Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Ledig stilling – Helse- og omsorgssjef

Pleie- og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune består av sykehjem, skjermet avdeling, hjemmesykepleie, legkontor, skolehelsetjeneste, fysioterapitjeneste samen met rus- og psykiatritjeneste. Sektoren har tre avdelingsledere samt en kommuneoverlege som rapporterer til helse- og omsorgssjefen. Alle avdelinger er samlet under ett tak på Berlevåg helsesenter. Helsesenteret har også en dialyseenhet som drives i samarbeid med Finnmarksykehuset Klinikk Kirkenes.

Pleie- og omsorgstjenesten er i stadig utvikling i takt med endringer i befolkningsstrukturen, sykdomsbildet en endrede forventninger fra brukere en pårørende. I inneværende økonomiplanperiode legges det opp til prosjektering en bygging av Nye Berlevåg helsesenter.

Stillingen som helse- en omsorgssjef har personal-, budsjett- en økonomiansvar en reporterer direkte til rådmannen. Stillingen er også i rådmannens lederteam.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevante utdanning innen ledelse
  • Dokumentert erfaring med ledelse en økonomistyring
  • Ønskelig med erfaring fra pleie- og omsorgstjenesten
  • Tverrfaglig samarbeid er satt i system i kommunen, en evne til samarbeid en kommunikasjon vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

  • En kommune i stadig utvikling, som helse- og omsorgssjefen har en sentral rolle i
  • Godt arbeidsmiljø
  • Stort ansvar og god muligheter for faglig og annen utvikling
  • Kvalifiserte en motiverte medarbeidere
  • Helse- og omsorgssjefen inngår i rådmannens ledergruppe

Det er utarbeidet lederavtale med rådmannen for stillingen.

Lønn etter avtale.

Flytteutgifter til Berlevåg dekkes av kommunen. Meer behjelpelige med skaffe bolig.

Berlevåg kommune inngår en tiltakssonen voor Nord-Troms en Finnmark, med blant annet lavere skatt, lavere el-avgifter en nedskriving av studielån.

Spørsmål van stillingen kan terug naar rådmann Jørgen Holten Jørgensen, tlf. 458 79 800

Kanskje har du kjæreste/samboer/ektefelle? Ta kontakt – det kan godt hende vi har en jobb til ham eller henne også.

READ  De klimaatwetenschapper over de temperatuursprong: - Schokkend

Søknadsfrist: 20. februari 2022.

Søknad med kopi av vitnemål en attester sendes til [email protected]

iFinnmark i Berlevåg – YouTube

Foto: Hanne Lossius