Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Lichamelijke activiteit – niet voor iedereen?


meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

In de gemeente Kristiansund zullen ze waarschijnlijk artikel 3.3 – artikel 3 van de Wet op de gemeentelijke gezondheids- en welzijnsdiensten negeren: “De gezondheids- en welzijnsdienst zorgt ervoor dat zorgmaatregelen en -activiteiten worden uitgevoerd voor kinderen, ouderen, gehandicapten en anderen in nood.”

De prachtige show die via de trainingsunit voor ons in een fitnesscentrum is geregeld, wordt vanaf nu gerund door vrijwilligers, als we in contact willen komen met de directeur communicatie van onze gemeente.

Misschien zal onze show er nu een hebben die geen samenvoeging impliceert, dat wil zeggen, het is helemaal op zichzelf? Niets in de Onderwijswet wijst erop dat lichamelijke activiteit niet onder deze wet valt. Nu hebben we ook een nieuwe landelijke gids ontvangen met de titel “Kwaliteitszorg voor mensen met een ontwikkelingsstoornis” en hier staat dat de gemeente lichamelijke activiteit gaat faciliteren. Op basis van de wet en de richtlijn zou het onmogelijk zijn om de prioriteiten van de gemeente eens te zijn.

Ik citeer uit de gids het volgende:

De gemeente faciliteert dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ontwikkelingsstoornis lichamelijk actief kunnen zijn in lijn met landelijke professionele adviezen over bewegen. Zo moet de gemeente afspraken maken met sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties over aangepast opleidingsaanbod. De zaakvoerder van gezondheids- en zorgdiensten moet zorgen voor de bekwaamheid van dienstverleners en routineprocedures voor gericht en systematisch preventief werk met fysieke activiteit. Een bedrijfsleider kan bijvoorbeeld dienstverleners aanwijzen met een bijzondere professionele verantwoordelijkheid en een leidende rol met betrekking tot lichamelijke activiteit.

READ  Waar gaat het over als we het over vertrouwen hebben? Discussie en artikel

Bedrijfsleiders in de gezondheids- en zorgdienst moeten ervoor zorgen dat er regelingen worden getroffen voor individuele ontvangers van diensten om fysiek actief te zijn en hun functieniveau te behouden, in overeenstemming met individuele vereisten, behoeften en wensen. Personen met een handicap en gezondheidsproblemen moeten de mogelijkheid krijgen om fysiek actief te zijn voor zover hun arbeidsvermogen en hun gezondheidstoestand dit toelaten.

– Hulp bij lichamelijke activiteit en training moet gebaseerd zijn op de interesses en wensen van de ontvanger. Maatregelen en hulp bij het aanleren van goede gewoonten moeten in het individuele plan worden opgenomen. Bij bijzondere problemen in verband met verkeerde houdingen, contracturen, musculoskeletale aandoeningen en dergelijke dient de dienst Fysiotherapie, Ergotherapie en/of GGD ingeschakeld te worden. De gemeente moet de acties van deze diensten opvolgen en meewerken aan de effectbeoordeling.

– Maatregelen kunnen worden toegevoegd aan zowel de dagelijkse activiteitenweergave als aan de vrije tijd. Activiteiten in je vrije tijd kunnen bijvoorbeeld het buitenleven zijn, sport- en bewegingsactiviteiten zoals wandelen met familie of contact opnemen met ondersteuning, krachttraining in de sportschool, dansen en zwemmen…….

Moet dit dan moeilijk zijn om mee om te gaan?

Lees ook

Slechtere omstandigheden voor verstandelijk gehandicapten in Kristiansund

Lees ook

13 gebruikers die geen gebruik mogen maken van de trainingsaanbiedingen: – Het werd erg moeilijk

Lees ook

De trainingspresentatie voor verstandelijk gehandicapten blijft zoals het nu is: – Hij moet zich veilig voelen