Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Lika, Namsos |  Een terechte binnenlandse opstand over het subsidiëren van investeringen in gezondheid

Lika, Namsos | Een terechte binnenlandse opstand over het subsidiëren van investeringen in gezondheid

meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie geeft de mening van de auteur weer.

Dat ziet er goed uit In de verklaring van Hurdahl: “Het doel van het gezondheids- en sociaal welzijnsbeleid van de regering is het creëren van een gezondheidsbevorderende samenleving, het voorkomen van ziekten en het waarborgen van een gedecentraliseerde gezondheidsdienst die in het hele land kwaliteitsvolle en gelijke gezondheidsdiensten biedt.”

om aan de behoefte te voldoen Het krijgen van plaatsen in verpleeghuizen, verpleeghuizen en gehandicapten is hier een van de grootste uitdagingen. De behoefte aan investeringen is aanzienlijk, veel meer dan wat de gemeente Noorwegen alleen aankan in een gecomprimeerde gemeentelijke economie. Het was dan ook heel verstandig dat het rijk en de gemeenten in de loop der jaren een joint venture aangingen, aangezien het rijk via de Woningbank een investeringssubsidie ​​verstrekte.

De burgemeester vreest de ontwikkeling van verpleeghuizen nadat de regering had voorgesteld de investeringssteun te verlagen tot meer dan 50 miljoen Noorse kronen

Vorig jaar werd het uitgereikt Een toezegging van 1,6 miljard NOK voor de bouw van in totaal 942 verpleeghuizen, verdeeld over 424 verpleeghuizen en 518 verpleeghuizen in de gemeente Noorwegen. En belangrijk: het gaf ons kansen om nieuwe kennis en nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals minder institutionalisering, de mix van generaties en dementiedorpen. Is er ruimte voor verbetering in de regeling? Zeker. Maar het lost zich niet op door van jaar tot jaar een miljard te schrappen.

in de staatsbegroting Voor 2023 heeft de regering de Hurdahl-verklaring opzij gezet. Ook zegt ze: “Het kabinet stelt geen nieuwe toezeggingen voor investeringssteun in 2023 voor, en dus ook geen nieuwe toezeggingen voor de komende begrotingsjaren.”

READ  Sarah Vollap (25 jaar) ontvangt de Tabu Award

Dit is zorgwekkend Wanneer er behoefte is aan versterking van de zorgverlening aan ouderen, dementerenden en gehandicapten. Voor Lika is de snee desastreus. Het verpleeghuis is vervallen en is aangetast door rot, en Lika heeft momenteel geen verpleeghuizen. Hun project staat al twee jaar op de planning. Voor Namsos maakt dit aanvullende gezondheidsplanning des te urgenter. Dergelijke plotselinge veranderingen in de ondersteuningsregelingen maken het voor gemeenten echter onmogelijk om te plannen hoe ze aan de groeiende zorgbehoefte kunnen voldoen.

Dit is de reden voor SV.-ondersteuning De rebellie van de burgemeester hebben we nu gezien. Een opstand waarbij burgemeesters van een aantal partijen – waaronder regeringspartijen – naar buiten kwamen en zeiden dat dit onaanvaardbaar was.

Het is een krap jaar. Wel heeft SV ruimte gevonden in ons alternatieve budget om gemeentelijke investeringen te ondersteunen. Dit komt omdat we zien dat het in een tijd als deze nodig is. Als Labour en de Centrumpartij willen luisteren naar hun lokale teams en de burgemeester, helpen we ze graag om de puinhoop die ze hebben gemaakt op te ruimen.