Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Meer wetenschappelijke kaders zouden moeten deelnemen aan de benoemingscommissies

Uitdrukking:

Jan Ketel Simonsen schrijft dat het problematisch is om slechts één vast wetenschappelijk medewerker in aanbevelingscommissies te hebben.

Net als Aksel Tjora ben ik voorstander van meer democratie en openheid bij het kiezen van leiders op alle niveaus in NTNU. Misschien is het onvermogen om NTNU te vertrouwen erger dan de nadelen van het hebben van gekozen leiders. Dit gebrek aan vertrouwen, dat in de evaluatie van ons managementsysteem door Rokkan Center al in 2008 als het grootste probleem werd genoemd en waar Monica Rolfsen terecht op wees, is alleen maar groter geworden.

Ik wil echter een probleem onder de aandacht brengen met het huidige schema dat nog niet in UA-functies is verschenen, wat ik problematisch vind als het gaat om het benoemingsproces van afdelingshoofden, dwz er is geen vereiste voor meer dan één permanente academische officier ( FVA) van de huidige afdeling in een commissie Nominatie (S-zaak 56/20).

Uit eigen ervaring uit eerdere rondes weet ik dat een FVA-lid in de commissie wordt gestemd omdat hij het enige lid van de commissie is die met een bepaalde autoriteit kan spreken over hoe interne sollicitanten werken in de dagelijkse werkomgeving van een afdeling. Overwegingen van FVA-leden zijn belangrijke “voorkennis”. Omdat het FVA-lid wordt benoemd en niet gekozen en het proces is gesloten, overlegt hij ook niet noodzakelijkerwijs met collega’s. Bij de beoordeling van de persoonlijke geschiktheid wordt de aanbevelingscommissie dus sterk afhankelijk van de vermelding van interne sollicitanten door het FVA-lid.

Zoals bekend is het niet altijd gemakkelijk om een ​​situatie van een persoon te scheiden. Aangezien er in wetenschappelijke kringen, net als in veel andere arbeidersverenigingen, informele classificaties van werknemers zijn op basis van professionele kracht en verdiensten, die zowel afgunst als een gevoel van vernedering veroorzaken, en dat er enkele moeilijke conflicten en verschillende allianties, sympathie en haat kunnen zijn . – Wanneer een commissielid van de FVA de vermelding van interne sollicitanten onredelijk inkleurt zonder dat de overige commissieleden over alternatieve of corrigerende informatie beschikken.

Onnodig te zeggen dat slechts één bron een zwakke feitelijke basis is voor het nemen van beslissingen.

“Inside information” in de vorm van negatieve persoonlijkheidskenmerken die kritisch worden voor de setting, zetten de decanen ook in een verkeerde positie als de aanvrager belt en om verantwoording vraagt. Uiteraard mag de decaan geen negatieve persoonskenmerken overbrengen in het belang van zowel de aanvrager als de uitgevende instelling en moet hij ofwel het recht claimen om informatie achter te houden ofwel “de waarheid mooier maken”. Ook heeft verzoeker geen mogelijkheid om zich te verdedigen tegen negatieve publiciteit van een wraakzuchtige collega-commissaris. Geen van deze onderdelen is een vertrouwensopbouw.

Zou een manier om het vertrouwen in het selectieproces te vergroten, kunnen zijn om het aantal FVA’s in de Nominating Committee te vergroten, door gebruik te maken van ten minste twee van de mogelijke elementen in de huidige regelgeving? Zou het vertrouwen een boost krijgen als vertegenwoordigers in de benoemingscommissie zouden worden gekozen in plaats van benoemd door het college van bestuur die in het systeem zitten en zo ver verwijderd zijn van de werkgemeenschappen dat ze zullen worden geleid? Kunnen vertegenwoordigers in afdelingsbesturen die door een meerderheid van de werkomgeving worden gekozen om hen te leiden, vertegenwoordigd zijn in de aanbevelingscommissie? Twee of drie leden van de FVA zullen een disciplinair effect hebben op leden die mogelijk niet in staat zijn om zaak en persoon te scheiden en zo bijdragen aan een nauwkeuriger beeld van interne aanvragers en een betere beslissingsbasis. Het zal op zijn minst het vertrouwen in het proces vergroten, dat we allemaal moeten versterken.

Volg UA op Facebook sociale netwerksiteEn Twitter En Instagram.

Lees hier meer gegevens.

READ  Gezondheid, Verkeer | UNN over de ambulancebotsing: - Bij voorkeur niet gebeuren