Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Moe van schaamte en schuldgevoelens – Dajsavisen

Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Norstat voor het WWF, blijkt dat er onder de bevolking een groot draagvlak is voor maatregelen die kunnen bijdragen aan een meer circulaire economie met hergebruik van natuurlijke hulpbronnen in plaats van gebruik en verwijdering.

Respondenten, die meerdere acties kunnen kiezen, vinden dat politici in de eerste plaats moeten zorgen voor:

  • Die reparatie zou goedkoper zijn (62%)
  • Vraag naar een langere levensduur van het product (59%)
  • Veel hypotheekregelingen (55 procent)
  • dat producten met een lagere ecologische voetafdruk goedkoper zijn dan andere (52%)
  • Vraag naar meer gebruik van gerecyclede grondstoffen (48%)

Slechts 1 procent van de 1001 respondenten van 15 jaar en ouder antwoordde dat politici niet zouden moeten wedden op dergelijke of soortgelijke maatregelen.

vernietigt de natuur

Volgens het WWF is meer dan 90 procent van het verlies van de natuur in de wereld te wijten aan de manier waarop we momenteel goederen produceren en consumeren.

Het WWF noemt in dit kader onder meer deze voorbeelden:

  • Zonder viskweek zou Noorse wilde zalm niet op de Rode Lijst zijn opgenomen
  • De Noorse vraag naar sojabonen als voer draagt ​​bij aan het verlies van regenwouden in het zuiden
  • Het verlies van insecten in de wereld hangt samen met veranderingen in de landbouw, met het gebruik van pesticiden en grote monoculturen
  • Veel bedreigde diersoorten in het Noorse Woud worden bedreigd door de huidige bossen

De circulaire economie kan de natuurcrisis helpen oplossen door onze enorme voetafdruk te verkleinen, zegt Andor.

De circulaire economie kan ook nieuwe waarde bieden en het concurrentievermogen van Noorse bedrijven verbeteren, en het kan ook gezinnen helpen die nu met stijgende kosten worden geconfronteerd.

READ  Oslo Poor's eindigde omlaag | Finansavisen

– Gemakkelijkere toegang

Hoe kan de circulaire economie gezinnen financieel helpen?

Meer hergebruik en meer regelingen om verschillende producten te delen, kunnen het gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot items die mogelijk kostbaar zijn om zelf te krijgen, antwoordt Andaur.

Betere systemen voor productverhuur kunnen inkomsten opleveren voor degenen die iets te huur hebben, zegt ze.

Van de ondervraagden in de nieuwe peiling vindt 43 procent dat politici strengere eisen moeten stellen aan hergebruik, terwijl 38 procent meer deel- en leenregelingen wil. 26 procent wil meer tweedehandswinkels.

Gerichte energiebesparende maatregelen zijn misschien wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen in het geval van een energiecrisis, vervolgt Andor.

Voor een particulier betekent energiebesparing een lagere elektriciteitsrekening. Als voldoende mensen dit doen, wordt ook de balans op de energiemarkt verbeterd, wat bijdraagt ​​aan lagere prijzen.

Hypotheek op elektronica?

Veel van bovenstaande maatregelen die kunnen bijdragen aan een meer circulaire economie zijn bekend bij politici en worden genoemd in zowel partijstrategieën als programma’s. Maar die maatregelen moeten nog in de praktijk worden gebracht, merkt Ondauer op.

Het afschaffen van de btw op reparaties is slechts één van die maatregelen. Ook het verkopen van gebruikte goederen moet eenvoudiger worden. Dit moet ook betekenis hebben voor scholen en onderwijs. We hebben meer mensen nodig die weten hoe ze dingen moeten oplossen.

READ  Grote stijging op de beurs van Oslo - één aandeel naar een nieuwe recordhoogte

Veel respondenten vragen om nieuwe hypotheekplannen. Welke nieuwe hypotheekregelingen zijn volgens u relevant?

Statiegeld kan worden overwogen voor veel soorten verpakkingen, voor producten die we veel consumeren – zoals consumentenelektronica – en voor producten die absoluut moeten worden ingezameld, zoals flak jackets die milieutoxines bevatten.

Een groot aantal goederen wordt geproduceerd in andere landen dan Noorwegen. Het zou toch moeilijk zijn voor Noorse politici om een ​​langere levensduur, een kleinere ecologische voetafdruk en een groter gebruik van gerecyclede grondstoffen te eisen?

Noorse productnormen zijn van toepassing op alle producten die in Noorwegen worden geïmporteerd. Importeurs kunnen bestellingen plaatsen bij hun leveranciers, of van leverancier veranderen als ze niet aan de milieueisen kunnen voldoen.

Verantwoordelijkheid van politici

30 procent van de ondervraagden in het nieuwe WWF-onderzoek verwijst naar producenten op de vraag wie de grootste verantwoordelijkheid draagt ​​om ervoor te zorgen dat de milieu-impact van productie en consumptie niet groter is dan wat de natuur aankan. 12 procent vindt dat de consument zelf de meeste verantwoordelijkheid draagt. Het is nog steeds duidelijk dat de meerderheid – 51 procent – vindt dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de politiek ligt.

De circulaire economie is onder meer een hot topic in de Europese Unie. Zal niet veel van wat Noorse consumenten van verschillende “circulaire acties” van politici “alleen” eisen binnenkort?

Zelfs in gevallen waar veel wetgeving uit de Europese Unie komt, is een actief opvolgingsbeleid nodig. Hoe dan ook, een groot deel van het gebruik van de middelen komt op de schouders van nationale politici, bijvoorbeeld belastingen en vergoedingen, waarvan we volledig afhankelijk zijn voor adequate resultaten, antwoordt Andor.

READ  Trump Kruidenier | Noren hebben recordbedragen op de rekening van Trump:

– Is er nog steeds geen reden om aan te nemen dat Noorse politici zullen wachten op wat de Europese Unie doet? Harmoniseer de EU-plasticrichtlijn en het Noorse vervolg daarop. Het ziet er niet naar uit dat er binnenkort een verbod komt op meer plastic producten voor eenmalig gebruik in Noorwegen.

– Noorse bedrijven en politici die geïnteresseerd zijn in het Noorse concurrentievermogen, moeten dit zien als een concurrentievoordeel om voorop te lopen. Tegenwoordig is de Noorse economie circulair met 2,4 procent, terwijl de Nederlandse economie rond de 25 procent ligt. Het behoeft geen betoog dat Nederlandse bedrijven oplossingen hebben die de Noren niet kunnen bieden. Voor bedrijven kan dit niet alleen een slechte plicht zijn, maar ook een belangrijke zakelijke kans.

Blijf geïnformeerd. Ontvang een dagelijkse nieuwsbrief van Dagsavisen