Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Moet NTNU interdisciplinair onderwijs voor ingenieurs aanbieden?

uitdrukken

Majors kun je door de jaren heen krijgen, maar niet als student

Een multidisciplinaire expert worden lijkt misschien aantrekkelijk, maar zullen toekomstige ingenieurs er baat bij hebben om vijf jaar bij NTNU door te brengen om een ​​interdisciplinaire expert te worden?

De behoefte aan multidisciplinaire expertise is niet nieuw. In de samenleving zijn ingenieurs altijd geassocieerd met de buitenwereld, dat wil zeggen onderwerpen waarin ze geen uitgebreide opleiding hebben genoten. Dus hoe ontstaat de multidisciplinaire samenwerking waarvan we afhankelijk zijn? Het antwoord daarop is de praktijk. Het komt voor wanneer een persoon die is opgeleid in een onderwerp en er bekwaam in is geworden, wat vele jaren duurt, ontdekt dat er onderwerpen zijn die op zichzelf specifiek en relevant zijn voor wat het individu doet. Het stimuleert de persoon om zich vertrouwd te maken met de basisprincipes die op het onderwerp van toepassing zijn. Dan worden jullie twee professionals. Sommigen gaan verder en leren meer onderwerpen. Dan word je wat ik een gegeneraliseerde specialist noem.

Noorwegen werkt, mede dankzij specialisten, maar niemand heeft het overzicht. Een goed functionerende samenleving is in feite grotendeels zelfgeorganiseerd, beheerst door bepaalde interne regels, en als we hierover proberen te praten, zou het zijn, zoals Sorensen en Lagsen beweerden, of “woorden over andere woorden” om het met Karl Popper te zeggen (1902-1994).

De consolidering van NTNU tot één campus wordt gerechtvaardigd door het feit dat ingenieurs kunnen samenwerken met “zachte” onderwerpen. De droom van dit soort ‘verenigde wetenschap’ dateert uit de negentiende eeuw toen Auguste Comte (1778-1857) en Sigmund Freud (1856-1939) probeerden een wetenschap van respectievelijk de samenleving (sociologie) en de mens (psychologie) te vestigen, volgens een natuurkundig model. Dit briljante idee kreeg in het midden van de twintigste eeuw een ernstige tegenslag (vgl.. houding discussie daar Hans Schgerfheim Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek Objectivity – and the Study of Man (1957); Noorse editie 1959).

Materie wordt causaal gecontroleerd, door iets daarbuiten, terwijl wij mensen worden aangedreven door betekenis, door iets in ons, en we veranderen van betekenis als we nieuwe dingen leren en ervaren. Daarom zijn er geen vaste wetten over de samenleving en de mens, zoals in technische disciplines.

Laten we een interdisciplinair voorbeeld bekijken: een duurzame samenleving. NTNU heeft besloten dat alle medewerkers en studenten (sic) duurzaamheid voor ogen moeten houden in “alles” wat ze denken en doen. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien redelijk, maar duurzaamheid is een overkoepelend begrip, evenals de ‘goede samenleving’ die Karl Marx (1818-1883) heeft bedacht. Wat de studenten dus wordt aangeboden, is een opleiding in een abstract en veelomvattend idee dat alleen kan worden bereikt als we niet uit bed komen (deze voorwaarde is niet opgenomen in het marxisme).

Dit is natuurlijk geen oplossing. De vraag is dus in hoeverre we bereid zijn af te wijken van de ideale eis. Het is echter geen wetenschappelijke/professionele vraag, maar een politieke vraag – dat is de vraag wat een “goede samenleving” is. Daarom zijn normatieve en discretionaire evaluaties gebaseerd op alomvattend denken dat niet in exacte (waardeneutrale) wetenschappelijke termen kan worden uitgedrukt. Dit op zich is al een reden waarom NTNU (of anderen) geen speciale opleidingen aanbiedt aan ingenieursstudenten op het gebied van duurzame ontwikkeling.

READ  - De professionele omgeving wordt niet geraadpleegd - nieuws, gespecialiseerde gezondheidsdiensten, bewegingsapparaat