Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Mos, Gezondheid | Ik denk dat het plan voor geestelijke gezondheid van Moss in de goede richting wijst

Dinsdag werd in Moss een voorstel voor een plan voor geestelijke gezondheid voor 2023-2027 gepresenteerd aan de Health and Coping Committee.

– Ik denk dat het plan veel goede dingen bevat, en het wijst in de goede richting. Het is opgebouwd rond vier aandachtsgebieden: laagdrempelige diensten, geestelijke gezondheid, huisvesting en huisvestingsdiensten en interactie, zegt Remy Solfberg (Rudette), voorzitter van de Health and Adaptation Committee.

Hij voegt eraan toe dat veel van de doelen goed en ambitieus zijn.

– We willen onder andere de wachttijd verkorten en meer hulp bieden buiten de normale kantooruren. Maar dit gebeurt niet alleen met een plan. Hier moet het geld de begrotingsverwerking volgen, zegt Sølvberg.

Het plan wordt nu ter consultatie voorgelegd, met een deadline van 20 december. Politici streven ernaar om alle binnenkomende input te verwerken en begin 2023 het definitieve plan te ontwikkelen.

In het planvoorstel staat onder meer dat de gemeente Moss het laagdrempelige aanbod van de gemeente gaat uitbreiden door middel van cursusaanbod, groepsvoorstellingen, één-op-één gesprekken en zelfhulp. De show moet voor volwassenen van alle leeftijden, inclusief senioren, toegankelijk zijn buiten kantooruren, zodat deelname aan cursussen en groepen niet leidt tot absenteïsme bij onderwijs of werk.


Niet lang gewacht

– Verbinding moet gemakkelijk zijn als dat nodig is, en er mag geen lange wachttijd zijn voordat de show begint. Het gezondheidscentrum en de snelle GGZ worden verder ontwikkeld, zodat het aanbod aansluit bij de behoefte van de bevolking. Laagdrempelige dienstverlening en tijdige GGZ moeten een goede doelmatigheid hebben in het suïcidepreventiewerk en laagdrempelig en zonder wachttijden zijn, staat onder meer in het plan.

READ  Gezondheid en zorg | Grote investering in gezondheid en zorg

Jan Otto Syvertsen (H) was het ermee eens dat het plan veel goeds bevatte.

– Maar er wordt niet veel gezegd over de huisartsenregeling en de problemen in het plan. Huisartsen zijn belangrijk in het werken met de geestelijke gezondheidszorg. Seifertsen zei dat als de GP-regeling instort, dit aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben.

Annette Megildy (NeCourse) zei dat het plan verschillende belangrijke gebieden aanpakt die zij en UniCorse ondersteunen. Ook vindt ze het goed dat het plan nu in een adviesronde wordt geopperd.

doelgerichte activiteit

Om psychische aandoeningen te voorkomen, is het belangrijk om een ​​doelgerichte activiteit te hebben. We zien dat daar iets meer van zit in het inrichtingsvoorstel, en dat kan handig meegenomen worden in het definitieve plan, vervolgt Mjelde.

Er was veel deelname aan de werkzaamheden om het plan te ontwikkelen. De hele dag is er een workshop gehouden met medewerkers die werken met mensen met psychische problemen en stoornissen in de gemeentegebieden van de gemeente. Ook werd een professionele geestelijke gezondheidsdag georganiseerd waaraan medewerkers, politici, vrijwilligers, familieleden, gebruikers en andere partners deelnamen.

In het financieel plan besloot de gemeenteraad drie miljoen NOK toe te kennen aan de opvolging van het strategisch plan geestelijke gezondheid. De burgemeester zal 2 miljoen NOK gebruiken om de breedte van de lage drempel te vergroten.

Dit zal concreet gebeuren door het bevorderen van snelle geestelijke gezondheidszorg en het creëren van een fulltime staf die verantwoordelijk is voor de planning en leiding van de uitbreiding van de minimale dienstverlening van de gemeente.

READ  Vestfold, Lerarenopleiding | Onvolledig in wiskunde 4e vereiste van Katherine Cleveland (Sp)

Daarnaast ontvangt de afdeling Verslaving en Geestelijke Gezondheid nog eens 1 miljoen NOK.