Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Moslims noemden Mohammedanen. Toen brak er een rel uit – Human Rights Service

Ingfrid Oddveig Tveit van FRP, de 73-jarige advocaat, sprak gisteren meerdere keren tijdens een discussie in de gemeenteraad van Ullensaker over de vestiging van nieuwe mensen met de vluchtelingenstatus (deze status is bekend bij alle asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen).

Tveit heeft onder meer de volgende en nieuwe nederzettingen opgericht: – We kunnen hier niet mee doorgaan, als we Noorwegen willen blijven.

Zij ging door: – We hebben nu veel buitenlandse intellectuelen in Ullensaker. Het is moeilijk om Noors te horen als je op een ochtend naar het winkelcentrum gaat. Er worden alle andere talen gesproken. Ik moet zeggen dat ik echt geïnteresseerd ben. We zijn bezig met het vervangen van de Noorse bevolking, zoals ik het zie.

Ons land zal Muhammadiyah zijn

De beschuldigingen leidden tot heftige reacties. Tegen het einde van de discussie sprak Tveit opnieuw en verdedigde hij zijn verklaringen.

– Je noemde twee dingen. Kosten en culturele uitdagingen. Willen we dat ons land Mohammedaan of Sikhisme wordt?

Toen werd ik met wapenstokken geslagen en de microfoon ging meteen uit. Ze zette hem snel weer aan en zei:

– Ik zou moeten kunnen spreken zoals ik wil! Tveit donderde nadat hij zijn microfoon had aangezet.

– Tveit, Tveit! Je bent nu verslagen. We slaan je met wapenstokken. Ik heb de grens overschreden in dit debat en nu is de controverse voorbij, zei burgemeester Evind Jorgensen Schumacher (PvdA) tot kennelijke ergernis van Tveit.

“Ik had ook moeten afzien van uitgaan toen ik uitlegde dat de toestroom van meer vluchtelingen en andere buitenlanders zowel een economische uitdaging als een culturele uitdaging is”, schreef ze kort daarna in het gesprek van de bijeenkomst.

READ  Wandelen verandert de hersenen ten goede

Mahmoud Ahmed van SV gelooft dat Tveit “opzettelijk gebruik maakt van alledaags racisme en cultureel racisme”. Het woord Mohammed wordt gebruikt om een ​​hele etnische groep te discrimineren als je beter weet. Ahmed vertelde Mitt Gisheim dat hij een moslim wordt genoemd en dat iedereen hem kent.

– Plot voor bevolkingsverandering

Thorbjørn Merkesdal van de Liberale Partij is van mening dat Tveit een samenzweringstheorie over bevolkingsverandering promoot, en wijst op de theorie van “Een prima alternatief”. Misschien moet Merkesdal bijvoorbeeld eens op studiereis naar Engelse steden, maar ook naar Brussel en Franse steden? En hoe zit het met het bestuderen van bevolkingsontwikkelingsstatistieken, zelfs hier in Noorwegen, aangezien 23 procent van Oslo nu een niet-westerse achtergrond heeft?

Ook Merkesdal verzuimde zich op 22 juli terug te trekken: – In Noorwegen weten we heel goed waartoe complottheorieën van extreemrechts kunnen leiden.

Burgemeester Schucher had ook deze opmerking, die zich opbouwt tijdens bevolkingsverandering:

Ongeveer 30% van de inwoners van Ullensaker heeft een achtergrond uit een ander land en 100% van de inwoners maakt gelijk deel uit van de gemeenschap in de gemeente.

100 procent gelijk? Misschien moet Schumacher een peiling houden onder bijvoorbeeld gesluierde meisjes en vrouwen?

Zoals Lars Vejerle Hetland (PvdA) sprak: – Ik reageer heel sterk op de uitspraken van Tveit. Het creëert een kloof tussen mensen in onze gemeenten, aangezien sommigen niet Noors zijn omdat ze een familie- of culturele achtergrond hebben uit een ander land. Hjetland zegt dat elke Noorse burger, en degenen die hier werken of zijn gevlucht, van harte welkom zijn en met respect moeten worden begroet.

READ  Gezondheid Stavanger luistert naar zowel rijst als lof

Terwijl Jalil Vahidi (PvdA) toevoegt: – Olensacker is een multiculturele samenleving en de immigranten hier zijn goed geïntegreerd.

Maar Tveit geeft niet op. – Ontwikkeling heeft al een lange weg afgelegd. Kijk maar om je heen, schrijft Tveit in een e-mail aan Romerikes Blad.

Oud noors woord

Dus waarom in de wereld gebruikt Tveit de term Mohammedan, zoals eerdere sociale stemmen consequent hebben gedaan? Zoals de Britse filosoof, wiskundige, historicus, socialist en pacifist Bertrand Russell (1872 – 1970). Russell wordt beschouwd als een van de grondleggers van de analytische filosofie en zag duidelijke parallellen tussen de islam en het bolsjewisme. Hij zei onder meer het volgende:

Onder de religies is Muhammadiyah het bolsjewisme, niet het christendom en het boeddhisme. Christendom en boeddhisme zijn in wezen twee persoonlijke religies, met mythologische doctrines en een voorliefde voor reflectie. Het mohammedanisme en het bolsjewisme zijn praktisch, sociaal en fysiek bezig met het winnen van wereldheerschappij. … Hoewel de Arabieren een groot deel van de wereld veroverden in naam van een nieuwe religie, vormden ze geen bijzonder religieus ras. Hun veroveringen werden eerder ingegeven door plundering en rijkdom dan door religie”, schreef Russell, die benadrukte dat dit “in de moderne politiek” wordt gedefinieerd als “imperialisme”.

Daar was geen ophef over – natuurlijk, want dit was voordat de tentakels van de islam zich over West-Europa verspreidden.

Tveit’s interpretatie van zijn vocabulaire is zeer redelijk:

– Ik heb zowel op de lagere, middelbare als op de middelbare school geleerd dat degenen die tot het islamitische geloof behoren moslims worden genoemd. In mijn gebruik van het woord is er niets positiefs of negatiefs. Het is gewoon een naam voor degenen die tot een bepaalde religie behoren. Ik begrijp niet waarom sommige mensen zo heftig reageren op het gebruik van dit woord.

READ  Onderwijs, geneeskunde/gezondheid | Verenigde Naties: de epidemie heeft ernstige gevolgen voor het onderwijs

Aan de telefoon verzekert Tveit haar dat moslims een heel normaal Noors woord voor haar zijn.

– Geen voor- of nadelen eraan. Dat deze man, wiens naam ik niet kan uitspreken, bevestigt dat deze discriminatie niets met mij te maken heeft. Ik discrimineer niemand.

Tveit wijst er terecht op dat “Mohammedan” een “Oud-Noors woord” is en dat het een concept was dat in het verleden in het hele Westen wijdverbreid was. Tveit vervolgt: “Als iemand me een uitputtende wetenschappelijke reden kan geven waarom het woord verkeerd is, zal ik gehoorzamen.”

Als we naar de wetenschap gaan, zullen haar tegenstanders een aantal “uitdagingen” hebben. Zoals bekend, bevatten de teksten van de islam drie elementen: de koran, de sirah (de biografie van Mohammed) en de hadith (wat Mohammed zou hebben gezegd en gedaan). In totaal vormen teksten waarin God wordt genoemd 14 procent, terwijl de overige 86 procent betrekking heeft op Mohammed.

Dus de islam is Mohammed in de hoogste graad. Daarom heeft Tveit, hoewel de islamitische doctrine enz. de laatste tijd achterhaald is, nog een lange weg te gaan.

Briefing aan het einde: Alleen tegen de stemming van de FrP werd besloten dat Ullensaker volgend jaar 26 mensen zou ontvangen voor schikking, en het aantal zou kunnen toenemen tot 40 als IMDi dat zou willen.