Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nationaal Instituut voor Volksgezondheid Actieplan voor klimaatverandering en gezondheid

Door middel van het plan en evenement zal IANPHI laten zien welke sleutelrol NIPH’s kunnen spelen bij klimaatadaptatie en -preventie, en hoe ze bijdragen aan klimaatbeleid, onderzoek en actie. IANPHI zet zich in om haar werk te versterken. Download het actieplan, genaamd de “Roadmap for Action on Health and Climate Change”, op deze website:

Het is inspirerend dat volksgezondheidsinstituten internationaal emissiereductie en klimaatadaptatie hoog op de agenda zetten, zegt districtsdirecteur Klimaat en Milieu Agut Accra van het NIPH. Ik heb deelgenomen aan de laatste fase van het werk aan het businessplan.

FHI is actief in IANPHI. Directeur Camilla Stoltenberg is bestuurslid en gebiedsmanager infectiebestrijding. Trygve Ottersen is de leider van het Europese netwerk.

Inmiddels is er veel interesse bij GGD’en om samen te werken op het gebied van klimaatverandering en gezondheid. Public Health England en Santé Publique France behoren tot de drijvende krachten.

Een goed startpunt voor duurzame actie op het gebied van de volksgezondheid

Afgelopen najaar besloot IANPHI om een ​​apart initiatief te nemen op het gebied van klimaatverandering en gezondheid ter voorbereiding op de huidige klimaattop. Aangesloten instituten, waaronder FHI, zijn uitgenodigd om deel te nemen, en een werkgroep met leden uit meer dan 15 landen heeft het actieplan opgesteld.

Het Plan van Aanpak legt uit en benadrukt de sleutelrol van de GGD’en bij het werken aan klimaatadaptatie en emissiereductie. Het bevat onder meer vijf prioritaire maatregelen die IANPHI belooft na te streven:

  1. Verbeter de efficiëntie van volksgezondheidsinstellingen door te investeren in klimaat- en biodiversiteitsonderzoek en beleidsaanbevelingen en acties.
  2. Competentie en training verbeteren door samenwerking tussen volksgezondheidsinstituten.
  3. Samenwerking vergroten met internationale en regionale organisaties die werkzaam zijn op het gebied van volksgezondheid en klimaatverandering.
  4. Het ondersteunen van volksgezondheidsinstellingen om milieuvriendelijke werkplekken te worden.
  5. De deelname van monitoringinstituten aan klimaatverandering werkt door middel van kernindicatoren.
READ  Helse Bergen brøt love – VG

Het actieplan is belangrijk en noodzakelijk. Het is een goed uitgangspunt voor duurzame actie op het gebied van de volksgezondheid. Het gaat niet alleen om het verminderen en aanpassen van de uitstoot, zegt Accra, maar ook om het behoud van biodiversiteit, het verminderen van sociale ongelijkheden, duurzame gezondheidsdiensten en brede samenwerking om er maar een paar te noemen.

Zie ook: