Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nauwere samenwerking GGZ en middelenmisbruikgeneeskunde

Deze vraag was het uitgangspunt voor Helse Bergen om in 2019 aan de slag te gaan om te kijken hoe de geestelijke gezondheidszorg en middelengebruik het beste kunnen worden geïntegreerd, waarbij het algemene doel is om patiënten een betere en coherentere behandeling te bieden. Uitgangspunt van het project “Professionele integratie tussen geestelijke gezondheidszorg en middelengeneeskunde” is dat nauwe samenwerking professioneel en patiëntgericht moet zijn. De vraag wat integratie vanuit het perspectief van de patiënt kan bijdragen, vormt de basis van de actie.

Er is eigenlijk een heel goede samenwerking tussen de GGZ en de middelengebruiksgeneeskunde, in verschillende vormen. Projectwerk in 2019 resulteerde in een rapport met vijf maatregelen die de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en middelengebruik ten behoeve van patiënten verder zouden kunnen ontwikkelen.

Dit zijn de vijf acties:

  • Bouwen aan gemeenschappelijke competenties en ruimtes voor samenwerking
  • Splits het serviceaanbod
  • Een gezamenlijk poliklinisch team vormen
  • Verbetering van de RoP-implementatie
  • Creëer een nieuwe gedeelde 24-uursservice voor RoP-patiënten

De werkzaamheden om deze maatregelen op te nemen in een nieuw project, dat in 2020 van start gaat, waarin ook private non-profit actoren in de alcohol- en geestelijke gezondheidszorg zijn betrokken. Gelijke dienstverlening moet worden gegarandeerd door nauwe samenwerking.

Dit maakt deel uit van het project:

  • Afdeling Drugsmisbruik, Bergen Health
  • Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg, Bergen Health
  • Bethany DBS
  • Solli DPS
  • Voss DPS NKS Purkely

De stuurgroep wordt ingehuurd door Randi-Luise Møgster, Executive Vice President van Helse Bergen.

READ  Granma behaalde zijn eerste journalist met een doctoraat in de sociale wetenschappen