Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nederlands bedrijf gaat Heidel en Wesleefric verwijderen

Equinox Hirema Marine Contractors Netherlands S.E. voor de verwijdering, verwijdering en recycling van dekfaciliteiten en stalen grondstoffen voor stijgbuizen en grote bases in het Heimdall-veld.

Alle drie de contracten worden toegekend namens Casco als exploitant van de Heidel Riser-site en namens de aandeelhouders van de Heidel & Weslefric-licenties.

Gebruik van hulpbronnen
Het Weslefric-partnerschap is van plan het veld in het voorjaar van 2022 te sluiten. Het werk om de putten af ​​te dichten is eerder dit jaar begonnen. Equinox en Casco, de exploitanten van de twee locaties in het Hymdall-domein, hebben in de loop van de tijd het gebied onder de loep genomen alvorens te beslissen hoe de middelen optimaal kunnen worden benut en gesloten.

Het ontslagplan is naar de autoriteiten gestuurd. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2021 wordt besloten door het Hymdall-partnerschap.

Naast de sites omvatten de contracten de verwijdering, verwijdering en recycling van de Coldbridge die de twee Heidel-sites met elkaar verbindt en een voorgeboord frame in de zeeën die eigendom zijn van het Weslefrich A-platform.

Landoperaties op de winkel
Horema Acres Solutions heeft een brief gesloten met AS om de locaties bij de sloopfabriek in Stord te verwijderen en te recyclen nadat ze aan land zijn gebracht. Over het algemeen zullen in de winkel over een periode van 2-3 jaar operaties op het land worden uitgevoerd.

Geschat wordt dat er bij dit werk maximaal ongeveer 100 mensen zullen werken.

– Camila Salte, directeur van Field Life Extension (FLX), zegt dat de Noorse schapverwijderingsactiviteiten belangrijke functionaliteit zullen bieden voor de toeleveringsindustrie.

READ  Nederlandse verkiezing: Brexit leidt in Nederland tot debat over zijn plaats in de Europese Unie

De chassis- en dekfaciliteiten voor de drie platforms bedragen in totaal ongeveer 68.000 ton. De verwijderingsmethode is geschikt voor de persoonlijke site en voor Hiroma’s zware hijsschepen ப் Sleepnir »en« Tiolpto. De platformplatforms worden in één of meerdere ruimtes in het hefschip verhoogd.

Installaties in de sectoren Wesleefrich en Heimdall zullen het hoogste aantal recyclen, tot 98 procent.

– Het belangrijkste voor een succesvol verwijderingsplan is dat we geen persoonlijk letsel, ernstige incidenten of emissies naar het milieu hebben. Camila Salte zegt dat, onder andere, machine-insnijdingen van leveranciers op grote schaal moeten worden gebruikt om persoonlijk letsel als gevolg van de verwijderingswerkzaamheden te voorkomen, waardoor werknemers worden uitgesloten van gevaarlijke werkzaamheden.

Sluiting
De tijd om de productie op het Weslefric-veld te stoppen is gepland voor het voorjaar van 2022, terwijl de gas- en condensorverwerking in het Heimdall-veld naar verwachting in 2022 of 2023 voltooid zal zijn.

De datum voor de verwijdering van het Heimdall Riser-platform zal niet eerder zijn dan 2024, terwijl de Heidall Main Base en het Weslefrich A-platform zo snel mogelijk in 2025 zullen worden verwijderd.

Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van plannen om de evenwichtsafdeling FLX Noors plat te leggen.

Het aanbestedingsproces in verband met de Heidel Riser-site wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot aanbestedingsregels in de overheidsopdrachtenwetgeving en de leveringsafdelingen.

Volgens deze regels werden alle bieders op de hoogte gebracht van de leverancierskeuze tijdens een wedstrijd op 16 maart 1621. De daadwerkelijke gunning van het contract voor dit contract vindt plaats nadat de wachttijd van 10 dagen is verstreken. De andere twee contracten zijn al gegund.

READ  Juichend Nederland - Boels met eerste ritzege uit zijn carrière