Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nederlandse boeren protesteren tegen emissiereductie

Woensdag reden boeren onder meer een langzame rit op tractoren door het hele land. Ze hebben verkeersproblemen veroorzaakt op belangrijke snelwegen uit protest tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot te verminderen.

Onder meer op de weg rond het plaatsje Straw, ten oosten van Amsterdam, is het verkeer volledig tot stilstand gekomen. Ook in Den Haag kwamen veel boeren en supporters bijeen.

Reductieplannen van de overheid zouden de veestapel in de Nederlandse landbouw met een derde kunnen terugdringen. Boeren beweren dat het levensonderhoud van duizenden in gevaar komt als gevolg van de nieuwe reductieplannen.

Nederland moet zijn klimaatdoelen halen

Autoriteiten zeggen dat de nieuwe vereisten een broodnodige wijziging zijn. De afgelopen jaren mochten onder meer veel bouwprojecten niet van start gaan. Dit komt omdat het land zijn klimaatdoelstellingen niet heeft gehaald en een rechtbank de autoriteiten heeft bevolen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen om de natuur te beschermen.

Nederland is de op één na grootste exporteur van landbouwgrondstoffen ter wereld, maar het is ook een van de Europese landen die de meeste broeikasgassen uitstoten. Een groot deel van de uitstoot is juist te wijten aan de landbouw en bepaalde soorten diervoeders.

In 131 grote regio’s in Nederland pleiten de autoriteiten nu voor een reductie van 70 procent van de uitstoot. Voor de gemiddelde boer betekent dit praktisch dat hij zijn uitstoot met 40 procent moet verminderen. Dit betekent op zijn beurt dat veel boeren het aantal dieren met ongeveer 30 procent moeten verminderen, aldus rapporten.

Zelfs de provincies

De nieuwe eisen om de uitstoot te verminderen zijn het gevolg van het feit dat klimaatactivisten in 2019 gerechtigheid in het land hebben gewonnen. Daar oordeelde het Hooggerechtshof dat de autoriteiten niet genoeg hadden gedaan om de uitstoot te beteugelen. Zo zag de Nederlandse overheid zich genoodzaakt de uitstoot te verminderen.

READ  Krypto komt op de beurs met een lichte rally op Wall Street - E24

Het is nu aan de 12 provincies in Nederland om met voorstellen te komen hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer, grote bouwprojecten en de landbouw kan terugdringen.

De landbouw vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie, met exportopbrengsten van bijna €105 miljard in 2021.

Ook Nederlandse boeren hebben in het verleden meermaals op soortgelijke wijze geprotesteerd en beweerden dat ze door de autoriteiten onrechtvaardig werden behandeld.