Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nederlandse boerenstrijd tegen emissiereductie – Document

Op 22 juni 2022 protesteerden Nederlandse boeren tegen het klimaatbeleid van de overheid in Stroyel, Nederland. Foto: Alexander Fertula / AB / NDP.

Duizenden boeren hebben zich in verschillende Nederlandse steden verzameld om te protesteren tegen de plannen van de regering om de klimaatemissies in het land drastisch te verminderen.

Woensdag voerden boeren langzame bewegingen uit op tractoren door het hele land. Ze veroorzaakten verkeersproblemen op de hoofdwegen uit protest tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot te verminderen.

Op de weg rond het plaatsje Straw, ten oosten van Amsterdam, werd het verkeer volledig stilgelegd. In Den Haag kwamen veel boeren en supporters bijeen.

De bezuinigingsplannen van het kabinet leiden tot een vermindering van de veestapel met een derde in de Nederlandse landbouw. Boeren zeggen dat de nieuwe projecten het levensonderhoud van duizenden zullen beïnvloeden.

Nederland moet klimaatdoelen halen
Ambtenaren zeggen dat de nieuwe vereisten een absoluut noodzakelijke verandering zijn. Onder andere de afgelopen jaren zijn veel bouwprojecten niet goedgekeurd voor lancering. Dit komt omdat het land zijn klimaatdoelstellingen niet heeft gehaald en de rechtbank de autoriteiten heeft gelast om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen om de natuur te beschermen.

Nederland is de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld, maar ook een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa. De meeste emissies zijn afkomstig van de landbouw en sommige soorten diervoeder.

In 131 belangrijke gebieden in Nederland eisen de autoriteiten nu een emissiereductie van 70 procent. Voor een gemiddelde boer wordt in de praktijk verwacht dat ze de uitstoot met 40 procent verminderen. Dit leidt weer tot berichten dat veel boeren het aantal dieren met 30 procent willen verminderen.

READ  E.A. is beschuldigd van het onder druk zetten van FIFA-spelers om loot boxes te kopen. Verwerpt

Op naar de provincies
Nieuwe eisen voor vermindering van de vervuiling zijn gekomen als gevolg van het succes van klimaatactivisten in de rechterlijke macht in het land in 2019. Daar oordeelde de Hoge Raad dat de autoriteiten onvoldoende maatregelen hadden genomen om de uitstoot te verminderen. Zo zag de Nederlandse overheid zich genoodzaakt de uitstoot te verminderen.

De 12 provincies in Nederland moeten nog met voorstellen komen over vervoer, grote bouwprojecten en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw.

Landbouw is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie, met exportopbrengsten van bijna 105 105 miljard in 2021.

Nederlandse boeren hebben al meermaals op soortgelijke wijze geprotesteerd en beweerden dat ze door de autoriteiten onrechtvaardig werden behandeld.

Koop hier “A Warning Energy Shock”!