Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO investeert $ 137 miljoen in India’s Green Growth Equity Fund

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO zal $ 137 miljoen (ongeveer Rs 1.000 crore) investeren in India’s Green Growth Equity Fund (GGEF), dat wordt beheerd door Eversource Capital, met als doel in totaal $ 940 miljoen op te halen.

GGEF haalt kapitaal op om te investeren in de groene infrastructuursectoren van het land, zoals hernieuwbare energie, transport, hulpbronnencapaciteit en energiediensten. Het fonds zal ook investeren in de waardeketen-, water-, afval- en transportsectoren en initiatieven voor koolstofarme en klimaatbestendigheid bevorderen.

De fondsenwerving werd goedgekeurd door het in Zuid-Korea gevestigde Green Climate Fund (GCF) -bestuur, dat in een gezamenlijke verklaring zei dat ’s werelds grootste klimaatklimaatfonds, Eversource Capital en FMO

“Dit is het grootste door het GCF goedgekeurde aandelenfonds uit de particuliere sector dat zich richt op klimaatmitigatie. Deze investeringsverplichting zal een impact en waarde hebben op het schone energie-ecosysteem van India en onze vastberadenheid en ons vermogen versterken om de klimaatdoelstellingen en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van India te ondersteunen,” Ooit zei Bron Capital CEO Danpal Zaveri zei.

India staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, voornamelijk als gevolg van de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Het land wordt in toenemende mate geconfronteerd met zware weersomstandigheden en natuurrampen, die de infrastructuur beschadigen en het levensonderhoud bedreigen en tegelijkertijd vitale natuurlijke hulpbronnen zoals water onder druk zetten.

Aangezien de uitstoot van broeikasgassen in India de op twee na grootste ter wereld is, zijn verregaande mitigatie- en aanpassingsmaatregelen nodig, aangezien deze voor 7 procent bijdragen aan de wereldwijde uitstoot en de opwarming van de aarde. Het land heeft in 2016-2030 in totaal $ 2,5 biljoen nodig om te zorgen voor koolstofarme en klimaatbestendige wegen. Volgens de studie van het Climate Policy Initiative mobiliseert India minder dan 25 procent van de investeringen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

READ  Het Nederlandse team is klaar voor de Noorse meeting - adressa.no

“Afgezien van het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van India, draagt ​​de GGEF ook bij aan het scheppen van banen en een grotere economische activiteit”, aldus Executive Officer Linda Brooksen.

Het GGEF van Eversource Capital heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de toegang tot alternatieve watervoorraden in India te verbeteren door te investeren in afvalwaterzuiverings- en ontziltingsinstallaties.