Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nieuwe studie: Høye strømpriser påvirker både vår psykiske en fysiske helse

I fjor opplevde flere nordmenn rekordhøye strømregninger, en flere husholdninger har slitt med betale regningene sine.

De høye strømprisene har fortsatt inn i 2022, men selv to regjeringen like for jul lanserte strømstøtte som skal hjelpe de som sliter mest, er det mange som fortsatt ikke er fornøyde.

Sjekk strømrisene der du bor.

Blant Annet har Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» fått meer dan 600.000 bemoeialers in het vuur.

det var psykologisk.no som voor het eerst bestudeerd.

Energifattig

Også i Storbritannia har de slitt med høye priser på drivstoff, brensel en strøm. Derfor har en gruppe forskere sett op hvordan kulde en manglende oppvarming kan påvirke den fysiske helsen vår.

Ik studeer, publiceer i Energie-economiehar over 6800 deltakere deltatt, en forskerne har sett nærmere på hvordan det er leve i «energifattigdom».

Uttrykket «energifattigdom» komt voort uit «brandstofarmoede» en brukes når en husholdning ikke har råd tilstrekkelige energitjenester i hjemmet med sin nåværende inntekt. Dette gjelder altså alle vormen voor energi, en ikke bare til oppvarming.

50 000 i Noorwegen

I Norge er det anslått op ongeveer 50.000 mennesker lever i energifattigdom, ifølge NRK.

Fra før vet vi at trang økonomi en dårlig råd kan prege livskvaliteten. Lav livskvalitet knyttes til risiko for psykiske plager som angst en depresjon – som igjen er knyttet til risiko for havne i en uhåndterlig gjeldssituarskiverknosyko.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2021, oppga 28 prosent av nordmenn at de var lite tilfreds med livet mens 21 prosent oppga at de var svært tilfreds.

I tillegg oppga én av tre at de var lite fornøyd me sin økonomiske situasjon.

READ  Gezondheid, gezondheid en zorg | Tromsø Aps-voorzieningen over gezondheid

Økt risiko voor hjerte- en karsykdommer

Ik bestudeerde fant de Britse forskerne en rsakssammenheng mellom energifattigdom en lav tilfredshet, en økt risiko for hjerte- en karsykdommer.

De justerte for andre faktorer som can påvirke helsen som blant annet røyking, kosthold, fysisk aktivitet en general livsstil.

– Vi så blant annet på menneskene som følte at hjemmene deres ikke var varme nok gjennom vinteren, og fant en kobling mellom energifattigdom og lavere tilfredshet, en økte nivåer av en kaakermarkør medische studies voor medische ik en pressemmelding.

Proteinet fibrinogeen bidrar som regel tot blødninger, derfor kan lave verdier føre tot økt fare for blødninger, men for høye verdier fører til risiko for blodpropp en hjertekdom-og.

– Viser at det er utbredt og skadelig for helsen

Fibrinogeen en ontstekingsrisico biomarker, en inflammasjon en betennelser er knyttet til risiko for depresjon eller psykisk stress. Dog is det ikke blitt bekreftet om det er inflammasjonen som utløser depresjon en stress, eller omvendt.

– Energifattigdom er anerkjent som en distinkt form for inntektsfattigdom, og denne studien viser at det er utbredt og skadelig for helsen, særlig hjerte- og karsykdommer, inflammasjon i lavereppen tilog. Ogs han er forsker ved UEA Norwich Business School, en medforfatter ik heb gestudeerd.