Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Noorse professor cruciaal voor ESA’s nieuwe satellietconcept

Noorse professor cruciaal voor ESA’s nieuwe satellietconcept

Dit artikel is geproduceerd en gefinancierd door Universiteit van Oslo – Lees verder.

De satellieten zullen gletsjers, vulkanen, oceanen en ijs in de gaten houden en veranderingen in de omgeving op aarde volgen. Een professor aan de Universiteit van Oslo neemt deel aan de taak.

De European Space Agency (ESA) heeft gekozen voor het nieuw ontwikkelde satellietconcept harmonie Op haar tiende missie om de aarde te verkennen.

Andreas Kapp van de afdeling Geowetenschappen van de Universiteit van Oslo is een van de tientallen onderzoekers die uitgebreid hebben gewerkt aan het nieuwe concept dat moet worden gebouwd en gerealiseerd.

Kääb is hoogleraar geomatica en heeft tientallen jaren gewerkt in gletsjermonitoringstechnologieën over de hele wereld.

Geomatica

Geomatica is een verzamelnaam voor activiteiten die te maken hebben met het verzamelen, verwerken, analyseren, opslaan, verspreiden, presenteren en toepassen van ruimtelijke informatie. Na de overgang naar de eenentwintigste eeuw heeft de term geomatica steeds vaker de plaats ingenomen van eerdere termen als ‘kaart en landmeetkunde’ en ’technisch onderwerp van de kaart’.

bron: De grote Noorse encyclopedie

Een satellietsysteem dat belangrijke gegevens levert

Harmony is een uniek satellietconcept dat is ontwikkeld om informatie te verstrekken over oceanen, ijs, aardbevingen en vulkanen – en om gegevens te verstrekken in aardobservatie voor klimaatonderzoek en risicomonitoring op aarde.

En Harmony-satellieten zullen de satellieten die al in gebruik zijn, vervolledigen Guardian Moons die om de aarde draait. Ze worden gebruikt om de zeespiegel, aardverschuivingen, land- en kustgebieden, droogte en landbouw te monitoren, om er maar een paar te noemen.

De Earth Explorer-satellieten van de European Space Agency zijn bedoeld om wetenschappelijke en technologische gegevens te leveren om omstandigheden te onderzoeken die een directe impact hebben op klimaatverandering. Niet de minst belangrijke zijn maatschappelijke kwesties zoals de beschikbaarheid van voedsel, water, energie en hulpbronnen, en de volksgezondheid.

Harmony geeft ons voor het eerst de mogelijkheid om de verticale bewegingen van gletsjers en permafrost gelijktijdig met hun horizontale bewegingen te meten. Elke gewijzigde driedimensionale. Deze waarnemingen openen geheel nieuwe mogelijkheden voor het begrijpen van processen in gletsjers en permafrost, bijvoorbeeld hun reactie op het broeikaseffect, volgens Andreas Kapp, die specifiek werkt met functies die kijken naar sneeuw, ijs en permafrost.

De ontwikkeling van Harmony zal ons de komende jaren veel werk opleveren, maar ook veel motivatie en inspiratie, zegt Kääb.

Käb hielp bij de ontwikkeling van het nieuwe industriële concept Harmony, gekozen door de European Space Agency. Het laat hier (vanaf rechts), samen met Livia Piermattei en Varya Bazilova, zien hoe je gaat vliegen met de Sentinel-satelliet.

Technologische ontwikkeling biedt nieuwe kansen

De aarde is een dynamisch systeem waarin de overdracht en uitwisseling van energie en materie via een aantal processen wordt geregeld.

Het begrijpen van de complexe processen en hoe de bodem als systeem functioneert, is een grote uitdaging. Maar met Harmony-satellieten zal het beeld veel duidelijker zijn, zegt hij Persbericht van de European Space Agency.

Bovendien kunnen deze satellieten een betere databasis bieden voor het omgaan met maatschappelijke vraagstukken en klimaatuitdagingen.

Het werkt met de Sentinel-1 .satelliet

Het Harmony-concept bestaat uit twee identieke satellieten die met Copernicus Sentinel-1 in een baan om de aarde draaien.

Elke Harmony-satelliet zal een zogenaamde Synthetic Aperture Radar (SAR) dragen die 2D-beelden van het aardoppervlak ontvangt, onafhankelijk van zonlicht en bewolking, evenals een infrarood thermisch instrument.

Samen met waarnemingen van Sentinel-1 zal Harmony een breed scala aan unieke hoge resolutiebeelden opleveren van horizontale en verticale bewegingen die plaatsvinden op of nabij het aardoppervlak.

Volgens de European Space Agency kunnen de Harmony-satellieten informatie verschaffen over drie omstandigheden op aarde in het bijzonder: de interactie tussen de oceaan en de atmosfeer, veranderingen in ijskappen en gletsjers, en aardbevingen.

Voorbeeld van gebieden waar Harmony kan worden gebruikt

In de interactie tussen de zee en de atmosfeer kunnen satellieten bijvoorbeeld worden gebruikt om de processen te bepalen die de uitwisseling van warmte en vocht tussen het zeeoppervlak en de lucht erboven regelen.

Deze omstandigheden beïnvloeden processen in de lagere atmosfeer, sturen weerpatronen en beïnvloeden ons klimaat.

Gegevens van Harmony kunnen ook informatie verschaffen over vervorming en stromingsdynamiek bij snel veranderende ijskapranden. Dit zou op zijn beurt een beter begrip van de zeespiegelstijging kunnen opleveren, volgens Harmony-onderzoeksleider Paco Lopez Decker van de Technische Universiteit Delft in Nederland.

De manen van Harmony zullen onder meer gletsjers en vulkanen in de gaten houden.  De afbeelding toont de met ijs bedekte vulkaan Antisana in Ecuador.

De manen van Harmony zullen onder meer gletsjers en vulkanen in de gaten houden. De afbeelding toont de met ijs bedekte vulkaan Antisana in Ecuador.

Het plan wordt naar verwachting in 2029 gelanceerd

Zo werd Harmony officieel gekozen als de 10e Earth Explorer. De missie maakt nu deel uit van het FutureEO Earth Observation Program-voorstel van ESA voor de komende ESA-bijeenkomst op ministerieel niveau, CM22, waar financieringsbeslissingen zullen worden genomen door ESA-lidstaten.

De volgende stap in de realisatie van het project omvat verfijning van het missieontwerp en de daaropvolgende constructie.

Volgens het plan zal het team achter het volledig unieke satellietsysteem klaar zijn om in 2029 satellieten te lanceren.

READ  Zijn we het onderscheid tussen wetenschap en pseudowetenschap aan het uitwissen?