Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Noorwegen is kandidaat voor de UNESCO-raad

Noorwegen is kandidaat voor de Nordic Council of the United Nations Educational, Scientific, Cultural and Communication Organization (UNESCO) van 2025 tot 2029.

De organisatie speelt een belangrijke rol bij het streven naar het behalen van duurzaamheidsdoelstelling 4 van de Verenigde Naties over kwaliteitsonderwijs, evenals andere prioritaire gebieden zoals werelderfgoed, vrijheid van meningsuiting en marien onderzoek.

Helaas zien we dat het recht op onderwijs, academische vrijheid en de veiligheid van journalisten steeds meer onder druk komen te staan, daarom is het belangrijk dat we ons aansluiten en onze verantwoordelijkheid nemen door deel te nemen aan de UNESCO Raad van Bestuur. The Voice of the North is te horen bij UNESCO. We leveren een belangrijke financiële bijdrage en zijn loyale partners geweest gedurende het 75-jarige bestaan ​​van de organisatie, zegt minister van Onderwijs Tony Brenna.

Posities in naam van de Scandinavische landen

Noorwegen was de op twee na grootste vrijwillige bijdrage in 2021, met een subsidie ​​van ongeveer 200 miljoen NOK. Daarnaast betalen we 25 miljoen aan jaarlijkse lidmaatschapsgelden.

Om ervoor te zorgen dat de Scandinavische landen niet alleen financieel bijdragen, maar ook een duidelijke stem hebben in het management van de organisatie, hebben de Scandinavische landen al lang een informele overeenkomst over de rotatie van de Scandinavische landen om zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van de Raad van Bestuur. In de praktijk betekent dit dat we om de beurt rennen. De kandidaat-lidstaat vertegenwoordigt de Noordse landen met de volledige politieke steun van de andere Noordse landen. De laatste keer dat Noorwegen zitting had in de raad van bestuur van UNESCO was in 2005-2009, waarna Denemarken, Zweden, Finland en IJsland die rol op zich namen.

READ  Het Festival van Kunsten, Wetenschappen en Geesteswetenschappen arriveert in SMA

De wereld staat nu voor uitdagingen die geen enkel land alleen kan oplossen. De kernwaarden waarop we onze samenleving hebben gebouwd, zoals mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en op kennis gebaseerde politiek, staan ​​onder druk. In Noorwegen is er brede politieke overeenstemming om bindende internationale samenwerking te steunen. Daarom doen we vanaf 2025 kandidaat voor de UNESCO Raad van Bestuur, zegt minister van Buitenlandse Zaken Anneken Heitfeldt.

De UNESCO-raad komt twee keer per jaar bijeen en is samengesteld uit 58 geselecteerde lidstaten, verdeeld over zes regionale UNESCO-groepen. Noorwegen maakt deel uit van de groep bestaande uit West-Europa, Canada en Turkije.

Het hoogste besluitvormende orgaan van UNESCO is de Algemene Conferentie, die wordt bijgewoond door alle 193 lidstaten. De Algemene Conferentie vindt elk jaar in november plaats, en tussen de Algemene Conferenties volgt de UNESCO-raad de lopende werkzaamheden van de organisatie. De Raad legt ook de basis voor de meeste besluiten van de Algemene Conferentie.