Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

NTNU stelt uitzonderingen voor wetenschappelijke competentie voor

Wanneer de Raad van Bestuur van NTNU op donderdag 29 oktober bijeenkomt, staat onder meer de benoeming van afdelingshoofden en de vormgeving van advertentietekst op de agenda.

NTNU staat uitzonderingen toe op de eerste wetenschappelijke jurisdictieregel onder afdelingshoofden. Maar verschillende UA-hoogleraren hebben gezegd dat ze het een slecht idee vinden.

– Zegt professor Sigurd Skogstad van de afdeling Chemische Procestechnologie: – Het is belangrijk om te vragen naar de eerste wetenschappelijke competentie.

Wil je wat speelruimte?

« In eerdere aankondigingen is onder meer aan de orde geweest welke eisen aan de wetenschappelijke competentie van afdelingshoofden moeten worden gesteld. Aangezien NTNU partities van verschillende groottes en complexiteiten heeft, is het niet meer dan normaal om hier wat speelruimte aan toe te voegen.”, staat in een nota van de voorzitter van de universiteit.

Het argument om dit te doen is dat NTNU partities heeft van verschillende grootte en complexiteit. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat wetenschappelijke competentie professionele autoriteit verleent en een belangrijke voorwaarde is voor succes. De suggestie is dus dat de hoofdregel een vereiste is voor wetenschappelijke bekwaamheid op het eerste functieniveau (PhD-graad) in een van de vakgebieden van de afdeling:

«… Maar aangezien uitzonderingen relevant kunnen zijn, kan “voorkeur” worden opgenomen in de hoofdtekst van de oproep na beoordeling door het individuele faculteits-/museumbestuur. »

Het voorstel voor oproeptranscriptie vermeldt vijf kwalificatievereisten om als afdelingshoofd te kunnen dienen. Twee van hen lezen:

– Wetenschappelijke competentie, (bij voorkeur) op het eerste niveau (PhD-graad of gelijkwaardig) in een van de vakgebieden van de afdeling.

READ  Nieuwe luxe schepen bieden helikopters en accessoires aan, maar de populairste poolbestemming staat dit niet toe

Managementervaring, waaronder ervaring in personeelsmanagement, bij voorkeur van universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen of grotere kennisorganisaties

Er mogen geen uitzonderingen zijn

Het voorstel bevredigt niet iedereen.

Professor Sigurd Skogstad is van mening dat er twee redenen zijn waarom de aanspraak op eerste wetenschappelijke competentie zo belangrijk is.

De eerste is dat de universiteit een heel speciale, op onderzoek gebaseerde cognitieve organisatie is, en het is van cruciaal belang dat een leider begrijpt wat dit inhoudt. De andere is dat het moeilijk kan zijn om de nodige autoriteit te krijgen als de leider als academisch zwak wordt beschouwd, zegt hij tegen Universitetsavisa.

Professor Helge Holden van de afdeling Wiskundige Wetenschappen is het daarmee eens. Hij nam in 2013 deel aan een discussie over hetzelfde onderwerp als de werknemersvertegenwoordiger in de raad van bestuur van NTNU.

Helge Holden

Er mogen helemaal geen uitzonderingen worden gemaakt. In de memo wordt goed beargumenteerd waarom wetenschappelijke competentie zo belangrijk is voor managementfuncties aan de universiteit. Hij voegt eraan toe dat deze competentie zowel intern als extern in de organisatie als extern autoriteit verleent.

Holden benadrukt dat het na de fusie vooral belangrijk is om vol te houden dat NTNU een universiteit is, waar academische autoriteit het allerbelangrijkste is.

Zelfde discussie in 2013

Die twee kwalificatieclausules zorgden in 2013 voor een vrij sterk commitment toen de tekst van de proclamatie voor de toen nieuwe afdelingshoofden zou worden bepaald.

De rector suggereerde vervolgens dat kandidaten voor de functie van afdelingsvoorzitter van nature minimaal een academische kwalificatie op het niveau van universitair hoofddocent in een van de specialisatiegebieden van de afdeling of hogeschool dienen te hebben.

READ  Een nieuwe stap voor ontwikkeling van miljarden dollars - applaus en zorgwekkende boodschap

Professor Sigurd Skogstad concludeerde in een functie aan de Universitavisa: Het gebruik van het woord “normaal” betekent dat de eis van wetenschappelijke bekwaamheid moet worden afgeschaft. »

Ook op dat moment was er een voorstel om het management te proberen. Dit betekent dat Skogestad zou kunnen betekenen dat veel bekwame interne sollicitanten niet in aanmerking kwamen.

Bovendien verzocht hij de raad dringend om de formulering te wijzigen, zodat deze normaal gesproken zou worden verwijderd voor wetenschappelijke competentie in plaats van voor bestuurlijke expertise.

Volg UA op Facebook sociale netwerksiteEn Twitter En Instagram.

won

Tijdens een bestuursvergadering in februari 2013 werden zijn bezwaren gehoord vanuit Skogestad. De Raad benadrukte dat de afdelingshoofden over wetenschappelijke bekwaamheid moeten beschikken. Ook is er gereageerd op de eisen aan leidinggevende ervaring en is onder meer het opnemen van leiderschapskwaliteiten gesuggereerd.

Voormalig bestuurslid Helge Holden zei:

– Er is geen legitimiteit voor een afdelingshoofd zonder een minimale kwalificatie van de universitair hoofddocent. Meestal moet de vloer verwijderd worden. Hij beweerde dat het verzoek om managementervaring volledig irrationeel en indrukwekkend is en het moeilijk maakt voor interne sollicitanten om zich te kwalificeren.

Toenmalig bestuurslid Bjarne Voss, nu vice-kanselier van de universiteit, maakte zich ook zorgen dat leiders zonder wetenschappelijke competentie geen legitimiteit zouden hebben.

Professor zijn biedt ook leiderschapsvaardigheden. Dat moeten we toegeven, zei hij tijdens een bestuursvergadering in 2013.

De administratieve last moet omlaag

Zeven jaar later herhaalt de geschiedenis zich: op tafel ligt een suggestie dat de eerste competentie-eis op elke afdeling kan worden geschrapt en dat bestuurlijke ervaring als kwalificatie-eis kan worden opgenomen.

READ  Wereld Geestelijke Gezondheidsdag. Een epidemie op de agenda - K7 Bulletin

Leiderschapservaring werd genoemd, maar het leiden van een instituut met een staf van zelfstandigen en onafhankelijk wetenschappelijk personeel vereist dat je een natuurlijke professionele autoriteit hebt die verder gaat dan een formele leider, betoogt Sigurd Skogestad vandaag.

Hij ziet niet in dat NTNU veel moeite heeft met het vinden van geschikte kandidaten met de nodige wetenschappelijke competentie.

Als dit een probleem zou zijn, moeten we in plaats daarvan de administratieve lasten verlichten in plaats van de vereisten voor wetenschappelijke bekwaamheid, zegt hij.

Zware en moeilijke gevallen

Aan de andere kant opent Helge Holden plotseling de deur dat managementervaring een vereiste zou moeten zijn.

Managementervaring is nu in veel woorden te vinden. Hij zegt: We hebben veel commissies, raden en organen waar je een bepaalde bestuurlijke ervaring opdoet.

Holden wijst erop dat vooral personeelsmanagement veel van de manager vraagt. Dit zijn moeilijke en tijdrovende gevallen, en er is zelden een definitieve oplossing.

– Managementervaring is dus belangrijk voor mensen die zich met dergelijke zaken gaan bezighouden. Je moet op één plek als leider beginnen, maar je hoeft niet als leider in een organisatie te beginnen zonder voorafgaande ervaring.

De raad van bestuur van NTNU zal de tekst van de voorgestelde aankondiging op de bestuursvergadering van volgende week donderdag bepalen.