Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Nye Rikshospitalet en Nye Aker in het HF Oslo University Hospital – Verzoek om planningswerkzaamheden uit te voeren als een bestemmingsplan van de staat

Er werd verwezen naar de brief van het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn van 1 april 2022, waarin werd verzocht om het regularisatieproces voor Nye Rikshospitalet in Gaustad en Nye Aker als rijksbestemmingsplan uit te voeren.

Staatsbestemmingsplannen kunnen worden gebruikt wanneer de uitvoering van belangrijke maatregelen voor de ontwikkeling, aanleg of bescherming van een staat of gebied noodzakelijk is, of wanneer andere maatschappelijke overwegingen dit vereisen, zie de Wet ruimtelijke ordening 6-4, tweede lid. In dit geval is het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn van mening dat het noodzakelijk is om het planningsproces voor Nye Rikshospitalet in Gaustad en Nye Aker uit te voeren als een verdelingsplan van de staat om de voorspelbaarheid te waarborgen die nodig is voor de voortgang van de planningswerkzaamheden.

Ik deel de mening van de minister van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten dat nationale belangen verband houden met de bouw van het nieuwe Universitaire Ziekenhuis van Oslo. Ik heb nota genomen van de beoordeling van de minister van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten van de onzekerheid rond voorspelbaarheid en verdere voortgang in de planningswerkzaamheden die onder auspiciën van de gemeente Oslo plaatsvinden. Ik veronderstel dat het nu nodig is om zekerheid te scheppen om een ​​door het Parlement goedgekeurd nationaal ziekenhuisproject uit te voeren en om een ​​kader te bieden voor staatsleningen. Op basis hiervan wordt de aanvraag tot gebruikmaking van het rijksbestemmingsplan in dit geval toegewezen.

In gevallen die worden behandeld als een rijksgebiedsplan, treedt het ministerie van Lokaal Bestuur en Districtszaken in de rol van de gemeenteraad als planningsautoriteit. Het is het ministerie dat het bestemmingsplan vaststelt, dat ook andere taken op zich neemt die volgens de wet bij de planningsautoriteit vallen.

READ  WHO wijzigt richtlijnen vanwege Noors malaria-onderzoek

Het ministerie gaat er echter van uit dat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten zal zorgen voor de praktische uitvoering van de planningswerkzaamheden, in overleg en dialoog met het ministerie van Lokaal Bestuur en Provincie. Dit betekent onder meer het overleggen over de herziene planvoorstellen en het samenvatten van de ontvangen consultatiegegevens, en er in ieder geval voor zorgen dat het ministerie zijn rol als planologisch orgaan van de overheid zo goed mogelijk kan uitoefenen.

Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten benadrukte de noodzaak van voortgang en voorspelbaarheid als basis voor het bestellen van de uitvoering van planningswerkzaamheden als een rijksbestemmingsplan. Het werken met bestemmingsplannen voor Nye Rikshospitalet in Gaustad en Nye Aker zal arbeidsintensief zijn, en de voortgang in het planningsproces zal afhangen van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten dat ervoor zorgt dat voldoende middelen worden toegewezen en dat de primaire verantwoordelijkheid voor de voortgang wordt gelegd.

Dit zijn dezelfde eisen voor deelname aan het gebruik van rijksplannen als voor gemeentelijke planningsprocessen. Bij gebruikmaking van het staatsplan zal de gemeente Oslo het adviesorgaan zijn, in lijn met andere overheden. Het ministerie zal in het bijzonder het belang van een goede dialoog met de stad Oslo benadrukken bij de verdere planning.

Met vriendelijke groet

Bjorn Arild Gram