Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Ondanks de nieuwe technologie – Health Norway moet het aantal werknemers verhogen

Nieuwe technologie helpt ons de golf van veroudering het hoofd te bieden. Op sensoren gebaseerde tools houden ons in de gaten. En over een paar jaar geeft mRNA-technologie ons meer vaccins tegen kanker (!). Ondanks de snelle ontwikkeling zal er in de toekomst behoefte zijn aan uitbreiding van het personeelsbestand in de gezondheidssector.

De grootste drijfveer achter deze behoefte is dat het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt.

In het Perspectiefrapport 2021 wordt verwacht dat de 80-plussers in 2060 12 procent van de bevolking zullen uitmaken. Een stijging van 4,5 procent vandaag.

De gezondheid van een 80-jarige is tegenwoordig gemiddeld veel beter dan die van een 80-jarige toen een paar decennia geleden. Rookbotten en COPD zijn terug. Zo ook hart- en vaatziekten. Noorwegen wordt gezonder en de levensverwachting is de afgelopen decennia met twee jaar gestegen.

Het moet worden heroverwogen

Omdat ouderen in de toekomst een groter deel van de bevolking uitmaken, zal naar verwachting ook de zorg- en zorgsector meer mensenjaren nodig hebben. Tegen 2060 zullen de mensenjaren naar verwachting bijna verdubbeld zijn. Met steeds minder medewerkers. De gepensioneerde lijkt niet blij om in de toekomst gezondheidszorg te financieren.

De prognoses die in het Perspectiefrapport worden gepresenteerd, zijn blootgesteld aan verschillende drijvende krachten die van invloed kunnen en zullen zijn op de vraag naar de toekomst:

Lage productiviteitsgroei. De prognose gaat uit van een productiviteitsgroei van een half procent per jaar. Als dit effect niet wordt bereikt, betekent dit nog eens miljarden en duizenden extra jaren wanneer we 2060 bereiken.

READ  Afdelingsvoorzitter/Psychiater, Geestelijke Gezondheidszorg en Drugsmisbruik, Gezondheid Zuid-Oost RHF - Gezondheid Zuid-Oost RHF

huidige gezondheidstoestand. Het vooruitzichtenrapport gaat uit van een verbetering van de algemene gezondheidstoestand. Dit betekent een steeds “versere oude dag”, zodat meer ouderen kunnen rondkomen zonder dure openbare diensten.

Verhoog de gezinszorg. Als het zorgniveau binnen het gezin iets toeneemt ten opzichte van nu, heeft dat zeer positieve effecten op de personeels- en kostenbehoefte. Als het daalt, zal de behoefte toenemen.

Beperkte groei in de standaard. Nieuwe technologie zal steeds meer ziekten voorkomen en behandelen, maar zal ook de verwachtingen verhogen over de standaard in de gezondheidszorg. Wat zal helpen om het personeelskader en de budgetten op te blazen.

Veel ziekten kosten meer

Ouderen zijn niet de enigen die kosten in rekening brengen voor de gezondheidszorg. Een ander perspectief is om na te gaan hoe de bevolking is verdeeld binnen de behoefte aan gezondheidsdiensten. Een artikel in het Journal of the Norwegian Medical Association (“Just in time healthcare” – 2018) beschrijft dit goed.

Hoe kleiner de groep, hoe duurder. Zij zijn het die voortdurend veel diensten nodig hebben. Ze zijn zwak, onstabiel, hebben meerdere ziekten en hebben complexe behoeften. Ondanks dat het relatief klein is (0,5 tot 1 procent van de bevolking), heeft het een aanzienlijk deel van de budgetten in handen.

Vervolgens volgt hij de groep met verschillende chronische ziekten, vaak naast sociale uitdagingen, wat betekent dat ze voortdurende diensten en hulp nodig hebben. Deze vormen een klein percentage van de bevolking.

De volgende 15 procent bestaat uit degenen die slechts één of twee chronische aandoeningen hebben, maar er alleen mee omgaan.

READ  Wandelen met het klimaat in een wandeling voor, met en rond het klimaat

De grootste groep bestaat uit 80 procent van de gezonde bevolking met alleen ernstige, tijdelijke gezondheidsproblemen.

In deze indeling is de leeftijdsverdeling geen axioma. Onder meer de toename van jongeren die als arbeidsongeschikt worden aangemerkt, stijgt gevaarlijk.

Beheer jezelf zo lang mogelijk

Ongeacht hoe we de uitdagingen inpakken en transformeren, er zijn twee duidelijke conclusies.

  • De toekomst wordt oud.
  • Minder gezonde mensen moeten meer senioren financieren.
  • Technologie zal een deel van de oplossing zijn.
  • Hoeveel goede technologie we ook krijgen, de behoefte aan meer werknemers in de gezondheids- en zorgsector zal waarschijnlijk groeien.
  • De uitgaven voor gezondheids- en zorgdiensten zullen toenemen.

Steeds meer van ons moeten zich voorbereiden om onszelf zo lang mogelijk te managen.

Deze reactie is voor het eerst gepubliceerd in TU Magazine, nummer 11/2021