Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Onderzoek tijdens en na een pandemie

Uitdrukking

Universitair vicekanselier Tour Grande legt uit waarom jonge onderzoekers tijdens en na de pandemie moeten worden ondersteund en bijgestaan. En waarom NTNU zijn richtlijnen voor extensies heeft herzien.

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels.

De pandemie duurt nu meer dan 1,5 jaar en heeft ernstige gevolgen voor het onderzoek in het algemeen en voor promovendi en postdoctorale kandidaten in het bijzonder. De pandemie is nog lang niet voorbij en zal de komende maanden en jaren onze onderzoeksactiviteiten en internationale samenwerking blijven beïnvloeden. Daarom heeft NTNU onlangs de richtlijnen voor de uitbreiding van de pandemische werving voor zowel PhD- als postdoc-kandidaten herzien.

Onderzoek bij NTNU werd zwaar getroffen door de sluiting in de eerste weken van de pandemie, wat een bijzondere uitdaging was voor promovendi en postdoc-studenten. In mei 2020 heeft NTNU richtlijnen ontwikkeld om vertragingen bij research fellows als gevolg van de pandemie op te vangen. Sindsdien is de arbeidsovereenkomst uitgebreid tot ruim 366 promovendi en 36 postdoctorale onderzoekers bij NTNU. De situatie is veranderd sinds de beginperiode van de epidemie en onze jonge onderzoekers hebben grotendeels toegang gekregen tot kantoren en laboratoria. Maar de epidemie is nog niet voorbij en we zullen de komende maanden en jaren moeten leven met de gevolgen van de epidemie. Om deze reden heeft NTNU de richtlijnen voor langdurig dienstverband als gevolg van de pandemie herzien, met afzonderlijke richtlijnen voor Ph.D. kandidaten en postdocs.

Hoewel de pandemie een uitdaging is geweest, laat het jaarlijkse voortgangsrapport van NTNU voor promovendi zien dat de voortgang in december 2019 vergelijkbaar was met die in december 2020. Dit vertelt echter niet het hele verhaal. Sommige kandidaten lopen ernstig achter en lopen ver achter op het oorspronkelijke onderwijsplan, dat actie vereist. Het is ook belangrijk om tussentijdse evaluaties van promovendi, loopbaanplannen voor postdoctorale fellows en jaarlijkse personeelsgesprekken te gebruiken om de voortgang te beoordelen en mogelijke pandemiegerelateerde vertragingen te beoordelen.

We maken ons de laatste tijd zorgen over de psychosociale arbeidsomstandigheden van studenten en jonge onderzoekers. De sluiting en uitbreiding van het thuiskantoorgebruik en het gebrek aan sociaal contact tijdens de pandemie maken maatregelen om dit probleem op te lossen des te urgenter. In de toekomst is het belangrijk om ergonomie te benadrukken. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere werkomgeving en voor elkaar te zorgen.

De ontwikkeling van een Covid-19-vaccin heeft aangetoond dat open science en internationale samenwerking belangrijk zijn voor onderzoek. Dit geldt ook voor onderzoekers in hun vroege loopbaan, zoals promovendi en postdoc-kandidaten. Het was echter onmogelijk om zoals voorheen samen te werken omdat grensoverschrijdend reizen erg moeilijk was en laboratoria over de hele wereld voor langere tijd gesloten waren of niet beschikbaar waren voor externe gebruikers. De meeste internationale conferenties, die cruciaal waren voor de wetenschap en internationale samenwerking, zijn geannuleerd of uitgesteld, of zijn overgeschakeld naar digitale conferenties. Vanwege de klimaatcrisis is het ook onwaarschijnlijk dat we zullen terugkeren naar de situatie van vóór de pandemie, en de huidige combinatie van digitale, hybride en fysieke conferenties zal waarschijnlijk ook in de toekomst worden voortgezet. Dit zal van invloed zijn op hoe we internationaal samenwerken en hoe onderzoek wordt gedaan. De geschiedenis heeft ons geleerd dat een crisis nieuwe kansen kan creëren. Er komen snel nieuwe en alternatieve manieren om communicatie en samenwerking tot stand te brengen via digitale platforms. Zo boden digitale of hybride proefschriften nieuwe kansen om mensen van over de hele wereld bij het publiek te betrekken.

Jonge onderzoekers over de hele wereld moeten hun loopbaan voortzetten in een postpandemische wereld met onzekerheid over de toekomst en verwachtingen van het verleden. We moeten daarom de uitdagingen erkennen waarmee jonge onderzoekers worden geconfronteerd. We moeten best practices en nieuwe alternatieve methoden delen om onderzoek verder te ontwikkelen en internationale samenwerking te bevorderen.

Volg UA op Facebook sociale netwerksiteEn Twitter En Instagram.

Lees hier meer gegevens.

READ  Wetenschap wil 'bospaard' redden