Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Onderzoeks- en ontwikkelingsadviseur / senior adviseur

Queen Mood Memorial College for Kindergarten Teacher Education (DMMH) heeft een spannende vacature!

Deadline voor aanmelding: 06.06.2021


Vacature als Research and Development Consultant / Senior Consultant

Queen Maud Memorial College voor de opleiding van kleuterleidsters

Dronning Mauds Minne College of Kindergarten Teacher Education (DMMH) bevindt zich in Trondheim en is een geaccrediteerde privéschool die is georganiseerd als een onafhankelijke instelling van de Kerk van Noorwegen. Het college valt onder de Wet Universiteiten en Hogescholen. Door middel van praktisch en op onderzoek gebaseerd onderwijs, moet DMMH bacheloronderwijs, masteropleiding en voortgezet onderwijs bieden in overeenstemming met de eisen van de gemeenschap die het plaatst in het kwalificerende werk in de kinderopvangsector. Bijna college. 1400 studenten en ongeveer. 150 medewerkers, van wie 110 werkzaam zijn in onderwijs, onderzoek en andere professionele activiteiten en 40 in management / bedrijfsvoering. De hogeschool maakt ook contracten voor de kleuterschoolsector.

DMMH is op zoek naar een doorgewinterde medewerker in een 100% vaste positie die de onderzoeksomgevingen van DMMH wil ondersteunen bij het ontwikkelen en nastreven van nationale en internationale onderzoeksprojecten. De onderzoeks- en ontwikkelingsadviseur moet ook de vice-kanselier voor onderzoek en ontwikkeling ondersteunen bij verschillende onderzoekswerkzaamheden op het gebied van O&O, evenals bij andere administratieve onderzoekstaken zoals interne controle en monitoring van administratieve computersystemen voor onderzoek. De functie is administratief en er wordt geen aparte zoektijd aan toegevoegd. De onderzoeks- en ontwikkelingsadviseur is belangrijk bij het werken aan het opbouwen van de onderzoeksomgeving rond het PhD-programma in de kleuterschoolwetenschappen dat DMMH wil opzetten.

De onderzoeks- en ontwikkelingsadviseur werkt in de vice-president van de universiteit voor onderzoeks- en ontwikkelingspersoneel en rapporteert aan de vice-president van de universiteit.

Taken

U draagt ​​bij aan de toename van de onderzoeksactiviteit onder onze onderzoekers door:

 • Communicatieactiviteiten met professionele gemeenschappen om toepassingsactiviteit te stimuleren
 • Ondersteuning van professionele omgevingen, terwijl relevante externe financieringsmogelijkheden worden geïdentificeerd en hoogwaardige onderzoekstoepassingen, kwaliteitsgebaseerde toepassingen en aanvraagprocessen worden ontwikkeld
 • Follow-up van onderzoeksprojecten en assisteren van projectmanagers, vooral in de opstartfase, inclusief contractvoorbereiding
 • Follow-up van administratieve onderzoeks- en ontwikkelingssystemen en neem deel aan interne controle over privacy en onderzoeksethiek.
 • Bijdragen aan het plannen en implementeren van strategische onderzoeksontwikkelingsprocedures in de organisatie
 • Bijdragen aan de verspreiding van onderzoek en kennisoverdracht
 • Internationale onderzoekssamenwerking vergemakkelijken
 • Actieve deelname aan diverse nationale en internationale netwerken
 • Aan deze functie kunnen andere taken worden toegewezen

De aanvrager moet eigenaar zijn

 • Opleiding op PhD-niveau en relevante lange ervaring kunnen de doctoraatsvereisten compenseren.
 • Ervaring met het ontwikkelen en / of coördineren van grote, door het buitenland gefinancierde projecten
 • Ervaring in internationale samenwerking
 • Goede mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden in zowel Noors als Engels

Het wordt aanbevolen dat aanvragers hebben

 • Ervaring met R & D-advies en / of coördinatie van onderzoeks- en innovatieprojecten
 • Kennis van de Noorse Onderzoeksraad en EU-beleidsinstrumenten
 • Ervaring met het ontwikkelen van strategische samenwerkingsarena’s
 • Ervaring met het uitgeven van werk en het overdragen van kennis
 • Kennis van open science en datamanagementvereisten
 • Kennis van het hoger onderwijs en instellingen
 • Kennis van verschillende onderzoeksmethoden en tradities

Gewenste persoonlijkheidskenmerken

 • Onafhankelijk, extravert en gedurfd
 • Goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, met het vermogen om vragen te stellen, wetenschappelijke onderwerpen te bespreken en te rapporteren
 • Het heeft een stimulerende en veelomvattende vorm van samenwerking, met het vermogen om vertrouwen te creëren en relaties op te bouwen
 • Netjes, georganiseerd en doelgericht, met goede uitvoerende capaciteiten en de nadruk op kwaliteit en service
 • Vermogen om onder tijdsdruk te werken, en met meerdere situaties parallel
 • Strategisch, analytisch en ontwikkelingsgericht
 • Flexibel en oplossingsgericht

Bij het beoordelen van de beste kwalificaties zal de nadruk worden gelegd op opleiding, ervaring en persoonlijke fitheid, evenals werkmotivatie.

DMMH-deals

 • Goede academische omgeving aan de enige hogeschool in Noorwegen die gespecialiseerd is in kleuterschool en vroege kinderjaren
 • Nabijheid om te oefenen
 • Nadruk op onderzoek, ontwikkeling en studiekwaliteit
 • Internationale samenwerking
 • Een goede werkomgeving met betrokken en loyale collega’s
 • Premium sites in een traditionele omgeving
 • Loon volgens afspraak
 • Het pensioensysteem in het pensioenfonds van de overheid
 • Goede verzekerings- en zorgplannen
 • Flexibele werkuren

Deadline voor aanmelding, aanmelding en procedures

 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 6 juni 2021.
 • Aanvragen moeten elektronisch worden ingediend bij www.jobbnorge.no

De elektronische aanvraag moet het volgende bevatten:

 • Elektronische aanvraag
 • Curriculum vitae
 • Kopieën van diploma’s en certificaten
 • Lijst met 3 referentiemensen
 • Huidige kandidaten voor deze functie worden uitgenodigd voor een gesprek

Het personeelsbeleid van DMMH legt de nadruk op gelijkheid en diversiteit. We moedigen gekwalificeerde kandidaten aan om te solliciteren, ongeacht geslacht, beroepsbekwaamheid of culturele achtergrond. DMMH wil werken aan een gelijke verdeling van beide geslachten.

Meer over DMMH

DMMH is de op een na oudste opleiding voor kleuterleidsters in Noorwegen en een van de grootste van het land.

College-activiteiten zijn meestal gerelateerd aan de kleuterschool en de vroege kinderjaren. DMMH is een onafhankelijke, gespecialiseerde en bekende hogeschool. DMMH biedt de opleiding aan van bachelor kleuterleidsters met verschillende profielen. We bieden ook deeltijdonderwijs aan. Het college biedt een aantal aanvullende onderwijsaanbiedingen. We bieden een masterdiploma aan in:

 • Kleuterschoolbeheer,
 • Kindercultuur en kunsteducatie,
 • Speciaal onderwijs met de nadruk op vroege kinderjaren, kennis van de kleuterschool.

Het college heeft een brede onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit met betrekking tot de kleuterschool en het aangrenzende gebied.

We werken nauw samen met de praktijk en de voorwaarden voor praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling zijn goed vastgelegd. Veel medewerkers volgen momenteel PhD-cursussen op basis van interne of externe fondsen. Het percentage wetenschappelijk personeel met een eersteklas of hogere vaardigheid als hoogleraar of docent ligt rond de 50%. Vanaf vandaag heeft het college docenten en professoren op gebieden zoals voorschoolse pedagogiek, speciaal onderwijs, sociale studies, fysieke activiteit, management en esthetische vakken.

DMMH doet een actief internationaal bedrijf door studenten, docenten en ander personeel uit te wisselen. Via uitwisselingen, netwerken, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs werkt DMMH samen met instellingen in zowel Europa als andere continenten. DMMH is al enkele jaren betrokken bij de communicatie voor de ontwikkeling van kleuteronderwijs in verschillende landen in Oost- en Zuidelijk Afrika.

We hebben uitstekende kantoor- en onderwijsvoorwaarden voor zowel medewerkers als studenten.

Zie ook www.dmmh.ns.

Vragen kunnen worden gericht aan:

Een sollicitatie voor een functie

Jobbnorge ID: 206451

READ  De sterftecijfers stijgen als gevolg van alvleesklierkanker