Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Ontwerptheorie in de natuur is niet nieuw

Optica: Isaac Newton schreef in The Book of Optics: “Heb je het oog gevonden zonder visuele vaardigheid en oren zonder kennis van geluid? Foto: Adobe Stock

Arne Thaks schrijft in zijn post 30.9. Dat het idee van design in de natuur ‘kritiek is voor de wetenschap, vooral de evolutietheorie’ en dat ‘intelligent design wetenschap atheïsme noemt’.

Ik was blij dat Arnie het eens was met mijn wens om jonge mensen te laten zien dat het idee van wetenschap en design elkaar niet uitsluiten. Hij schreef echter dat mijn manier om hiermee om te gaan het tegenovergestelde doet. Laten we er eens naar kijken.

Ik waardeer het enorm dat mijn belangrijkste idee over het plezier van wetenschap naar voren kwam in het artikel over de online cursus. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat Taxt waarschijnlijk achterhaalde vooroordelen over intelligent design introduceert, die niet overeenkomen met de belangrijkste trend onder degenen die ik onlangs ontmoette voor de videocursus “Design in Nature”. Het expertisegebied van Taxt blijkt theologie te zijn. Mag hij mij vragen of intelligent design echt is wat Arne in zijn functie ontwierp? Want hier worden naar mijn mening kreeften en kanaries gemengd, zonder dat ze dezelfde oorsprong hoeven te hebben, aldus de wetenschap (daarover meer in de cursus). Laat me mijn mening over deze kwestie geven nadat ik met Dr. Stephen Meyer heb gesproken.

Het lijkt misschien verrassend, maar ontwerptheorie in de natuur is geen nieuw idee. In het oude Griekenland geloofden Heraclitus, Empedocles, Democritus en Anaximander dat het leven niet kon ontstaan ​​zonder intelligente hulp. Plato en Aristoteles zeiden dat de rede nodig is om het bestaan ​​van leven te verklaren.

Isaac Newton schreef in het Book of Optics: “Hebt u het oog gevonden zonder visuele vaardigheid en oren zonder kennis van geluid? En aangezien deze dingen op de juiste manier tot stand worden gebracht, blijkt uit de verschijnselen niet dat er een bovennatuurlijk zijn, leven, intelligent, wie is alomtegenwoordig… ? »

Er is een reden waarom Oxford University tot op de dag van vandaag het motto draagt: The Lord is my light. Het idee van het universum (“orde” wat ook vertaald kan worden als “ontwerp”), evenals de verwachting van de natuurwetten kwamen voort uit het idee van een godheid die het universum actief regelde.

Meer dan duizend onderzoekers, van wie velen een doctoraat in de wetenschappen hebben, hebben de volgende verklaringen ondertekend: “We staan ​​sceptisch tegenover beweringen over de mogelijkheid van willekeurige mutaties en de verklaring van natuurlijke selectie om het leven te compliceren.” Volgens de nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, stelt het verder: “Zorgvuldig onderzoek van bewijs voor de darwinistische theorie zou moeten worden aangemoedigd.”

De ontwerper had zeker onzichtbaar kunnen creëren en het proces willekeurig kunnen laten lijken. Maar volgens wetenschappelijke ontdekkingen over micromotoren in de cel, codering van informatie en nieuw onderzoek naar genetische sequencing, lijkt het proces niet willekeurig te zijn.

Natuurlijk kan en wil de wetenschap geen commentaar geven op het bovennatuurlijke. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar het kan een uitspraak doen over wat natuurlijke krachten en zwaartekracht wel en niet kunnen doen. Hier is er een significant verschil tussen literatuur en schoolboeken, groter dan de vertragingen in het leerboek toelaten.

In de cursus zul je zien dat in Noorse biologieboeken in hoofdstukken over evolutie werd beweerd dat leven en DNA zijn ontstaan ​​door chemische evolutie, die vervolgens overgingen in biologische evolutie. Dit alles leg ik vervolgens voor aan onderzoekers die actief zijn in wetenschappelijke publicaties (in totaal 1.000 of meer) in de vakgebieden waarin ze zijn geïnterviewd. Leerboeken worden op een goede wetenschappelijke manier uitgedaagd. Tegelijkertijd werd duidelijk gemaakt dat elke wetenschappelijke benadering van het verleden dezelfde techniek moet behandelen die Darwin zelf gebruikte: “inferentie naar de beste verklaring” – gevolgtrekking naar de beste verklaring. Evenals een slim ontwerp. De ontwerptheorie heeft dus niet alleen een lange historische dekking, maar is ook behoorlijk wetenschappelijk verantwoord. Anders zou forensisch onderzoek of archeologie er ook buiten vallen.

Het artikel gaat verder onder de advertentie.

Ontwerptheorie heeft niet alleen een lange historische dekking, maar is ook behoorlijk wetenschappelijk verantwoord.

Ik heb een suggestie voor jou, Arnie, en gelijkgestemden: volg de cursus, dan hoor ik waar ik het mis heb. Als je voor een uitdaging staat, ga je vooruit. De uitdaging is er!

READ  De dood van Hans Garder met het Coronavirus