Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Op 2 oktober organiseerde VWS de Internationale Conferentie om Defeat Dementia | Neufsbrecht

Nieuwsbrecht | 25-09-2023 | 23:59

Het aantal mensen met dementie neemt wereldwijd snel toe. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden momenteel 55 miljoen mensen aan chronische ziekten, en de verwachting is dat dit aantal in 2050 zal stijgen tot 139 miljoen. Op 2 oktober 2023 werd de Internationale Conferentie georganiseerd door het Ministerie van Volksgesundheide, Welzijn en Sport (VWS ).Versla dementie‘.

Dit is het ministerie dat de samenwerking tussen de G20-landen zal helpen bevorderen, wat andere landen zal helpen ontwikkelen en aanmoedigen. Minister Helder Für Langdorfer Sorg un Sport is gastheer van de conferentie. De bijeenkomst vindt plaats in het Kunstmuseum in Den Haag en wordt in nauwe samenwerking met hen georganiseerd door VWS Wereldraad voor dementie (WDC).

De conferentie belicht de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dementiezorg, geneeskunde, technologie, dementiebetrokkenheid, diagnose en preventie. Meer dan 120 Er worden nieuws en sprekers gedeeld van vertegenwoordigers van de G20-landen, de Wereldgezondheidsorganisatie, internationale vertegenwoordigers, organisatiedirecteuren, lokale organisaties en mensen die met dementie leven en voor hen vechten. Nast Minister Helder, Zaal Ok Minister-president Rutte Sprecken TijdensVersla dementie‘. Het doel is om de internationale overeenstemming te verbeteren over concrete acties die de dementiezorg wereldwijd verbeteren en een impuls geven aan investeringen in wetenschappelijk onderzoek.

Minister Connie Helder: “De enorme uitdaging die dementie met zich meebrengt in de omgang met de mondialisering is structureel complexer. We hopen via ons onderzoek meer informatie te ontwikkelen, maar we denken nog steeds meer na en willen het goed hebben. Als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie zijn wij als Nederlanders steeds meer “Ons budget is bestemd voor onderzoek naar dementie. We hebben er een aantal onveranderlijke elementen in verwerkt. Het is van cruciaal belang dat we internationaal omgaan met het krachtenpakket om mensen te helpen van dementie af te komen in de laatste waarschuwing aan hun wereld.”

Mondiale impact
Dementie heeft ernstige gevolgen voor iemands leven, omgeving, familie en vrienden. De smaak van de geest kan hen niet voorwaarts sturen, maar hen eerder richten op het vasthouden aan groene paarden. Om deze reden is meer stapsgewijze hulp nodig. In Nederland krijgt 1 op de 5 mannen Herzenekt.

READ  Hij heeft de touwtjes in handen, jij doet het werk

De toename van het aantal mensen met dementie heeft ook een grote impact op de toegang tot en de betaling van zorg. Geschat wordt dat dementie de wereldeconomie €1,2 miljard kost, oplopend tot €2,6 miljard in 2030. Alle instellingen in de regio behoren tot de internationale organisaties die willen investeren in gezondheidszorg, revalidatie en ondersteuning van mensen met dementie. Tijdens de internationale conferentie komen hier vertegenwoordigers van ruim twintig verschillende landen aan het woord, waaronder de Verenigde Staten, Japan, Indonesië, Saoedi-Arabië en Canada. Dit is niet het enige dat van belang is voor de verbetering van nieuwe medicijnen, maar ook voor het voorkomen van technologische innovaties die stand kunnen houden in de medische schappen en instrumenten.

Première van de film “Forever Human”
Tijdens de conferentie zal een verkorte versie worden uitgebracht documentaire’mens voor altijd Zorgvernieuwer Teun Toebes (24) was geïnteresseerd in het analyseren van de details. De ontmoeting ter plaatse in de documentaire met documentairemaker Jonathan DeYoung McTee. Ze bezochten 11 landen op 4 continenten om te onderzoeken hoe mannen over de hele wereld omgaan met dementie en hoe we kunnen werken om een ​​breder scala aan mensen in staat te stellen met deze ziekte om te gaan. De volledige film verschijnt op 9 oktober.

Werder Zal Het heet delen Tijdens het dinerprogramma werd een presentatie gegeven aan de aanwezige internationale vertegenwoordigers. Het koor bestaat uit mannen met dementie en ‘plankzangers’ die geen dementie hebben. Samen Worden Zij Begeiget Door Professionale Zangers (solist), instrumentalist en dirigent. Onderzoek naar dit dit laat zien Deelname aan het koor zorgt onder meer voor verbeterde cognitieve functies, sterkere sociale relaties en meer zelfvertrouwen bij mensen met dementie.

READ  Gabriel Jesus, Arsenal | Gabriel Jesus is klaar voor Arsenal