Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Openingsbrief, Helgelandssykehuset |  “Dit is vooral belangrijk in het licht van de operationele uitdagingen waarmee het Helles-Nord Ziekenhuis en Helgeland momenteel worden geconfronteerd”

Openingsbrief, Helgelandssykehuset | “Dit is vooral belangrijk in het licht van de operationele uitdagingen waarmee het Helles-Nord Ziekenhuis en Helgeland momenteel worden geconfronteerd”

toespraak van de lezer Dit is een bijdrage aan de discussie, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie geeft de mening van de auteur weer.

Met het oog op het proces maakte het New Helgeland Hospital duidelijk dat het hoofdziekenhuis een brede beroepsgroep en management met staffuncties moest hebben. Hoe denkt de minister van Volksgezondheid / Helce Nord Board / Helgeland Hospital Board dat de toekomstige managementstructuur van het Helgeland Hospital moet worden georganiseerd?

Waarom denken we dat de kwestie van de locatie van het management/personeel belangrijk is en moet worden beantwoord?

Het gaat er in de eerste plaats om dat het Helgeland Ziekenhuis zich moet organiseren zodat er een flexibele, efficiënte en kwalitatief betere beheersstructuur ontstaat. Dit is vooral belangrijk in het licht van de operationele uitdagingen waarmee het Helles-Nord Ziekenhuis en het Helgeland Ziekenhuis momenteel worden geconfronteerd.Er is ook reden om te vragen of de wens bestaat om het management met staffuncties naar het hoofdziekenhuis te verplaatsen in vergelijking met de beslissing. Momenteel maken de algemeen directeur en enkele anderen deel uit van de institutionele leiding van het Helgeland Ziekenhuis in het hoofdziekenhuis. Dit is niet goed genoeg in vergelijking met het besluit van minister van Volksgezondheid Høie van januari 2020.

In 2019 benaderde het Helgeland Ziekenhuis Mo Industripark met vragen over het huren van administratie/personeelskantoorruimte voor 70 medewerkers. Het toen beschreven gebied was 2.000 vierkante meter. Dit onderzoek vertelt iets over hoe het Helgeland Ziekenhuis destijds plande en voorzichtig werkte aan een co-locatie van management/personeel. Het onderzoek zegt ook iets over de reikwijdte/omvang van het management/personeel in de Helgeland Ziekenhuisorganisatie. In 2021 heeft het Helgeland Ziekenhuis gekozen voor de invoering van ‘clinic management’, waardoor het aantal medewerkers in en rond de directie van de organisatie verder zal toenemen. Helgeland Hospital overweegt nu om kazernes op te zetten/gebruiken als oplossing voor de behoeften van de regio in het hoofdziekenhuis. Het is een erg dure oplossing om een ​​geschikt tijdelijk pand te huren in het hoofdziekenhuis.

READ  Hoe meer plantaardige eiwitten in een gezond dieet op te nemen?

In de conceptfase van het managementdocument Stap 1, aangenomen door Helles Nord in september 2021, werd op pagina 39 gesteld dat: “Het is normaal om centrale klinische functies en staffuncties op te nemen in het management van het bedrijf, zoals besproken in de hoofdkantoor.” Deze zin geeft een belangrijke indicatie dat staf en management nauw moeten/moeten samenwerken en ook verbonden zijn met het hoofdkantoor. Op pagina 40 van hetzelfde document wordt beschreven dat het beheer van de kliniek de aanwezigheid vereist van niveau 1 en niveau 2 managers op alle locaties.

Er zijn veel aanwijzingen dat het Helgeland Ziekenhuis van plan is ervoor te zorgen dat het grootste deel van de management-, staf- en ondersteunende functies niet op dezelfde locatie hoeft te worden ondergebracht om de samenwerking optimaal te laten functioneren. Aangezien dit waar is, zullen de centrale staf en ondersteunende functies in de toekomst niet samen met de administratie hun fysieke locatie in het hoofdziekenhuis hebben. In drie jaar tijd heeft het Helgeland Ziekenhuis zijn mentaliteit veranderd, van prioriteit geven aan co-locaties in 2019, naar de huidige situatie.

Wij zien niet in dat Helgeland Ziekenhuis met de gewenste organisatie “vandaag” een optimaal functionerende bedrijfsvoering zou zijn, waarbij de mogelijkheid voor een goede financiële en administratieve bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd.

Helaas lijkt het Helgeland Ziekenhuis de wil te missen om directie en personeel bij elkaar te brengen. Dit kan ook een deel van de reden zijn waarom het ziekenhuisproject in New Helgeland geen vooruitgang boekt en geen vertrouwen heeft in de bevolking.

In dit geval is het voor Helles Nord erg belangrijk om de vraag te beantwoorden hoe het personeel en management betrokken zullen worden bij het toekomstige hoofdziekenhuis.

READ  Neusademhaling verbetert de gezondheid en mogelijk de prestaties

We verwachten dan ook dat het Helce Nord Ziekenhuis en het Helgeland Ziekenhuis ervoor zullen zorgen dat de nodige beslissingen worden genomen zodat management- en staffuncties zo snel mogelijk worden vertaald naar het hoofdziekenhuis.

PT Alstahaug Frank Carlsen

Brønnøy Labour, Magnar Solbäck

Donna pt, John Erik Johansen

Lerfjord Arbeiderspartij, Steen Reno Bonsachsen

Somna Action Party, Annette Einersen

LP Vefsn, Ron Kroto

Lap Vega, Hilda Spreckenhaus

PvdA Fevelstadt, Bjorg Irene Vonnebo