Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Ouderenzorg, ouderen | Te duur om oud te worden – en in de toekomst zal de gemeente niet overal om geven

meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

Voordat de politici op zomervakantie gingen, kreeg Irene Voldbe Thurberg antwoord op veel vragen van het hoofd van de gezondheids- en welzijnsafdeling van Kongsberg. Thorberg is lid van de UHO (Commissie Gezondheid en Welzijn) en daarmee lid van het bestuur van de Gemeentelijke Welzijnsdienst.

De vragen van de recensie draaien om de rol van nabestaanden in de gemeentelijke welzijnsdienst. En in verband hiermee geeft het hoofd van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn antwoord op iets waar al lang op gezinspeeld wordt. In de toekomst zullen vrijwilligers en familieleden een grotere rol gaan spelen in de zorg voor ouderen.

Vooruitgang – Naarmate het aantal senioren toeneemt en het aantal mensen in de werkende leeftijd afneemt, zullen meer familieleden gedwongen worden deel te nemen aan de ouderenzorg, schrijft Gezondheids- en Welzijnsdirecteur Ton Merritt Svenkerud.

In veel landen is dat normaal, maar in Noorwegen vertrouwen we de gemeente volledig.

afspraak coördinator

In het najaar, voegt ze eraan toe, gaat de gemeente een nabestaandencoördinator in dienst nemen op een projectlocatie. De betrokkene moet een relatieve steun in het systeem plaatsen.

– Ook is het voor de gemeente van belang om in de toekomst meer gedifferentieerde opvangmaatregelen te treffen, zodat nabestaanden de kracht hebben om in de loop van de tijd deel te nemen aan zorgtaken, schrijft ze.

Dit betekent duidelijk dat de gemeente Kongsberg, net als veel andere gemeenten, vrijwillige inspanningen zal leveren als onderdeel van het systematische welzijnswerk van de gemeente.

Het zou interessant zijn om de argumenten te zien die worden gebruikt om te veranderen wat mensen verwachten van een gezondheids- en zorgdienst.

Is het de taak van de gemeente om de oude man blij te houden met zijn kapsel? Moet het gemeentelijk schatkistfonds dat een verpleegster me een zweep brengt voor het slapengaan? Moeten de politici die de geldzak beheersen, voldoen aan de rare verwachtingen van de oude man van bruine saus voor het hele diner?

READ  Iran probeert de doodlopende weg uit te buiten om kernwapens te verwerven

Hypothetische vraagtekens bij dit, maar het kunnen dingen zijn die moeten worden opgeruimd. Informatie die mensen begrijpen, is een eeuwige uitdaging. Maar het is erg belangrijk dat u deze zaak serieus neemt.

Ko Mo Ni Ka-gevangenis

Als je de stamtaal probeert te lezen en te begrijpen in documenten die politici een basis geven voor besluitvorming, dan zal redelijk Grieks verschijnen als je geen praktijk hebt. Persoonlijk word ik betaald om dit te lezen – en het te begrijpen, maar als ik mijn vrije tijd zou moeten nemen, zou ik me vrij snel terugtrekken.

Eerlijk zijn over wat men in de toekomst van de GGD mag verwachten zou zo brutaal zijn dat de meeste mensen het begrijpen.

Het wordt moeilijk om over de ladder van zorg en organisatieconcepten te praten, zelfs degenen die ermee werken, vinden het moeilijk uit te spreken. Communicatie is belangrijk om ruis te voorkomen en de boodschap moet zijn: ty-de-lig zijn. Niet alleen in de brieven die de zieken bereiken, maar ook in wat aan politici wordt gegeven.

Een van mijn “favorieten” in gemeentelijk taalgebruik is dit juweeltje uit de Kongsberg Welfare Scheme in 2015:

«Doelstellingen op eenheidsniveau, niveau 2 in de hiërarchie van gemeentelijke doelstellingen, zijn doelstellingen die alle eenheden gemeen hebben. In de begroting en het werkprogramma 2015-2018 zijn de globale ambities van de gemeente voor deze doelen vastgelegd. Gezondheids- en zorgambities voor doelen worden hieronder weergegeven. Het jaarplan regelt de activiteiten in 2015, dus alleen het ambitieniveau voor 2015 komt terug in de streefplanning.”

Heb je dat begrepen?

Duur om lang te leven

Patiënten overleven langer dan voorheen – dankzij wetenschap en technologie. Dit heeft op zijn beurt geleid tot een sluipende overbevolking in zowel de GGD als de staat.

De gemeente constateert dit in de vorm van een groter aandeel zorgbehoevenden en een schrijnend gebrek aan professionals die voor hen zorgen. Er is sprake van een opkomende efficiëntiecrisis.

READ  Richt zich op het gezonde en culturele begrip van de Sami

In de gemeente Kongsberg zijn er veel uitbraken geweest als gevolg van frustratie bij patiënten, familieleden en zorgverleners. De toenemende werkdruk op deze laatste groep neemt toe naarmate de kwaliteit van de dienstverlening verslechtert.

budgetbommen

Tegelijkertijd gaat het budget elk jaar het bos in. Voor het negende jaar op rij is de kanselier naar buiten gekomen en gewaarschuwd tegen het beperken van het gebruik van hulpbronnen.

De gemeentelijke begroting wordt goedgekeurd als Kerstmis nadert elk jaar. En al op de dag na oudejaarsavond blijkt dat het om tientallen miljoenen gaat.

Kongsberg besteedt jaarlijks ongeveer 800 miljoen aan gezondheid en zorg.

Een budgetafwijking van vier procent is in de wetgeving niet acceptabel. Kongsberg had in 2020 een extra verbruik van 5,1 procent.

Een evaluatie van gezondheids- en zorgdiensten vorig jaar eindigde met deze verklaring van openbaar bestuur-auditor Gjermund Røren van VKR Viken voor gemeentelijke audit:

– Het feit dat de gemeente in de loop van de tijd een extra verbruik heeft dat in de loop van meerdere jaren is toegenomen, zonder dit te kunnen verminderen, ontbreekt vaak aan budgettair realisme.

Verwachtingen moeten worden verlaagd

– Wat kan ik als familielid verwachten om voor mijn moeder/vader te zorgen of gunsten te ontvangen? Dat is een van de vragen die Thorberg stelde tijdens de YWCA-bijeenkomst in juni.

De vraag is zeer relevant voor het onderwerp, vooral wat er omheen gebeurt verwachtingen Het zal het onderwerp van discussie zijn wanneer Kongsberg toekomstige gezondheids- en zorgdiensten ontwerpt.

Historisch gezien – en enigszins ironisch, waren er velen die konden zuchten – of meer, naarmate de verzorgingsstaat rijker werd en het welzijn van de gezondheids- en welzijnsdiensten genereus uitbreidde. Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat AS Norge een fortuin heeft verdiend met olie.

Nu zijn er andere tijden. Het begrip duurzaamheid lijkt te verwijzen naar alles wat de publieke sector doet. Zorg inbegrepen. Waar begrippen als waardigheid – respect en wraak voor degenen die de staat hebben opgebouwd het doel waren van dienstverlening aan ouderen, veranderde de toon.

READ  Stagiairs gezondheid en onderwijs zijn het meest tevreden

Trefwoorden als efficiëntie, technologie en slimmere oplossingen worden genoemd bij in- en uitademing. Daarnaast is er een vrij duidelijke eis dat Kongsberg na genoemde herziening moet wennen aan het opstellen van de begroting.

Economen beginnen steeds meer de kosten van fatsoenlijk ouder worden te berekenen. En het is helemaal niet goedkoop.

Niet meer leuk?

In Kongsberg zijn er door de Sunshine veel verhalen verteld over etablissementen die amusement, taarten en zelfs alcoholische dranken organiseren, voor patiënten/gebruikers of bewoners zoals ze ook wel worden genoemd.

Maar er is een langere periode geweest tussen de geliefde verhalen van deze krant in de afgelopen jaren, misschien meer over begrotingstekorten, bezuinigingen en efficiëntiecrises.

Het leek in ieder geval duidelijk dat men zich als toekomstig familielid en patiënt/gebruiker/bewoner van de diensten dient voor te bereiden op andere dagbesteding.

Kappers en pedicures zijn geen gemeentelijke dienst, en sommige thuisblijvende familieleden helpen vaak mee. Maar hoe zit het met degenen zonder familieleden die dit oplossen? Of degenen die familieleden hebben die in andere steden of andere landen wonen?

Dit zijn de varianten en plantnuances van patiënten die niet direct in de A4-indeling passen. Ook mag niet worden vergeten of gelijkheid een doel is.

Nou, er zijn vrijwilligers. Best een paar. Het wordt interessant om te zien wat de gemeente in de toekomst voor ogen heeft om het schip overeind te houden.

Op een gegeven moment moeten deze inspanningen worden gewaardeerd in kronen aan Ower. Als de gemeente Kongsberg een saldo op de sponsorrekening heeft met het huidige serviceniveau, moeten vrijwilligers een bedrag van bijna NOK 30 miljoen bijdragen.

Lees ook: Zwakke punten gevonden in gezondheids- en zorgmanagement