Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Overeenkomst in Spectre health A2 Tussentijdse schikking

Fv: Guild Negotiation Leader Anne Green-Nielsen, Spekter Negotiation Leader Anne-Kari Bratten en Delta Negotiation Leader Trond Ellefsen.Fv: Guild Negotiation Leader Anne Green-Nielsen, Spekter Negotiation Leader Anne-Kari Bratten en Delta Negotiation Leader Trond Ellefsen.
(Foto: Ingvild Hunsrød/Fagforbundet)


Woensdagavond 31 mei is op de afdeling Spekter Helse A2 voor ziekenhuispersoneel een akkoord bereikt.


31/05/2023 door de Dienst Informatie

Laatst bijgewerkt: 31/05/2023

Werknemers in functiegroepen 1, 2 en 3 ontvingen vanaf 1 mei een algemene toeslag van NOK 23.000.

Groep 4 en 5 krijgen 5% extra. Groep 4 vanaf 1 mei, Groep 5 vanaf 1 juli en direct op 1 juli.

Voedsel, elektriciteit en huisvesting zijn nu erg duur en daarom is het belangrijk om in deze loonafrekening voorrang te geven aan lage lonen. We zijn zeer tevreden met de toevoeging van algemene kronen voor iedereen, en dat we nieuwe salaristrappen hebben, zegt vakbondsonderhandelingsleider Anne Green Nielsen.

Het resultaat van de schikking was in overeenstemming met het frontale thema.

Nieuwe salaristrappen om ervaren professionals te behouden

Er is een tekort aan gezondheidswerkers in Noorwegen en het salarissysteem moet ervoor zorgen dat zorginstellingen gekwalificeerd personeel behouden. Er worden dus nieuwe anciënniteitsniveaus gecreëerd.

Per 1 oktober is er een nieuwe anciënniteitstrap van 16 jaar ingesteld voor NOK-siteblokken 2 en 3. 500.000.

Vanaf 1 oktober 2023 wordt het minimumsalaris voor gespecialiseerde verpleegkundigen/vroedvrouwen met ten minste 10 jaar anciënniteit verhoogd tot NOK 650.000.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumloon in functiegroep 5 na 10 jaar verhoogd naar NOK 650.000.

Geen enkele geschoolde arbeider ouder dan 16 jaar verdient minder dan 500.000

– Green Nielsen zegt dat de nieuwe salaristrap van 16 jaar anciënniteit voor degenen in functiegroep 2 en 3 de bekwame, ervaren professionals erkent waar ziekenhuizen op vertrouwen.

READ  Leven en gezondheid Frp | Christopher, dat is een garantie die je niet kunt verwachten

Centrumgroepen 2 en 3 zijn groepen die in het algemeen een opleiding tot geschoolde werknemer of 3 jaar secundair onderwijs / vergunning nodig hebben in overeenstemming met de Health Workers Act.

– U bevestigt dat we deze kwestie graag doorgeven.

Top toeslagen voor zaterdag en zondag

Het basistarief op een zaterdag- en zondagtoeslag wordt verhoogd tot 26 procent van het uurloon en moet minimaal NOK 70 per uur zijn.

Evolutie binnen de ambulancedienst

Partijen zijn het erover eens dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke kennisbasis voor de duurzame ontwikkeling van de Ambulancedienst. Gedurende de periode wordt hieraan verder gewerkt.

De overeenkomst is van toepassing op ziekenhuispersoneel

De Specialized Health Service Agreement is van toepassing op werknemers in ziekenhuizen, zoals paramedici, gezondheidswerkers, verpleegkundigen, verpleegassistenten, portiers, gezondheidssecretarissen, operators, IT-personeel, kantoor- en administratief personeel, ambachtslieden en schoonmakers.

De vakbond onderhandelde met andere LO-consortia zoals El & IT Confederation, Fellesorganisationen en Creo. Daarnaast onderhandelde hij over de vakbonden YS Parat en Delta.

Protocol Spekter Helse District 10

Protocol Spekter Helse District 13

Lees meer op de tariefpagina’s van Spekter Helse