Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Partijen van links tot rechts willen de publieke omroep hervormen en spreken over bezuinigingen

Partijen van links tot rechts willen de publieke omroep hervormen en spreken over bezuinigingen

Hilversum kijkt mee op 22 november: De kans is groot dat politici na de verkiezingen de publieke omroepen in Nederland gaan aanpassen. Dat kwam omdat de nieuw gekozen Tweedy Kamer de verreikende voorstellen zou bespreken van een adviescommissie die de toekomst van het omroepsysteem bekeek. Ook de VVD overweegt bezuinigingen en de partij Nieuw Sociaal Contract van Peter Umtsigt, die ruim voorop loopt in de opiniepeilingen, wil een van de drie tv-zenders afschaffen.

Onder leiding van oud-politicus Peter van Geel (CDA) deed de adviescommissie vijftig aanbevelingen die het omroepsysteem dramatisch zouden veranderen als ze allemaal werden uitgevoerd. Niet elke aanbeveling wordt in de streamingwereld enthousiast onthaald. Veel omroepbestuurders vrezen echter ook dat het advies in een la zal belanden en dat de problemen die zij zien bij de publieke omroep onopgelost zullen blijven.

Uit een Afghaanse Nationale Partij-tournee van de Nationale Veiligheidsraad, de VVD, GroenLinks-PvdA en D66 blijkt dat de partijen in ieder geval vinden dat de tijd rijp is voor een fatsoenlijke discussie over de publieke omroep.

Zo vindt VVD-Kamerlid Pim van Strien dat de publieke omroep toekomstbestendiger, transparanter en efficiënter moet worden en moet terugkeren naar haar ‘kernmissies’ van onderzoeksjournalistiek, onderwijs, cultuur en sport. Daar zit wat zijn partij betreft ook een bezuiniging van zo’n 400 miljoen euro in, zo blijkt uit de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Het feit dat de partij het non-profitkanaal wil schrappen, interpreteert de Nationale Veiligheidsraad niet als een bezuiniging. De nieuwe partij zegt in haar programma het bespaarde geld te willen gebruiken voor producties ‘op het gebied van nieuws, achtergrond, geschiedenis, cinema, kunst en cultuur’.

READ  Dit is waarom Morris de Wonder Man wordt genoemd

“Mijn kinderen begrijpen dit debat niet”, zegt Mohammed Al-Mohandes (GroenLinks-PvdA) over het plan om de omroep af te schaffen, waar hij het ook niet mee eens is. Hij legt uit dat jongere generaties zelden naar ‘lineaire’ televisie kijken op welke zender dan ook. Het is daarom belangrijk om na te denken over hoe de publieke omroep relevant kan blijven naast platforms als YouTube en Netflix. De politicus vindt dat de publieke omroep te veel doet voor te weinig geld en ziet daarom geen reden voor bezuinigingen.

De VVD, NSC, GroenLinks-PvdA en D66 zijn het erover eens dat de Ministerraad geen belangrijke besluiten moet nemen over de toekomst van de omroepen, zoals het adviesorgaan aanbeval. Dit is wat er nu gebeurt in Ongehoord Nederland. Tot haar ergernis heeft aftredend staatsminister Gunay Oslu (Informatie) tot volgende maand de tijd om te beslissen of hij gehoor geeft aan het verzoek van de non-profitorganisatie om de erkenning van de veel bekritiseerde omroep tijdelijk in te trekken. “Het basisprincipe van de democratische rechtsstaat is dat journalisten politici beoordelen, en politici journalisten zo min mogelijk”, zegt Jost Sneller (D66).

De adviseurs stellen voor een onafhankelijk orgaan op te richten dat toezicht houdt op de publieke omroepen en onafhankelijk beslist of omroeporganisaties in of uit het systeem moeten worden toegelaten. De geïnterviewde politici vinden het nog te vroeg om te zeggen of zij dit per definitie de beste oplossing vinden. De VVD en GL-PvdA willen het gesprek tussen de Kamerleden en het adviesorgaan afwachten.