Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Patiënten met een slechte gezondheid worden van de huisartsenlijst geschrapt

De crisis in de huisartsenregeling baart velen grote zorgen, zegt secretaris-generaal Lily-Ann Elvestad van de Gezamenlijke Organisatie voor Gehandicapten (FFO).

Recente cijfers die TV 2 heeft ontvangen via de Vereniging van Huisartsen laten zien dat een recordaantal Noren als geheel 153.190, nu ingeschreven zonder huisarts.

Aanhoudende trend: Minister van Volksgezondheid en Welzijn Ingfeld Kirkul (PvdA) moet met de laatste cijfers voor mei komen die een record laten zien voor Noren zonder huisarts. Foto: Javad Parsa / NTB

Vorig jaar verloren tienduizenden Noren hun huisarts. Sommige van deze hebben aanzienlijke gezondheidsproblemen.

willekeurig verwijderd

– FFO vindt dat je patiënten die dringend een effectieve huisarts nodig hebben, moet beschermen wanneer de lijsten worden verwijderd, zegt Elvestad tegen TV 2.

Maar dat is vandaag niet het geval.

Wanneer het om verschillende redenen nodig is om de patiëntenlijsten van een huisarts te schrappen, verwijdert Helfo een willekeurige groep patiënten, ongeacht de gezondheidstoestand.

De artsen hebben daar zelf geen controle over.

Helfo stelt tegenover TV 2 dat “willekeurige extractie wordt gedaan door een computersysteem” en verwijst naar de GP-regelgeving waarin staat dat “het verkleinen van de lijst moet gebeuren door willekeurige extractie”.

niet permanent

– Het willekeurig verwijderen van patiënten uit de patiëntenlijst kan niet worden voortgezet. FFO vindt dat patiënten die dringend een effectieve huisarts nodig hebben, beschermd moeten worden bij het snijden van rollen, zegt Elvestad.

Bezorgdheid: Secretaris-generaal Lily-Ann Elvestad van de Gezamenlijke Organisatie voor Gehandicapten (FFO) maakt zich zorgen over de ontwikkeling.  Foto: Lars Obstad

Bezorgdheid: Secretaris-generaal Lily-Ann Elvestad van de Gezamenlijke Organisatie voor Gehandicapten (FFO) maakt zich zorgen over de ontwikkeling. Foto: Lars Obstad

De secretaris-generaal van de FFO onderkent dat de werkdruk van huisartsen erg groot is en dat het nodig is om de werkdruk te verminderen.

— Maar in gevallen waarin de dokter de lijst verkleint, is er geen acceptabele oplossing om willekeurig patiënten te “verwijderen” via de loterij, zegt Elvstad..

Elvestad wil de crisis niet maximaliseren, maar zegt dat het dringend is om maatregelen te nemen om de huisartsencrisis af te remmen.

We zien dat reducties in huisartsen nu gevolgen hebben voor de groepen die wij vertegenwoordigen. Het is daarom belangrijk om actie te ondernemen om te voorkomen dat degenen die het meest behoefte hebben aan constante en zorgvuldige follow-up door de huisarts, worden getroffen.

Ministerie van Volksgezondheid: – Het heeft een begrip

Minister van Volksgezondheid Ingfeld Kjerkol zal niet worden geïnterviewd, Minister van Staat Ole Henrik Krat Bjørkholt (PvdA) bij het Ministerie van Volksgezondheid, dus beantwoordt vragen aan Kjerkol:

Onderzoek toont aan dat het hebben van dezelfde huisarts in de loop van de tijd leidt tot minder bezoeken aan de spoedeisende hulp, minder ziekenhuisopnames en later overlijden.

Is de minister van Volksgezondheid van mening dat de huidige praktijk waarin willekeurige extracties worden uitgevoerd en waarbij patiënten met gezondheidsproblemen die een veeleisende diagnose vereisen niet wordt onderzocht, bevredigend is? Wil je de praktijk veranderen?

“Een van de belangrijkste doelstellingen van de huisartsenregeling is om bij te dragen aan de continuïteit van de arts-patiëntrelatie. Dit is belangrijk voor alle patiëntengroepen, maar kan vooral belangrijk zijn voor sommige patiënten met veeleisende gezondheidsproblemen/diagnoses.

Het willekeurige selectieschema is gebaseerd op het feit dat het niet de arts in kwestie is die moet beslissen welke populatie van de lijst wordt geschrapt en zo invloed kan uitoefenen op de vorming van zijn eigen lijst.

Ik begrijp dat willekeurige selectie voor sommigen onredelijk kan zijn. Tegelijkertijd zal het moeilijk zijn om in een set van regels te bepalen wie de meeste behoefte heeft aan huisartsenzorg en continuïteit in de relatie. Noch leeftijd, noch diagnose alleen zullen hier iets over zeggen.”

FFO is van mening dat de huidige huisartsencrisis mensen met chronische ziekten en gezondheidsproblemen treft, en dat meer dan gezonde mensen een huisarts nodig hebben. Deze zijn nu het meest getroffen door de crisis?

– Hoe vindt u dat deze groep patiënten, die wettelijk recht heeft op een huisarts, beter opgevangen moet worden?

“Wie kan worden ingetrokken, krijgt een plaats op de lijst aangeboden aan een andere huisarts. De gemeente moet ervoor zorgen dat ze een nieuwe huisarts krijgen. Als sommige mensen een tijdje geen toegang hebben tot de lijst van de huisarts, bijvoorbeeld en door een tekort aan artsen, moet de gemeente ervoor zorgen dat iemand recht heeft op noodzakelijke gezondheidszorg.”

Twee op de drie maken zich zorgen

FFO is de grootste overkoepelende organisatie van Noorwegen voor organisaties van chronisch zieken, gehandicapten en hun familieleden met meer dan 350.000 leden.

FFO heeft in opdracht van TV 2 een enquête gehouden onder lidorganisaties.

Twee op de drie respondenten maakt zich zorgen over de situatie voor hun groepen, zegt secretaris-generaal Lily Ann Elvestad van FFO.

Twee op drie: bij veel van de organisaties die op de enquête hebben gereageerd, is bezorgdheid zichtbaar.  Foto: Grafisch: Mi Hosby/TV2

Twee op drie: bij veel van de organisaties die op de enquête hebben gereageerd, is bezorgdheid zichtbaar. Foto: Grafisch: Mi Hosby/TV2

Elvestad zegt dat de situatie rond de huisartsenregeling kritiek kan worden voor velen die dringend een huisarts nodig hebben

– De FFO is altijd bezorgd geweest over de situatie van de huisarts en heeft duidelijke input geleverd over hoe de situatie wordt aangepakt, zowel door het rijk als in de gemeenten.

De enquête werd beantwoord door 14 organisaties, die weliswaar een minderheid vormen met in totaal 87 FFO’s.

– Er moet echter worden opgemerkt dat degenen die reageren voornamelijk organisaties zijn die mensen vertegenwoordigen met ziekten die afhankelijk zijn van een goede en zorgvuldige follow-up van artsen en gezondheidswerkers, zegt Elvestad, die uitlegt dat het onderzoek slechts voor een korte tijd is uitgevoerd.

– Maar in de loop van de tijd hebben we een dialoog gehad met veel van onze geïnteresseerde en tijdrovende instellingen die steeds moeilijker en tijdrovender toegang hebben tot een huisarts.

erg moeilijk

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste – 9 van de 14 organisaties die hebben gereageerd – zich zorgen maken over de situatie. Enkele voorbeelden van schriftelijke opmerkingen zijn:

De situatie betekent dat velen het risico lopen een ernstige ziekte niet vroegtijdig te ontdekken

Lange wachttijden en uitdagingen aangaan met een verwijzing naar een specialist

Patiënten met zeldzame ziekten hebben het moeilijker naarmate de informatiestroom hapert en/of stopt

Patiënten met onduidelijke en/of complexe gezondheidsproblemen krijgen geen passende follow-up en aandacht

Patiënten verliezen de continuïteit van de follow-up van de gezondheid, wat kan leiden tot extra gezondheidsproblemen die niet vroeg worden behandeld of kunnen worden vermeden voordat ze zich voordoen.

Verscheidene meldden significante geografische verschillen in de huisartsenzorg. Dit heeft zich in de loop van de tijd voortgezet en wordt nu versterkt.

– Elvestad legt uit dat de crisis waarvan we getuige zijn zich aan het ontwikkelen is, van cruciaal belang is voor mensen die dringend behoefte hebben aan een effectieve huisarts.

Dat kunnen ouders zijn met ernstig zieke en gehandicapte kinderen, mensen met chronische en complexe ziekten die follow-up en een verwijzing van hun huisarts nodig hebben, en mensen met zeldzame diagnoses die een huisarts nodig hebben die hun toestand en behoeften kent.

zieke crisis

– We delen hun zorgen over ontwikkeling, voedsel- en landbouworganisaties en aangesloten vakbonden. Huisartsen zijn in veel opzichten een steunpilaar van de gezondheidszorg en hebben ook een belangrijke coördinerende functie, zegt Nils Christian Cliff, voorzitter van de Vereniging van Huisartsen.

Zonder huisarts riskeren patiënten een gebrek aan follow-up en vertragingen die in het ergste geval de gezondheid aantasten, zegt Nils Christian Cliff, voorzitter van de Vereniging van Huisartsen.  Foto: TV 2

Zonder huisarts riskeren patiënten een gebrek aan follow-up en vertragingen die in het ergste geval de gezondheid aantasten, zegt Nils Christian Cliff, voorzitter van de Vereniging van Huisartsen. Foto: TV 2

Cliff wijst erop dat wat een huisartsencrisis lijkt, in feite een geduldcrisis is waarvan we de volledige gevolgen nog niet hebben gezien.

Hoewel het onderzoek beperkt van omvang is, laten de resultaten duidelijk zien dat de situatie in de huisartsenregeling inderdaad negatieve gevolgen heeft gehad voor sommige patiënten en dat er grote zorgen zijn over de ontwikkeling van deze situatie, zegt Cliff.

READ  Nepnieuws Feiten | Nepnieuws en luidruchtige echokamers. Zo word je beter in het beoordelen van informatie