Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Politiek en Maatschappij, Gezondheid |  Voor 22 miljoen aan extra verbruik: – Helemaal niet onverwacht

Politiek en Maatschappij, Gezondheid | Voor 22 miljoen aan extra verbruik: – Helemaal niet onverwacht

Dit blijkt uit het ‘Tweede Perioderapport 2023’, een uitgebreid overzicht van de operationele status van de gemeentelijke begroting van Ringsacker tot en met augustus, dat volgende week aan het nieuwe voorzitterschap zal worden gepresenteerd. Dit omvat begrotingswijzigingen van netto 38,5 miljoen NOK, terwijl aanvullende uitgaven 22,8 miljoen NOK bedragen.

Het leeuwendeel hiervan ligt in de gezondheids- en zorgsector, waar volgens waarnemend gemeentebestuurder Espen Hvalby de grootste uitdagingen liggen.

“Het is niet geheel onverwacht”, zegt hij tegen RB.

Lees ook

Gemeentemanager Strand: – Vanaf nu wordt het steeds krapper

– Over een langere periode gezien

Ongeveer 14,5 miljoen van de extra consumptie valt volgens Hvalby onder gezondheidszorg en zorg.

Dat er in deze sector meer geld wordt uitgegeven dan begroot, heeft onder meer te maken met het feit dat er een groter aantal oudere gebruikers is, die complexere verpleeg- en verzorgingsbehoeften hebben.

-Tegelijkertijd hebben we veel jonge mensen die steeds meer behoefte hebben aan diensten. Dit is een groeiende groep gebruikers met relatief grote hulpbehoeften, waaronder ernstige functionele beperkingen. Dit is het beeld dat we al lange tijd zien, en als we deze behoefte aan diensten willen dekken, is in deze periode gemeld dat extra hulp en extra werk nodig zijn, vervolgt Hvalby.

De gemeente Ringsaker staat bepaald niet alleen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en zorg, die verband houden met de toegenomen behoefte aan diensten en een nogal moeilijke werkgelegenheidssituatie.

– Soms, vooral in de zomer, is het lastig om het materiaal af te dekken zonder extra werk te hoeven doen. Hvalby zegt dat de gezondheids- en zorgdiensten in Noorse gemeenten al lange tijd onder druk staan.

READ  Gezondheidszorg is een stap dichter bij clouddiensten

Bovendien is er ook sprake van een toename van het aantal ziekenhuisontslagen, wat volgens Hvalby de levering van gemeentelijke gezondheidsdiensten onder druk zet.

Lees ook

Breuk met Seekhusset Inlandit: – Het is jammer

Verwacht een discussie over de structuur

In juni werd de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële situatie in Ringsäcker en welke kleur de wolken aan de horizon hadden. Hier was gemeentebestuurder Jørn Strand er heel duidelijk over dat gekozen vertegenwoordigers de handen aan het stuur moesten hebben en dat er een structureel debat moest komen om tot een efficiënter gemeentelijk proces te komen.

Structurele verandering is van cruciaal belang voor succes op de lange termijn. Moeten moeilijke keuzes en problemen naar voren worden geschoven, of moet de verantwoordelijkheid daarvoor nu worden genomen? Het moet gewenst en eigendom zijn. Als dat niet het geval is, ontstaat er te veel conflict, zei Strand onder meer.

Maar verandering is absoluut noodzakelijk. “Ik denk dat we dat allemaal weten”, voegde hij eraan toe.

Lees ook

Gemeentemanager Strand: – Vanaf nu wordt het steeds krapper

Lees ook

Bereid je voor op het lawaai als de schoolstructuur weer een onderwerp wordt: – Het zou laf zijn om daar nu niet op te wijzen