Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

praten, meningen | Gezondheid en toekomstige zorg in Haugesund

meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie geeft de mening van de auteur weer.

We leven langer, we zijn langer gezond en de overgrote meerderheid van ons wil en kan zo lang mogelijk thuis blijven en voor onszelf zorgen. Dan is het een uitdaging dat veel mensen tegelijk 80 jaar oud zijn.

Voor de gemeente betekent dit dat we moeten heroverwegen hoe we dienstverlening voorop stellen. Vroeger heette het – “De gemeente neemt je mee door het leven”. Nu heet het “Wat gaan we vandaag samen bereiken” of Kommune 3.0. Om succesvol te zijn, moeten we werken met vrijwilligers, familieleden en de burger zelf. Met andere woorden: wij leveren de diensten die u nodig heeft, niet de diensten op basis van wat de gemeente heeft. We hebben het over een reeks aanbiedingen van preventieve diensten via verschillende woonvormen tot de gemeentelijke nooddienst.

Leren van anderen

Noorwegen leeft al jaren van oliegeld, maar daar kunnen we in de toekomst niet op rekenen. Het wordt een krappere economie. Daarnaast neemt het aantal werkenden per oudere af van ongeveer 3,4 naar ongeveer 2. Hoe gaat het verder met de dienstverlening?

Wij geloven dat de oplossing is om van anderen te leren en anders te denken. In 1989 stond Denemarken op de rand van het faillissement en moest het anders gaan denken. Dat was in 1988. Toen hadden ze 50.000 verpleeghuizen – nu zo’n 7-8 duizend plaatsen. Noorwegen heeft ongeveer 32.000 bejaardentehuizen. Dit betekent niet dat we verpleeghuizen sluiten, maar dat we daarnaast andere woonvormen kunnen bieden. Denemarken en Zweden deden dat.

READ  De expertgroep levert input voor een nieuwe strategie en nieuwe maatregelenpakketten

Respect voor ouderen

Het gaat ook om respect voor ouderen. In Denemarken hebben ze het niet meer over bewoners, ontvangers van diensten, patiënten of gebruikers. Ze praten over de burgers. Wij moeten dat ook doen. Wie van ons heeft de uitspraak van de oude man niet gehoord: “Ik wil geen lastpost zijn.” Maar als het respect voor de ervaring en wijsheid van ouderen groot was, zou de uitdrukking voor ouderen zijn geweest: “Nu moet je luisteren – misschien kan ik je helpen erachter te komen waar je last van hebt. Samen met familie en vrijwilligerswerk, we zullen een oplossing vinden.” Het gaat erom burgers te helpen zelfredzaam te worden. Dan is training vereist waar kracht faalt. De opleiding kan beginnen bij een fysiotherapeut, maar hier kunnen vrijwilligers en familieleden helpen. Hulp kan ook nuttig zijn.

Voorkom eenzaamheid

In het rapport “Live Your Life” van het Parlement staat dat “Leef je leven een hervorming is van activisme, participatie en sociale gemeenschap.” Het gaat onder meer om het terugdringen van eenzaamheid. In Aarhus in Denemarken hebben ze onlangs het “House of Generations” gebouwd. Dit project is speciaal gebouwd om eenzaamheid te voorkomen: “Het zal een professionele en humane gemeenschap tussen generaties versterken. Huizen zijn niet langer een instelling, maar een thuis.

Dit past in de Deense traditie. Ouderen mogen geen passieve ontvangers van diensten zijn, maar oplossingen moeten door samenwerking tot stand komen. Het was slechts een kleine gemeenschap die omhelsde – een grote en diverse gemeenschap.”

Europa’s model van sociale duurzaamheid

In Tübingen hebben ze een heel ander concept. Hij wordt beschouwd als een rolmodel in Europa als het gaat om zogenaamde sociale duurzaamheid. Hier is sprake van een wijk met verschillende generaties, verschillende mogelijkheden en behoeften, multifunctionele ruimtes en openbare ruimtes. De gemeente is tussenbeide gekomen en heeft de ontwikkeling van zowel nieuwe als bestaande gebieden geleid – simpelweg stads- of dorpsplanning.

READ  Larry David zei dat hij blij was te zien dat Obama terugtreedt uit zijn 60e termijn

oudere gemeenschap

Het SINTEF Living For Life-rapport heeft veel goede oplossingen opgeleverd die samen de oplossing kunnen zijn die voor iedereen werkt. De gemene deler zijn woongemeenschappen voor senioren. Als we deze ideeën combineren, krijgen we bijvoorbeeld studentenhuisvesting in de wijk, gezinnen met jonge kinderen, huisvesting voor mensen met een functiebeperking en huisvesting van ouderen. Coëxistentie verwijst naar gedeelde woonruimtes zoals keukens, lounges en oefenruimtes. In een appartementengebouw kan een café of een gezamenlijk restaurant in hetzelfde gebouw relevant zijn. Het gaat erom dat generaties elkaar over de hele linie ontmoeten en het appartementengebouw een diverse gemeenschap wordt.

veiligheid

Daarnaast is het belangrijk om veiligheid te creëren. Dit kan door gebruik te maken van verschillende zorgtechnologieën met sensoren die gelijktijdig signalen geven voor thuis- en naastenzorg. Het kan een iPad zijn of monitoren die een directe verbinding mogelijk maken. Dit is een snelle ontwikkeling, dus het zal constant veranderen.

Het belangrijkste als je ouder wordt, is om de zekerheid te hebben die je hebt wanneer je het nodig hebt. Het belangrijkste voor familie en familie is dat je meteen weet dat mama of papa meteen de hulp krijgt die hij nodig heeft. De gruwel is dat ze alleen en hulpeloos worden achtergelaten zonder naar de telefoon te grijpen of op de alarmknop te drukken.

We zijn bezig met de herstructurering van de gemeente. Wij geloven dat we op de goede weg zijn.