Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

praten, meningen |  Jongerengarantie: meer mensen krijgen een baan

praten, meningen | Jongerengarantie: meer mensen krijgen een baan

meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie geeft de mening van de auteur weer.

100.000 jongeren onder de 30 jaar werken niet, volgen geen opleiding of volgen geen opleiding. In de NAV staan ​​45.000 jongeren met een arbeidsbeperking ingeschreven. Er is best veel. Tegelijkertijd is de situatie op de arbeidsmarkt beter dan in vele jaren, er is een zeer grote vraag naar arbeid. Het biedt meer kansen voor inclusie van kwetsbare groepen die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Veel jongeren buiten de arbeidsmarkt hebben complexe problemen. Dit kan zijn weinig werkervaring, geen middelbare schoolopleiding, verminderde arbeidsgeschiktheid, psychische stoornissen of andere gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd zijn de eisen voor efficiëntie in het beroepsleven toegenomen.

In het Hurdal-platform maakt de overheid duidelijk dat iedereen die kan en wil werken, daarvoor de kans moet krijgen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat jongeren snel hulp krijgen wanneer ze die nodig hebben, zodat ze niet achterblijven.

In de staatsbegroting 2023 besteedt de regering 900 miljoen NOK aan maatregelen om meer mensen aan werk of opleiding te helpen.

Op de voet volgen

De nieuwe jongerengarantie van de NAV, meer beroepsopleidingen en een escalatieplan voor de geestelijke gezondheid zullen er samen voor zorgen dat meer jongeren de follow-up krijgen die ze nodig hebben, zodat ze een baan kunnen vinden.

Om een ​​nauwgezette opvolging te garanderen, moeten NAV-kantoren worden voorzien van een groter aantal toezichthouders. De vaste contactpersoon moet bijdragen aan een betere afstemming tussen verschillende instanties, zoals de NAV, de gezondheidsdiensten en het onderwijs.

Frequente ontmoetingen met de supervisor moeten ruimte bieden om vertrouwen op te bouwen, behoeften te verduidelijken en mogelijke oplossingen te vinden. Op deze manier kan de drempel voor het behalen van een diploma of een andere middelbare school lager worden. Hulp zou eerder moeten komen.

READ  De nieuwe internetdienst toont het scheepvaartverkeer langs de Noorse kust in realtime

More zullen het secundair onderwijs afronden

Het secundair onderwijs is in veel opzichten een toegangsbewijs tot het beroepsleven geworden. Voor de overheid is het daarom belangrijk om prioriteit te geven aan maatregelen die ervoor zorgen dat meer mensen het secundair onderwijs kunnen afronden, hetzij als jongere, hetzij als volwassene. We stellen daarom voor om het budget met 330 miljoen NOK te verhogen om het secundair onderwijs af te ronden en in aanmerking te komen.

Het kabinet geeft onder meer prioriteit aan het vergroten van het draagvlak voor vervolgstages, het versterken van de regeling “Professional Certificate of Work” en het verhogen van het salaris van niet-ingezetenen en het salaris van apparatuur in het hoger secundair onderwijs. Het begrotingsvoorstel faciliteert ook een aantal wetswijzigingen die er samen voor moeten zorgen dat meer mensen een hbo-opleiding afronden en daarmee een grotere kans hebben op een duurzame relatie met hun beroepsleven, of de kans verkleinen dat ze in het buitenland terechtkomen.

We streven ernaar om in het voorjaar van 2023 een voorstel voor een nieuwe onderwijswet in te dienen.

Betere geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is een belangrijk aandachtsgebied voor dit kabinet, dus volgend jaar geven we prioriteit aan geestelijke gezondheid. Dit geldt zowel voor preventie als voor behandeling.

Het geld gaat specifiek naar initiatieven op het gebied van kinderen en jongeren, zowel op het gebied van geestelijke gezondheid als op het gebied van drugsproblematiek. Volgend jaar presenteren we een escalatieplan voor de geestelijke gezondheidszorg.

Werk lost verschillen op

Toenemende ongelijkheid is fundamenteel oneerlijk en kan bijdragen aan het ondermijnen van het grootste voordeel van de Noorse samenleving: een goed georganiseerde, op vertrouwen gebaseerde samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

READ  Degenen die het moeilijk hebben, moeten worden geïdentificeerd, hulp geboden en het stigma op de geestelijke gezondheid wordt verwijderd

Werk is onze belangrijkste hulpbron om economische en sociale ongelijkheden te verzoenen, armoede te bestrijden en individuen een kans op financiële onafhankelijkheid te geven. We zullen samenwerken op het gebied van werk, gezondheid en onderwijs om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit is in het belang van het individu en de samenleving als geheel.