Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Prestisjefylt EU-finansiering til forskning av finansproblemer

Stater, banker en selskaper er av muligheten til låne penger for å gjøre jobben sin. Om de ikke har tilgang til can det føre til at ellers velfungerende institusjoner går konkurs en i verste fall destabilisere hele økonomien. Dette var en viktig del av det som skjedde i finanskrisen i 2008 en på begynnelsen av Covid-19 krisen i 2020.

– Målet mitt i forskningsprosjektet FuFri (Funding Frictions after the Global Financial Crisis) er å bedre forstå risikoen det innebærer å miste tilgang til ekstern finansiering. Jeg vil undersøke spenninger i finanssystemet en se på hvordan institusjoner håndterer disse, sier førsteamanuensis ved handelsshøyskolen BI Sven Klingler.

Prosjektet starter in 2022 en varer til 2027. Klingler leder det, en samen met kolleger fra Norges Bank, Columbia University, York University, University of Amsterdam en Darden School of Business.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har tildelt ham en såkalt Startsubsidie. ERC er den mest prestisjefylte forsknings-finansieringen in Europa, en kun rundt 10 prosent av søkere fikk midler in denne runden. Bare åtte andre norske søknader mottok finansiering.

– ERC-startsubsidies kunnen worden gekanteld met een forskere met 2-7 rs erfaring sides de fullførte doktorgraden sin. Å lykkes her er en enestående oppnåelse og et viktig steg i en svært lovende forskerkarriere. Denne suksessen er ogs en tydelig resultat av den pågående satsingen på toppforskning på BI, sier prorektor for forskning en fagressurser, Hilde C. Bjørnland.

— Det er veldig spennende bij EU ønsker å støtte forskningen min. Dette gir meg en unnik mulighet til studere spørsmål som jeg ellers ikke ville hatt mulighet til undersøke, en gjøre et meningsfylt bidrag til vitenskap en samfunn, sier Klingler.

READ  Succesvolle kenniscommunicatie

Angående risikoen for fremtidige finanskriser foretrekker han å fokusere på hva vi kan foreta oss nå for å motvirke dem.

– Jeg forventer bij det kommer en ny finanskrise før eller siden, men jeg ønsker ikke spekulere i hvilken form neste krise kan ta. Jeg vil heller studere spenningene som er synlige allerede nå og slik hjelpe politiske beslutningstakere med håndtere fremtidige kriser på best mulig måte, sier han.

I en pressemelding fremhever Det europeiske forskningsrådet viktigheten av å støtte unge forskere.

– Een van de beste talenten in Europa en de beste innovatieve ideeën – de beste investeringen die ik heb gedaan, is een van de meest bekende wereldwijde konkurransen. Vi må stole on the unge en deres innsikt i hvilke omr som vil være viktige i fremtiden, sier presidenten av Det europeiske forskningsrådet, Maria Leptin.

Vind Extraavisen.no op Facebook leuk!