Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Psychologen – de grootste geestelijken van onze tijd?

Dit is een verklaring. Geeft de mening van de schrijver weer.

Sommigen beweren dat kinderen natuurfilosofen zijn, omdat ze altijd uitputtende vragen stellen over waarom.

Waarom betalen we voor goederen in de winkel? Omdat we geld ruilen voor goederen.
Waarom ruilen we geld voor goederen? Omdat het vermoeiend was om dingen voor goederen te ruilen.
Waarom is hij moe? Omdat mensen op verschillende plaatsen zijn en verschillende dingen hebben.
Waarom? Omdat mensen niet altijd op dezelfde plek kunnen zijn.
Maar waarom is dit dan…?

We zijn vaak slechts vijf of zes “redenen” verwijderd van volledige onwetendheid. Want waarom kunnen niet alle mensen de hele tijd op precies dezelfde plek zijn?

Het antwoord is dat we het echt niet weten, maar op een gegeven moment moeten we stoppen met vragen waarom, zodat we niet gek worden.

wetenschappelijke taken

Het moment dat we stoppen met vragen stellen, wordt de basis die we gebruiken om alles wat we denken en doen te rechtvaardigen. We ontwikkelen de basis, waarom, waarmee, waar en hoe.

Maar net als bij woonwijken en appartementencomplexen, zijn verschillende wetenschappen gebaseerd op verschillende fundamenten. Er werden verschillende huizen gebouwd voor verschillende onderwerpen op verschillende funderingen. Het wetenschapsdistrict kan grofweg worden gedefinieerd als verschillende groepen mensen op verschillende gebieden die zich afvragen “wat gebeurt er als ik dit doe?”.

Maar de wetenschap kan geen antwoorden geven op wat het goede leven inhoudt, wat moraliteit, schoonheid, rechtvaardigheid en betekenis zijn. Het staat gewoon niet in de functieomschrijving van de wetenschap.

De natuurwetenschappen staan ​​op een berg en de psychologie staat in een modderpoel
De natuurwetenschappen staan ​​zo stabiel alsof ze op een stevige rots zijn gebouwd. Ze hebben een solide basis en duidelijke grenzen van wat ze wel en niet kunnen bouwen. Zo kan de natuurkunde hoog bouwen, goed zicht krijgen en zo dingen voorspellen die over miljoenen jaren gaan gebeuren.

READ  Inlandet Ziekenhuis, Gezondheid | Er zijn geen nummers geblokkeerd

Aan de andere kant staat de psychologie in een modderpoel. Hoogleraar Jan Smedslund omschrijft het als een chaotische bouwplaats: er wordt voortdurend steigers opgetrokken en afgebroken, maar het is ze nog niet gelukt om de fundamenten van het hoge gebouw te leggen.

Onlangs toonden Smedslund en collega’s aan dat psychologisch onderzoek er gewoon niet was Vooruitgang sinds de jaren vijftig.

Lees ook: Psychologie stagneert als wetenschap

De psychologie kan dus niet voorspellen wat er een uur in de toekomst zal gebeuren. Maar waarom niet? Het antwoord is echt net zo duidelijk als het verschil tussen een steen en een mens. Mensen zijn veel complexer dan stenen.

Dit wordt nog duidelijker wanneer we de miljarden mensen toevoegen die relaties opbouwen, nadenken, veranderen en met elkaar omgaan.

Waarheid of wijsheid

Als ik alle codes en clausules in de wetten van Noorwegen uit mijn hoofd had geleerd en bewaard, zou ik nog steeds geen advocaat worden. Het gaat ons niet om de volgorde van tekens en cijfers, maar om de betekenis en implicaties van de symbolen.

Als we elk wijs woord dat op een computer is geschreven, verzamelen en downloaden, betekent dit niet dat de computer wijs of wijs is.

Wijsheid vereist inderdaad enige feitenkennis, maar het gebruiken en toepassen van feitenkennis in actie vereist veel ervaring. Een bekwame advocaat heeft een goede praktische kennis van de rechtspraktijk en kan wet- en regelgeving en hun functies in de samenleving bespreken en de kennis toepassen op specifieke gevallen.

Wijsheid zonder kwalificaties is de wijsheid van het leven. Wijsheid met veel abstracte feiten over het leven, de maatschappij, de mens en de natuur. Livsvisdom heeft ervaring met specifieke zaken en kan deze zaken oefenen en bespreken en zo goede beslissingen nemen.

READ  De wetenschap achter aanvallen van haaien

Deze algemene wijsheid is wat Aristoteles het noemt samenstellen. Het is het praktische en menselijke begrip dat ons in staat stelt het leven, relaties, wat goed en fout is te begrijpen, na te denken, goede doelen te stellen en ons te oriënteren in onze complexe sociale wereld.

Wetenschappelijk theater

Betekenisloze psychologie zijn alle vragen die we tegenwoordig aan de psychologie stellen in de hoop op wetenschappelijke antwoorden. Het probleem is dat er geen wetenschappelijke antwoorden zijn op de zin van het leven of wat liefde werkelijk is, wat te doen met het leven en waarom niet alles afmaken.

Dit probleem heeft veel critici Moderne psychologie vergelijkt religie. Ieder van ons zou psychologie moeten zoeken, zodat het ons kan redden van onze zonden en ons gezonde, belastingbetalende burgers kan maken, in plaats van de zinzoekende, relatiezoekende dieren die we zijn.

Psychologie leidt wetenschappelijk theater om te doen alsof ze objectieve antwoorden kan geven. Een soort grove misplaatste veronderstelde objectiviteit in relatie tot wat we al weten. Kortom, het is erg klein. Zo weinig dat we het niet eens eens zijn over wat de ziel is.

Het beste wat de psychologie kan doen, is wijsheid en begeleiding bieden. Op dezelfde manier waarop een goede advocaat kan debatteren, argumenteren en perspectieven kan geven op recht en rechtvaardigheid, kan psychologie hetzelfde doen voor het leven.

Deugdzame geestelijkheid

Er is een complete crisis in de gezondheidszorg. Efficiëntie verdwijnt, een consequentie die voor de hand zou moeten liggen, gezien het fundamenteel verkeerde begrip van wat het goede leven is en wat een goede behandeling inhoudt.

Er zijn een oneindig aantal relationele situaties en oorzaken voor algemene malaise en gebrek aan menselijke bloei. Door de complexe structuren van het leven hebben we wijsheid en vrijheid nodig om te navigeren.

READ  - Hij krijgt een beetje meer shit dan we verdienen

En dus wordt de voortgang van het pakket meer zoiets als advocaten vragen om alles wat ze doen te documenteren en rechters te vervangen door “objectieve” rechtsnormen. Iedereen die wordt beschuldigd van een bepaald type misdrijf krijgt hetzelfde aantal uren toegewezen in de rechtbank – ongeacht de hoeveelheid of kwaliteit van het bewijs – ongeacht de concrete en beschikbare feiten. Hij verspilde duidelijk een absurde hoeveelheid middelen, om nog maar te zwijgen van het feit dat hij een erg saaie advocaat werd.

Maar we blijven eigenlijk zulke dwaasheden hebben in het gezondheidszorgsysteem, waar Minister van Volksgezondheid Ingeveld Kirkholl dringt aan op meer evidence-based behandeling Om mensen een goed leven te kunnen geven. Het grenst aan zoiets absurds als op feiten gebaseerde gerechtigheid om mensen gerechtigheid te brengen. Beide zijn dwaas in die zin dat noch het goede leven, noch gerechtigheid voor eens en voor altijd objectief kunnen worden gedefinieerd. Het hangt af van de specifieke feiten in de praktijk en de inhoud van de term, en de inhoud evolueert en verandert parallel met de samenleving.

In termen van het academische veld en de afdeling psychologie en hoeders van de vlam van verlichting, zijn de meest religieuzen in de psychologie opgewekte christelijke discipelen die pompen De ene pseudo-experimentele kwantitatieve studie na de andere. Studies zoals Beschrijving van James T. Lammel als “psychopsychologie” Vandaar de “psychologie van niets”. Ze zijn klaarblijkelijk tevreden met het negeren van de vele ketters die wijzen op de modderpoel waarop de psychologie is gebouwd, terwijl ze zich koesteren in de glorie van hun rol als onze moderne geestelijkheid.