Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Raadpleging van voorstellen tot wijziging van de statuten van het tijdschrift

Onze referentie: 21/4062

Raadpleging van voorstellen tot wijziging van de statuten van het tijdschrift

Het ministerie van VWS doet voorstellen om de basisregelgeving medische dossiers voor begeleiding te wijzigen. Het ministerie stelt voor ervoor te zorgen dat gezondheidspersoneel dat verantwoordelijk is voor geneesmiddelen (inclusief klinische apothekers) de nodige en relevante geneesmiddeleninformatie voor de patiënt kan verkrijgen, inclusief de medicatielijst van de patiënt, om een ​​passende behandeling voor de patiënt te garanderen. Toegang moet mogelijk zijn zonder toestemming van de patiënt.

In de Regeling medische basisdossiers is al bepaald dat bepaalde groepen gezondheidswerkers een vrijstelling hebben van toestemming voor het doorzoeken van medische basisdossiers. Met de voorgestelde wijziging wordt het onbedoelde verschil tussen gezondheidswerkers in een gespecialiseerde gezondheidsdienst en gezondheidswerkers in verpleeg- en verpleeghuizen weggenomen.

In de Regeling Basis Medisch Dossier is bepaald dat een patiënt bezwaar kan maken tegen het beschikbaar komen van een patiëntenlijst met medicijnen, zie Wet patiëntendossier § 17. Het ministerie merkt verder op dat er nog bezwaar is tegen inzage in gezondheidsinformatie die in de Basis Rijksmedische Dossier.

De deadline voor consultatie is 27 december 2021.

Bij voorkeur worden de consultatiegegevens digitaal verzonden via de website van het ministerie voor de consultatie: Consultaties – regjeringen.no

Het is mogelijk om het antwoord op te nemen, te cachen en bijlagen te uploaden. Het is ook mogelijk om reacties op de consultatie te sturen zonder te registreren. Iedereen kan consultatieverklaringen afleggen.

De adviesorganen zijn verplicht om te beoordelen of de consultatienota naar de primaire agentschappen of bedrijven, dochterondernemingen, leden, enz. moet worden gestuurd. Overlegverklaringen zijn in de regel openbaar in overeenstemming met de Wet op de toegang tot informatie en zullen worden gepubliceerd.

READ  Langetermijnvoorspelling tot en met kerstavond 2020

Met vriendelijke groet

Carrie Sunderland (EF)

hoofd van de missie

Anne Sofie H. von Düring

Senior adviseur

Het document staat online en bevat dus geen handgeschreven handtekeningen