Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Recent onderzoek: verwacht lagere prijsgroei

De Bank of Norway presenteerde dinsdagochtend haar kwartaalprognose voor het tweede kwartaal. Het bevat antwoorden van economen, bedrijfsleiders, werkende partijen en huishoudens over de vooruitzichten voor veel economische variabelen, waaronder prijsgroei, loongroei en rentetarieven.

Partijen in het beroepsleven verwachten dat de prijzen van goederen en diensten met 4,7 procent zullen stijgen, een daling van 0,1 procentpunt ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegelijkertijd zal de reële loongroei volgens de enquête naar verwachting met 0,5 procent toenemen, 0,2 procentpunt meer dan in het voorgaande kwartaal.

Hoofdeconoom Sara Midtgaard van Handelsbanken Capital Markets zegt dat het onderzoek “renteneutraal” lijkt te zijn.

Hoofdeconoom Sarah Midtgaard van Handelsbanken Capital Markets zegt dat het laatste onderzoek in overeenstemming is met de eigen verwachtingen van Norges Bank.

Hoofdeconoom Sarah Midtgaard van Handelsbanken Capital Markets zegt dat het laatste onderzoek in overeenstemming is met de eigen verwachtingen van Norges Bank. (Foto: Per Thrana)

Al met al blijkt uit het onderzoek dat de inflatieverwachtingen strenger worden gecontroleerd, en dat is positief nieuws. Er is niets mis met renteplannen, maar andere factoren zoals een zwakkere kroon en hogere loongroei dit jaar zijn overtuigend, zegt Midtgaard over de onderzoeksresultaten.

De achtergrond van het onderzoek is dat Norges Bank haar monetaire beleid stuurt in de richting van een lage en stabiele inflatie, en dat de inflatieverwachtingen zelf een rol kunnen spelen in de daadwerkelijke prijsontwikkeling.

In totaal wordt voor de uitersten in het beroepsleven verwacht dat de jaarlijkse prijsgroei in vijf jaar 2,9 procent zal bedragen, een daling van 0,2 procentpunt ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

– Als je verder naar de horizon kijkt, lijkt deze helderder. Midtgaard voegt eraan toe dat ook de inflatieverwachtingen op lange termijn grotendeels in de gaten worden gehouden.

Val in familieverwachtingen

Het laatste rapport laat een scherpe daling zien in de verwachtingen van huishoudens voor prijsgroei. Huishoudens verwachten een prijsstijging van vier procent twaalf maanden geleden, tegen zes procent in het voorgaande kwartaal.

Tegelijkertijd daalt het aandeel dat verwacht dat de prijzen vanaf het huidige niveau zullen stijgen tot 86,5 procent, en verwachten huishoudens de komende 12 maanden de salarissen en pensioenen met 3,4 procent te ontwikkelen, een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Van de huishoudens verwacht 75,4 procent dat de rente op deposito’s en leningen de komende 12 maanden zal stijgen, 3,3 procentpunt meer dan het voorgaande kwartaal.

Sarah Midtgaard en Economists bij Handelsbanken houden vast aan een renteverhoging van 3,75 procent in het derde kwartaal, ruim een ​​kwart hoger dan de eerdere schatting van de Bank of Norway van 3,5 procent.

Grote barst

Uit het onderzoek blijkt dat er een grote kloof bestaat tussen de verschillende partijen. Het zijn de bedrijfsleiders die de hoogste prijsstijging van 5,8 procent in één jaar verwachten. Wel is er een neerwaartse bijstelling van 0,9 procentpunt vanaf het eerste kwartaal van dit jaar.

Minder bedrijfsleiders geloven dat de inkoopprijzen van bedrijven volgend jaar meer zullen stijgen dan het jaar ervoor. Van de bedrijfsleiders verwacht 33 procent dat de detailhandelsprijzen van hun bedrijf de komende 12 maanden meer zullen stijgen in vergelijking met de voorgaande 12 maanden.

Nieuwe renteaankondiging staat voor de deur

Sinds 2008 is er in Noorwegen geen hogere monetaire beleidsrente geweest. Enkele weken geleden verhoogde de centrale bank de rente naar 3,25 procent. Dit was de tiende keer dat de centrale bank de rente verhoogde sinds ze deze in september 2021 voor het eerst verhoogde van nul procent.

Dit is wat u moet weten over inflatie:

De Bank of Norway rechtvaardigde de renteverhoging door te zeggen dat de prijsinflatie nog steeds te hoog is. Ondanks het feit dat de totale inflatie in april enigszins is afgenomen, liggen de totale en kerninflatie ruim boven de doelstelling van 2 procent.

Uit cijfers van Statistics Norway (SSB) begin mei bleek dat de Noorse consumentenprijzen met 6,4 procent zijn gestegen van april vorig jaar tot april dit jaar.

De kerninflatie, de voor belastingwijzigingen gecorrigeerde consumentenprijsindex exclusief energie (kpi-jae), bedroeg in april 6,3 procent jaar-op-jaar.

Van maart tot april stegen de consumentenprijzen met 1,1 procent. Voedselprijzen droegen het meest bij aan de stijging, waarbij de prijzen van voedsel en niet-alcoholische dranken met 2,5 procent stegen, volgens Statistics Norway.

De centrale bank maakte donderdag bekend dat de beleidsrente in juni waarschijnlijk verder wordt verhoogd. Tijdens de bijeenkomst in maart signaleerde Norges Bank een rentepiek van 3,6 procent, maar na de verhoging van vorige week dachten veel economen dat het rentepad in juni naar boven zou worden bijgesteld. Dan komt het tweede monetairbeleidsverslag van het jaar.(voorwaarden)Copyright Dagens Næringsliv AS en/of onze leveranciers. We willen graag dat u onze statussen deelt via links die rechtstreeks naar onze pagina’s leiden. Reproductie of ander gebruik van alle of een deel van de inhoud mag alleen worden gemaakt met schriftelijke toestemming of zoals toegestaan ​​door de wet. Zie hier voor meer voorwaarden.

READ  Stijging containervracht in Oslo Bors - E24