Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Reis naar het onbekende onbekende

Gezamenlijke poolfront cruise 2021

Op 14 mei verlieten we de haven van Tromso. Eindelijk, na 10 dagen isolatie en ontmoeting met andere cruise-deelnemers die tot dan toe kleine gezichten op de schermen waren, worden we vrijgelaten aan boord van de Helmer Hanssen die de komende negen dagen ons thuis zal zijn.

Ons team van 22 onderzoekers is nu op weg naar het bekende onbekende. Bekend, aangezien we verschillende dagen hebben doorgebracht met het voorbereiden van deze cruise, waarbij we publicaties lazen over het poolfront, de hydrografie, fauna en flora, interacties in de voedselketen en nuttige methoden op dit gebied. Ook bekend omdat sommigen van ons al eerder veldwerkervaring hebben opgedaan in het poolgebied, maar het is nog onbekend omdat we vragen willen oplossen over de huidige toestand van het poolfront.

De komende negen dagen zullen we proberen om delen van de puzzel op te lossen over hoe actief microalgen en andere soorten in de oceaan zijn, en hoe het front de scheiding veroorzaakt tussen in water levende gemeenschappen en de zeebodem. Ons succes zal niet alleen afhangen van onze speciale capaciteiten, maar ook van de plaatselijke weers- en sneeuwcondities, die het werk moeilijk en soms onmogelijk kunnen maken.

De eerste gegevens voor zoöplankton in een monster genomen ten zuiden van het poolfront staan ​​in de box.

De eerste gegevens voor zoöplankton in een monster genomen ten zuiden van het poolfront staan ​​in de box.

De studenten aan boord van Helmer Hanssen zijn ook onderweg naar Uncharted, voor velen is dit hun eerste cruise aan boord van een onderzoeksschip in Arctische wateren. De onderwijscomponent, georganiseerd op doctoraal niveau, via ARCTOS en UiT, heeft 15 jonge onderzoekers van Noorse, Britse en Amerikaanse universiteiten aangetrokken met brede interesses in gebieden van teledetectie en mariene fysica tot akoestiek bij zeezoogdieren.

Alle studenten zullen ervaring opdoen met alle tools en methoden die we gebruiken, of het nu gaat om het meten van algenactiviteit of studies van grote dieren onderaan. Deze unieke ervaring geeft hen de kans om te trainen in Arctic Systems Science, een holistische benadering die de onderlinge verbindingen tussen verschillende componenten in levende en niet-levende delen van de Barentszzee onderzoekt. Het vermogen om te spreken en te communiceren tussen wetenschappelijke disciplines is, naar onze mening, een belangrijk hulpmiddel voor het aanpakken van uitdagende wetenschappelijke en managementkwesties die verband houden met de gevolgen van klimaatverandering in de Barentszzee.

Viering van 17 mei aan boord van het schip

Viering van 17 mei aan boord van het schip

De missie biedt ons ook een geweldige culturele ervaring, aangezien ons wetenschappelijk team aan boord van het schip zeer internationaal is met deelnemende nationaliteiten uit Brazilië, Canada, China, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Finland, Duitsland, Iran, Noorwegen, Pakistan, de Filippijnen, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. De combinatie van instellingen en een diversiteit aan nationaliteiten stelt alle deelnemers in staat om hun netwerk van wetenschappelijke connecties en culturele ervaringen op te bouwen – beide belangrijke kenmerken van een succesvolle carrière en persoonlijke groei.

We zitten nog in de fase waarin we bagage uitpakken, labs opzetten, sensoren en apparatuur testen en de eerste monsters bekijken. De stapel volle transportcontainers krimpt langzaam maar zeker en het lab aan boord van FF Helmer Hanssen lijkt steeds meer klaar voor de eerste terminal. De kalme zee helpt ons om soepel te rennen tijdens de voorbereidingsfase. Binnenkort zullen de eerste gegevens worden verzameld, omdat we onderzoeken wat nog niet bekend is en meer kennis opdoen over wat wel bekend is.

Er gebeuren ook dingen buiten de boot

Er gebeuren ook dingen buiten de boot

Vertaling: Charlotte Stark, UiT / Proeflezen: Fride Tonning, UiT

ARCTOS / AEN Polar Front Cruise 2021

Het belangrijkste idee achter deze gezamenlijke expeditie is om een ​​gedetailleerde karakterisering van het poolfront uit te voeren met behulp van een combinatie van teledetectie, conventionele en onafhankelijke bemonsteringsplatforms / -technieken.

Deze studie onderzoekt hoe fysieke processen, op verschillende niveaus, de migratie van ecosystemen over het poolfront beïnvloeden. Dit omvat de karakterisering van de voorjaarsbloei aan beide zijden van het voorhoofd die naar verwachting tijdens de reis in het gebied zullen voorkomen, evenals fytoplankton, zoöplankton, vissen en benthische groepen.

We zullen ook de verbanden beschrijven tussen de biologische en fysische processen die plaatsvinden rond het anterieure systeem. Deze poolfrontstudie heeft tot doel ons begrip van de levende Barentszzee te vergroten.

READ  Kou is goed voor de accu