Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Romeins debat, Gezondheid |  Gezonde mensen een volledige echografie aanbieden is op zijn best onbelangrijk en in het slechtste geval gevaarlijk

Romeins debat, Gezondheid | Gezonde mensen een volledige echografie aanbieden is op zijn best onbelangrijk en in het slechtste geval gevaarlijk

toespraak van de lezer Dit is een bijdrage aan de discussie, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie geeft de mening van de auteur weer.

Het kan een “gezondheidscontrole” bieden voor gezonde mensen Vals positieve en vals negatieve resultaten. Dit kan leiden tot gezondheidsangst en, in het ergste geval, valse zekerheid geven en de behandeling vertragen. Dit kan leiden tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Er is sterke wetenschappelijke documentatie dat dergelijke onderzoeken geen effect hebben en daarom moeten worden vermeden.

2000 jaar geleden arriveerden de Romeinen Voor een beroemde realisatie: “Geef de mensen brood en een circus en ze zullen tevreden zijn!” Dan verdwijnt de interesse in politiek en dergelijke. Na het lezen van het bericht in Romerikes Blad op 10 december over de nieuw geopende ABC Emergency Room en medische diensten In Gesheim komen de woorden van de oude Romeinen tot mij. ABC Emergency Room en medische diensten Het biedt hulpdiensten, huisartsendiensten in de avonduren en “uitgebreide gezondheidscontroles”. De advertentie somt een reeks lichaamstesten op met als doel ziekten op te sporen bij zogenaamd gezonde mensen. Er wordt een ‘Full Body Examination’ aangeboden (NOK 2.000). Hier worden de testikels uitgerekt (jonger dan 40 jaar), wordt de prostaat gevoeld (ouder dan 40 jaar), wordt een elektrocardiogram gemaakt en wordt er uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Uiteraard is de doelgroep symptoomvrij van alle leeftijden. Hoe lang negatieve resultaten te vertrouwen zijn, wordt niet duidelijk uit de advertentie.

Dan vraag ik me af: Willen we het zoals de Romeinse keizer het wilde? Ik verwijs niet naar het onderdeel van de spoedeisende hulp van de activiteit die ze in de krant promoten, maar ik citeer: “een verscheidenheid aan onderzoeken en diensten.” De vraag is dan: wat is de voordeelwaarde van een “volledige cheque”? Het is misschien redelijk om te denken dat een onderzoek van top tot teen een goede garantie is dat u in goede gezondheid verkeert. Dit is een concept dat een sterke plaats inneemt in onze samenleving, vooral in stedelijke gebieden waar het aanbod van universele gezondheidscontroles in overvloed aanwezig is.

READ  Gezondheid en politiek | Meer dokters krijgen als je Harstad belt: - Ik hoop dat dit helpt bij het oplossen van de huisartsencrisis

Aanbiedingen variëren van klinieken die “gezondheidscontroles” aanbieden (Volvat, Aleris, enz.) tot meer opwindende aanbiedingen zoals Austad Diagnostikk, die een “uitgebreide gezondheidscontrole” aanbiedt waarbij een echografie door een röntgenspecialist centraal staat in het aanbieden van een goede ziektekostenverzekering. Echografieën zijn een nuttig hulpmiddel bij het onderzoeken van medische aandoeningen. Echografie doet snel zijn intrede in de huisartsenpraktijken in Noorwegen en het nut ervan is gedocumenteerd. Maar het is een hulpmiddel bij het onderzoeken van ziekten, niet als een gezondheidscheck voor gezonde mensen. (Uitzondering hierop is de echo van de hoofdslagader in de maag, die nu door steeds meer huisartsen wordt aangeboden)

Om een ​​volledig lichaamsonderzoek mee te geven Echografie als gezondheidscheck voor gezonde mensen is in het beste geval onzin en in het slechtste geval gevaarlijk vanwege de risico’s van fout-negatieve resultaten en schijnveiligheid. Echografisch onderzoek van het hart van gezonde mensen is zinloos en geeft geen informatie over een naderende hartaandoening. Als hulpmiddel bij het onderzoek naar hartfalen staat echografie/echo centraal.

Een van de meest merkwaardige aanbiedingen voor snelle tests Health is plants zelftesten online aangeboden. Dit zijn allergie-zelftesten, coeliakie, CRP-test (!), ziekte van Lyme-test, schildkliertest, menopauze-test, etc. allemaal verkrijgbaar bij www.quicktest.no. Er staat niets in de advertentie over het opvolgen en interpreteren van de antwoorden die je krijgt. Misschien is het de verantwoordelijkheid van de huisarts? Het is vermeldenswaard dat de Conservatieve Partij in haar partijplatform in 2018 de introductie van zelftesten aanbeveelde om artsen te ontlasten. Dit getuigt van een angstaanjagend gebrek aan begrip van de complexiteit van gezondheid. Voor zover wij weten, zijn de Tories tot bezinning gekomen en hebben ze dit punt uit het programma gehaald.

Onderzoek van asymptomatische mensen Om erachter te komen of ze een verborgen ziekte hebben genaamd onderzoeken. De scan geeft een momentopname van de gemeten lichaamsfuncties. Het is beter te vergelijken met het maken van een weerbericht op basis van een foto buiten het raam. Vanaf vandaag is er slechts één screeningstest die duidelijk heeft aangetoond levens te redden en een duidelijke betekenis heeft, en dat is het uitstrijkje. Daarom is het opgenomen in de landelijke richtlijnen. Documentatie van het nut van mammografie is enigszins onzeker, maar tot op heden is het mammografieprogramma aan de gang. Het Nationale Darmkankerprogramma, Darmscreeningsprogramma, begint in 2022. De komende twee jaar worden alle volwassenen ouder dan 55 jaar uitgenodigd om deel te nemen. Zijn dan niet alle scans nuttig? Screeningtests moeten en moeten worden beoordeeld als heilzaam en onschadelijk. Met “behulpzaam” wordt bedoeld dat de test zieke individuen moet vinden onder gezonde (echt positieve) individuen, terwijl de test geen fout-positieven laat zien.

READ  Burgerlijk ingenieur die een fotocentrum runt - TyrkiaNytt.no

De resultaten van het bloedonderzoek zijn inbegrepen referentie domeinen. Deze worden vaak beschouwd als ‘normale waarden’, maar ze zijn slechts een statistische maatstaf voor de prevalentie en geen uitdrukking van ziekte of niet-ziekte. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij gezonde mannen vaak een PSA (prostaatspecifiek antigeen) boven het referentiebereik wordt gevonden, terwijl bij een man met kanker een PSA in het normale bereik kan worden gevonden. Daarom kan de test gezondheidsangst veroorzaken bij een gezonde man, of een vals gevoel van veiligheid geven aan een zieke man, waardoor de noodzakelijke behandeling of ziekenhuisopname wordt uitgesteld. Om de diagnose prostaatkanker te kunnen stellen, is het absoluut noodzakelijk dat de patiënt zijn gezondheidstoestand uitlegt, de huisarts raadpleegt wanneer hij voelt dat het urinepatroon is veranderd en dat de arts dit serieus neemt. Dit staat centraal in de arts-patiëntrelatie.

Ontvang een vals positief testresultaat Omdat de ziekte of aandoening gevolgen kan hebben voor de gezondheid, kwaliteit van leven en de toekomst van het individu en zijn naasten. Het kan ook gevolgen hebben voor de samenleving in de vorm van verloren werk en het gebruik van middelen om mensen die geen ziekte hebben te volgen (Fhi 2019).

Het kruis van gedachte is ook dat die Gezondheidsscreeningsklinieken volgen zelden de testresultaten op. Deels omdat consulten snel duur worden en deels omdat ze geen vervolgroutines hebben. Daarna is het aan de huisarts om zinloze onderzoeken op te volgen. “Gezondheidscontroles” of wilde controles halen de aandacht van iemands gezondheid af en dat is het ook Brood en spelen voor het volk.

Dus wat zegt het onderzoek over screening? In de systematische overzichten worden wetenschappelijke onderzoeken onderzocht en samengevat. Cochrane-bibliotheek is zo’n instelling die dergelijke samenvattingen verstrekt. Ze vormen onder meer de basis van aanbevelingen van het Public Health Institute of Norway (Fhi). Een recensie van Cockrane uit 2019 laat zien dat algemene gezondheidsonderzoeken het leven waarschijnlijk niet verlengen. Haar algemene gezondheidscontroles:

  • Weinig of geen effect op sterfte.
  • Weinig of geen effect op ischemische hartziekte (hartaanval en angina pectoris)
  • Het kan weinig of geen effect hebben op de incidentie van een beroerte
READ  Patiënt per minister van Volksgezondheid Ingvild Kirkwall: - Dit is krankzinnig - NRK Sápmi

(Krobøl Jørgensen, Gøtsche PC. Algemene gezondheidscontroles voor volwassenen om morbiditeit en mortaliteit door ziekte te verminderen. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019)

Wat betekent dit voor jou en mij? Een goede relatie met een huisarts is de beste zorgverzekering die we kunnen krijgen. Het is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn gezondheid en de arts die de zorgen van de patiënt serieus neemt. Patiënten die langer dan 15 jaar bij dezelfde huisarts onder behandeling zijn, hebben 25% minder kans op overlijden en 28% minder kans op ziekenhuisopname. (Sandvik Hogne Br. Journal of General Practice 2022)

Huisartsencrisis moet worden opgelost. Bij een goede huisartsenrelatie hoort natuurlijk een werkende huisartsenplanner. Dat doet hij vandaag niet. Dit maakt de weg vrij voor gezondheidsdiensten die noch professioneel verantwoord noch gezondheidsbevorderend zijn. Nauwe samenwerking tussen arts en patiënt is essentieel voor een goede gezondheid. Verschillend Snelle oplossing, drop services En de Gezondheidscontroles met dierencheck Het zal de focus wegnemen van de arts-patiëntrelatie en zijn Brood en spelen voor de bevolking.