Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Rusland aan het roer van Arctic Cooperation – NRK Urix – buitenlands nieuws en documentaires

Acht ministers van Buitenlandse Zaken “in de sector”. In Reykjavik zijn En Eriksen Sureid, Anthony Blinken en Sergey Lavrov allemaal gevestigd in Reykjavik. Hier vieren ze hun 25-jarig jubileum en zetten ze de weg voor verdere samenwerking in het noordpoolgebied.

Er is een regionaal actieplan opgesteld om zwerfafval op zee tegen te gaan en diverse werkgroepen leveren onder meer onderzoeksrapporten. Over het arctische klimaat.

1. Wat is er spannender aan het ontmoeten in IJsland?

Veel kwesties zullen van invloed zijn op de bijeenkomst in Reykjavik. Maar er zijn twee dingen die spannender kunnen zijn. Welk signaal zullen de Verenigde Staten geven over de ontwikkelingen in het noordpoolgebied? Hoe zet Rusland zijn vingerafdrukken op het werk van de Arctische Raad?

Zoals bekend hebben de Verenigde Staten een nieuwe regering en doet staatssecretaris Anthony Blinken voor het eerst mee. Zowel Blinken als president Joe Biden toonden een grote belangstelling voor het noordpoolgebied. Rusland heeft hetzelfde gedaan.

En de relatie tussen de twee landen is verre van de beste.

De vraag is dus: creëren de tegenstellingen tussen Rusland en andere Arctische landen problemen voor de samenwerking in de Arctische Raad, wanneer de Russen nu werk aannemen voor de komende twee jaar?

2. Wat is de Arctische Raad?

De Arctische Raad is een samenwerkingsorgaan tussen de acht Arctische landen: Canada, de Verenigde Staten, IJsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. De missie is om te werken aan samenwerking, coördinatie en samenwerking tussen de Arctische landen en om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling en milieubescherming van het Noordpoolgebied.

READ  De westkust van de Verenigde Staten lijdt onder een historische droogte - Dagsavisen

Zes organisaties die inheemse volkeren in het noordpoolgebied vertegenwoordigen Vaste leden van de raad. 13 landen en 25 organisaties Geniet van de waarnemersstatus. Het werk van de raad is georganiseerd in Zes werkgroepen Die elk kwartaal rapporten indient met betrekking tot de ministeriële bijeenkomst.

Het werk in de Raad wordt voor een periode van twee jaar per keer tussen landen verhuurd. De zetel van het secretariaat is in Tromso.

Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken gelooft dat Rusland klimaatverandering gebruikt om meer controle over het Noordpoolgebied te krijgen.

Foto: Joshua Roberts / Reuters

3. Wat zeiden de Verenigde Staten over de Arctische Raad?

President Joe Biden is niet ingelijst Het ambitieuze klimaatplan vorige zomer. Wees gewaarschuwd De Verenigde Staten willen zich aansluiten bij de andere landen van de Arctische Raad om een ​​tijdelijk verbod op offshore olie-exploratie in het Noordpoolgebied op te leggen.. Hij wil dat klimaat bovenaan de agenda van de Arctische Raad staat.

Biden zei ook dat hij de Arctische Raad zou gebruiken om de Russische activiteit in het Noordpoolgebied onder de aandacht te brengen en Rusland verantwoordelijk zou houden voor alle pogingen om de regio te militariseren.

Op 19 april houdt staatssecretaris Anthony Blinken een toespraak over “America’s Global Climate Leadership”.. Daar kondigde hij aan dat hij de ministeriële bijeenkomst van de Arctische Raad zou bijwonen, “om te bevestigen dat de Verenigde Staten toegewijd zijn aan het bereiken van onze klimaatdoelen en om andere Arctische landen aan te moedigen hetzelfde te doen.”

Over Rusland zei hij: “Klimaatverandering kan ook tot conflicten leiden. In februari voer een Russische gastanker voor het eerst door de Arctische Noordzeeroute (in de Noordoostelijke Corridor). Tot voor een korte tijd kon deze zeeroute alleen worden gebruikt voor enkelen. Maar in het noordpoolgebied, waar de opwarming twee keer zo snel is als het wereldgemiddelde, zal deze periode veel langer duren. Rusland maakt van deze verandering gebruik om controle te krijgen over nieuwe landen. Ze moderniseren hun bases en nieuwe bouwen. China ligt tot op zekere hoogte ook in het noordpoolgebied. Groter dan voorheen. ”

IJsbreker in het noorden

Krachtige ijsbrekers zullen de Northeast Corridor volgens de Russen het hele jaar door toegankelijk maken voor scheepsbewegingen.

Foto: Motion Array

4. Wat zei Rusland over de Arctische Raad?

Dit is de tweede keer dat Rusland het voorzitterschap van de Arctische Raad bekleedt. In de “programmaverklaring” zeggen de Russen van wel Het zal zich richten op economisch, sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling in het noordpoolgebied. Rusland zal zijn werk baseren op een gezamenlijke inspanning van de Arctische landen en de beginselen van het internationaal recht. Ze benadrukken de waarde van het respecteren en observeren van de belangen van verschillende landen bij alles, van onderzoek en milieumaatregelen tot het gebruik van de Noordelijke Zeeroute door de Noordoostelijke Corridor.

De Noordelijke Zeeroute was ook het onderwerp van een interview met Nikolai Korshunov, die het werk van Rusland aan de Arctische Raad verhuurt. Tot aan de Noordpool Hij zei dat de navigatie in Arctische wateren een belangrijke kwestie zal zijn voor Rusland in de Arctische Raad. “Dit zal ons helpen bij het consolideren en ontwikkelen van de Noordzeeroute”, zei hij.

In april zei minister van Defensie Sergei Shoigu dat de positie van het land in de Arctische Raad “het mogelijk maakt om de rol van Rusland als coördinator en initiator van veel programma’s in de regio te versterken”.

Schrijft persbureau TASS Het klimaat zal hoog op de Russische agenda staan. Hij is onder meer van plan een internationale conferentie te houden over permafrost dat aan het smelten is als gevolg van warmere klimaten.

Jonas Jarstore, Hillary Clinton en anderen.  Tijdens de bijeenkomst van de Arctische Raad in Nuuk, Groenland, 2011

In 2011 woonde Hillary Clinton de ministeriële bijeenkomst bij in Nuuk, Groenland. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een bijeenkomst van de Arctische Raad bijwoonde.

Foto: Evend Molde / NRK

5. Wat heeft de Arctische Raad in 25 jaar bereikt?

Word een Arctische Raad Het werd op 19 september 1996 in Ottawa opgericht. Op 25 jaar oud Er is een groot aantal verschillende onderzoeksprojecten en maatregelen geïmplementeerd in zaken als milieubescherming, klimaat, biodiversiteit, marien beheer, scheepvaart, groene energie en duurzame gemeenschappen.

De eerste juridisch bindende overeenkomst tussen lidstaten Het werd ondertekend in 2011. De overeenkomst was om te beveiligen Bindende samenwerking op het gebied van zoek- en reddingsacties. Tijdens de ministeriële bijeenkomst in 2013 werd een overeenkomst getekend voor samenwerking bij de voorbereiding op noodsituaties in verband met olielozingen, terwijl in 2017 de ministers van Buitenlandse Zaken een overeenkomst ondertekenden voor samenwerking op het gebied van onderzoek.

Kaart van de Arctische Raad

Lidstaten van de Arctische Raad.

Foto: NRK

6. Wat heeft IJsland de afgelopen twee jaar gedaan in de Arctische Raad?

IJsland nam de leiding van de Arctische Raad over tijdens de ministeriële bijeenkomst in Rovaniemi twee jaar geleden. Het land had de volgende issues hoog op de prioriteitenlijst staan: Marien milieu en scheepvaart, klimaat- en groene energieoplossingen, maatregelen voor mensen en gemeenschappen in het noordpoolgebied en actie voor een sterkere Arctische Raad.

Tijdens de bijeenkomst in Reykjavik zullen de ministers een regionaal actieplan aannemen om zwerfvuil op zee in het noordpoolgebied te bestrijden.

Kongsfjorden in Svalbard

De Arctische Raad levert klimaatrapporten op de ministeriële bijeenkomst van de Arctische Raad. Foto door Kongsfjorden in Svalbard. Vroeger was de fjord in de winter bedekt met ijs. In de afgelopen winters was de fjord grotendeels ijsvrij.

Foto: Evend Molde / NRK