Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Sceptisch over de noodzaak om duurzaamheid in alle onderwerpen te integreren

“Duurzaamheid, gericht op het milieu, het klimaat en de samenleving, zou een integraal onderdeel moeten zijn van alle UiO-cursussen”Het werd genoemd in het klimaat- en milieustrategievoorstel van de Universiteit van Oslo (UiO).

Lees meer na de aankondiging

Ontvang het nieuws op uw mobiele telefoon
Download de Khrono-app!

De universiteit presenteerde de strategie eerder dit jaar en ligt tot 1 oktober ter consultatie. Op 22 september vond een discussiesessie over het project plaats.

– Ik weet niet zeker of we duurzaamheid als checklist moeten hebben. Ik heb liever dat we ons richten op kwaliteit boven kwantiteit, zegt John Inley, vicedecaan voor studies en onderwijs aan UiO’s College of the Humanities.

Op onderzoek gebaseerd onderwijs

De strategie wordt in december goedgekeurd door de Universiteitsraad. Nog voordat de deadline voor het indienen van inzendingen was verstreken, meldden sommigen zich aan. Uniforum Hij schrijft dat het punt dat UiO “ervoor moet zorgen dat al het onderzoek rekening houdt met klimaat en milieu, ongeacht de discipline” ook controversieel is.

Mijn indruk van de discussies in de wandelgangen is dat meer mensen reageren op punten die als onverenigbaar met academische vrijheid kunnen worden opgevat, vertelde professor politicologie Karl-Henrik Knutsen aan Uniform voor de discussiebijeenkomst.

Ik ben bang dat er buiten iets is

Gon Inle was een van de kritische stemmen in de discussiesessie.

We gaan op onderzoek gebaseerd onderwijs oefenen. In sommige disciplines draait het allemaal om duurzaamheid. We hebben een nieuwe bril – genderbril, democratiebril, duurzaamheidsbril enzovoort, zegt Enli tegen Khrono.

De vicedecaan voegt eraan toe dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs zal zijn als het via onderzoek en andere projecten in het veld naar voren komt.

READ  Ouderen Gezondheid | Dit jaar is de overconsumptie dit jaar tot nu toe 30 miljoen

– Wat ik het meest betwijfel is het bestaan ​​van een strategie waarin wordt gezegd dat alle vakken en opleidingen een perspectief in zich moeten hebben. Ik ben bang dat het iets externs is, zegt Enley, dat niets te maken heeft met de rest van de inhoud van het onderzoek.

Zelf is ze vice-decaan van een hogeschool met veel vakken die geen natuurlijke relatie hebben met milieu en klimaat.

kritisch denken

Enli benadrukt het belang van het opleiden van studenten die kritisch denken en duurzaamheid vanuit veel verschillende invalshoeken kunnen benaderen.

Het is niet voor iedereen een doel op zich om een ​​soort agent van verandering te worden.

De plaatsvervangend decaan benadrukt verder dat de Unit Technisch Onderwijs niet alleen kennis verspreidt, maar ook onderwijs.

Het onderwijs in de komende eeuw draait om duurzaamheid.

Professor Michael Gentile ondersteunt Enli in zijn advies:

Hij schrijft: “Ik vind het moeilijk om te zien hoe het onderwijzen van Latijn, Grieks of statistiek zo’n onmiddellijke behoefte heeft om klimaatverandering te integreren.”

UiO niet alleen

Julianne Sørflaten Grovehagen is vertegenwoordiger van de Universiteitsraad en directeur Milieu in het Studentenparlement van UiO. Ze benadrukt dat het doel is om alle studenten de kans te geven om onderwerpen op het gebied van klimaat en milieu in het curriculum op te nemen.

– Hoe ziet u de implementatie van milieu en klimaat in alle studiegebieden?

Grovehagen antwoordt – Elke hogeschool en afdeling zou achterover moeten leunen en nadenken over hoe klimaat en milieu op een goede manier te integreren.

READ  Meer medewerkers, meer uitzendkrachten, rode bloedwaarden

Grovehagen stelt dat veel andere universiteiten soortgelijke doelen hebben gesteld.

– Het is tijd, zegt ze.

Studenten schrijven nu al bachelor- en masterscripties met een focus op het milieu. Veel studenten binden het alleen, maar stel je voor dat universiteiten hun aanvragen zouden kunnen indienen, zodat ze betere opdrachten zouden kunnen schrijven. Studenten willen dit en universiteiten moeten daar steeds meer rekening mee houden.

Julianne Sørflaten Grovehagen is verantwoordelijk voor het milieu in het studentenparlement van UiO.

Verwijzend naar ex.phil.

Grofhagen wijst erop dat het klimaat- en milieuperspectief op vele manieren kan worden ingevuld en noemt de filosofie en haar vakgebied als voorbeeld. Delen van milieufilosofie, zegt ze, draaien om kritiek op onderzoekscriteria.

– Ex-Phil. Het is dus een goede manier om het milieuperspectief op te nemen, aangezien het over filosofie gaat en alle studenten het zouden moeten nemen. Het gaat over leren over leren, het gaat over wetenschap en onderwijs.

– benadrukt dat het belangrijkste punt is dat het klimaat- en milieuperspectief veelomvattender en transparanter moet zijn voor alle disciplines.

Vebjørn Bakken is directeur van UiO: Energy en heeft het werk van de commissie strategisch geleid. Hij zei tijdens de paneldiscussie dat er mogelijk problemen zijn waarbij duurzaamheid niet kan worden geïmplementeerd.

– Maar het punt is dat je ernaar moet streven om alle studenten de kans te geven cursussen op deze gebieden te volgen, besluit Grovehagen.