Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Staat abortuscommissie set – regjeringen.no

Er is een openbare commissie aangesteld die zich buigt over de bepalingen van de Abortuswet, de opvolging van vrouwen die een abortus ondergaan en alternatieven voor de bestaande abortuscommissies. De werkzaamheden resulteren in een algemeen rapport (NOU), dat over anderhalf jaar klaar zal zijn.

– Ik ben erg blij dat we een brede commissie hebben opgericht met relevante ervaring en vertegenwoordigers uit het hele land. Door dit werk zullen we een uitgebreid overzicht krijgen van de abortuswetgeving, wat volgens ons belangrijk is, zegt minister van Volksgezondheid en Welzijn, Ingfield Kirkul.

De commissie bestaat uit 13 personen met expertise op het gebied van onder meer recht, ethiek, onderzoek en follow-up tijdens de zwangerschap.

In de commissie zijn de gezondheidsverpleegkundige, verloskundige, huisarts en juristen vertegenwoordigd en dat is een goed uitgangspunt. Ik was geïnteresseerd in het betrekken van verschillende onderdelen van de dienst bij het werk, en ik weet zeker dat de opdracht ons een sterke en nuttige kennisbasis zou geven, zegt Kirkul.

Uitgebreide selectie

De regering nodigde een aantal relevante actoren uit om leden voor te dragen aan de commissie, en ontving veel voorstellen. De volgende personen zijn inmiddels genoemd:

 • Carrie Sunderland, advocaat. Voormalig hoofd operaties bij het ministerie van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten, Oslo (voorzitter)
 • Astrid Grideland Ersvik, gezondheidsverpleegkundige. Senior adviseur, afdeling arbeids- en gezondheidsbeleid van de Noorse Vereniging van Verpleegkundigen, Kristiansund
 • Berg Solberg, hoogleraar medische ethiek, afdeling Community Medicine and Nursing, NTNU, Trondheim
 • Birgit Heiberg Kehrs, Foetale geneeskunde. Chief Physician bij het St. Olafs Hospital en Associate Professor bij de Department of Clinical and Molecular Medicine, NTNU, Trondheim
 • Klaus-Andreas Klingenberg, senior arts op de neonatale intensive care en professor aan het academisch ziekenhuis van Noord-Noorwegen, Tromsø
 • Ilham Bagstan, senior arts, universitair ziekenhuis Hawkeland, verloskundige-gynaecoloog, universitair hoofddocent, universiteit van Bergen, Bergen
 • Carl Harald Sauvig, advocaat met een doctoraat in gezondheidsrecht. Professor, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Bergen, Bergen
 • Christine Holanger-Bodenstein, vice-voorzitter van de Vereniging van Verloskundigen, Arendal
 • Marte Kvittum Tangen, GP. Specialist in algemene geneeskunde, voorzitter van de Norwegian General Medical Association, Tenest
 • Morten Magelsen, universitair hoofddocent aan het Centrum voor Medische Ethiek van de Universiteit van Oslo. Tweede hoogleraar bio-ethiek aan de School of Theology, Religion and Society aan de MF University, Oslo
 • Nina Lim Samuelsen, gezondheidsadvocaat in Hels Bergen, Bergen
 • Ståle Onsgård Sagabråten, huisarts, specialist algemene geneeskunde, Nesbyen
 • Tilda Broch Ostburg, MD, Verloskunde en Gynaecologie, hoofdarts van het Universitair Ziekenhuis Stavanger, Ph.D., Stavanger
READ  Met het huis van God, de Kerk, wordt de basis voor vrijheid in Noorwegen gelegd

Het kabinet heeft eerder besloten tot de volgende bevoegdheden voor de commissie:

De commissie wordt gevraagd de bepalingen in de Wet zwangerschapsafbreking te herzien en alternatieven voor de bestaande abortusraden te overwegen.

De commissie moet kennis inwinnen en advies en begeleiding evalueren voor vrouwen die abortus overwegen, evenals de follow-up van vrouwen die abortus ondergaan. Ook moet rekening worden gehouden met de huidige regeling van de show.

Bovendien moet de commissie haar commissie en follow-uppraktijken vergelijken met andere Scandinavische landen.

De Commissie zal een alternatief overwegen voor de huidige abortuscommissies die zich bezighouden met de huidige zelfbeschikkingsgrens aan het einde van de twaalfde week van de zwangerschap en een alternatief waarbij de zelfbeschikkingsgrens wordt verlengd.

De commissie kan naar aanleiding van haar aanbevelingen wijzigingen in praktijk, wet en regelgeving voorstellen. De commissie moet ook nadenken over de regels voor het verminderen van het aantal foetussen.

De volgende richtsnoeren vormen de basis van het werk van de Commissie:

 • De samenleving zal, voor zover mogelijk, voor alle kinderen de voorwaarden voor een veilige opvoeding waarborgen. De samenleving moet ervoor zorgen dat iedereen morele begeleiding, seksuele informatie en kennis over samenwonen en gezinsplanning krijgt, zodat het aantal abortussen minimaal is.
 • Als er reden is om aan te nemen dat de foetus levensvatbaar is, is abortus niet toegestaan.
 • Als de zwangerschap een dreigend gevaar voor het leven of de gezondheid van de vrouw met zich meebrengt, kan deze worden afgebroken zonder inachtneming van de wettelijke bepalingen.
 • Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten gewetensbezwaren blijven hebben tegen het uitvoeren van of het helpen bij een abortus.
READ  Wijzigingen in wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2022 van het ministerie van Volksgezondheid en Zorgdiensten