Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Stegen gemeentedebat | Andere gemeenten moeten leren van de crisis in Steigen en hun gezondheid en milieu herzien

baas Dit is een kapitein. De redactie verwoordt het standpunt van de krant.

Problemen met management, communicatie, participatie, ploegenarbeid, schendingen van arbeidstijdregels, tijdrovende gezondheidsstress, gebrek aan opvolging van ziekteverzuim, gebrek aan opleiding voor nieuwe werknemers, gebrek aan routineprocedures voor medische behandeling.

Dit zijn slechts delen van de lijst die de Noorse Arbeidsinspectie heeft opgesteld na onderzoek van de thuiszorg van de gemeente Stegen. Dienovereenkomstig heeft de Noorse Arbeidsinspectie tot 20 bevelschriften uitgevaardigd wegens omstandigheden die niet aan de voorschriften voldoen.

Dit is een ongewoon hoog aantal verzoeken en suggereert een fundamentele fout in de routine.

Ook de Noorse Arbeidsinspectie meent dat de reden voor het grote aantal aanvragen onder meer is dat het reguliere werk op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid al enkele jaren lijkt te ontbreken.

Wat hier wordt bedoeld is zeer gevaarlijk voor de gemeente Stegen.

Dit had gevolgen voor zowel de dienstverlening die de gemeente moest verlenen aan de bewoners van het huis, als de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in de huishoudelijke dienst.

Uit de audit blijkt ook dat zowel veiligheidsvertegenwoordigers als voormalige werknemers in hun dagelijkse werk te maken hebben gehad met en nog steeds worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van de werkomgeving.

De gevolgen zijn volgens de Noorse Arbeidsinspectie onder meer een “dunne” groep medewerkers, ernstig ziekteverzuim, een hoge mate van frustratie met verzuim tot gevolg, een slechte psychosociale werkomgeving en een gebrek aan motivatie door het feit dat niets is klaar. Over de uitdagingen van medewerkersrapportage.

READ  Fulltime functies zijn nummer één in de verkiezingscampagne

Dit is een breed aspect van de manier waarop de gemeente een dienst organiseert die men gelukkig zelden tegenkomt.

De gemeentelijke directeur van gezondheid en welzijn in Steigen, Jürgen Lundsven, vertelde AN dat hij blij was dat de Noorse Arbeidsinspectie de inspectie had doorlopen en voorwaarden aan het licht bracht die moesten worden gecorrigeerd.

Dan moet het ook ontbreken, want zo kan het niet. De gemeente Steigen zou zo snel mogelijk moeten opruimen, zorgen voor nieuwe en betere procedures en het systematische werk op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid hervatten.

Daar kan geen gemeente mee leven. Het is ook waarschijnlijk dat er meer middelen aan de sector moeten worden toegevoegd.

Het is beangstigend dat een dergelijke situatie zich in de gemeente kan ontwikkelen, zonder dat er lange tijd alarmbellen gaan rinkelen. Het is helemaal niet zeker dat de Steigen-gemeenten in dit geval de enige zijn.

De financiën van veel gemeenten staan ​​onder druk, waardoor ze in de verleiding komen om de vervolgwerkzaamheden die nodig zijn om crises als deze te voorkomen, achterwege te laten en waarschuwingsoproepen van personeel en gebruikers te negeren.

Dus andere gemeenten zouden het voorbeeld van Steigen moeten gebruiken als stimulans om hun VGM-werk te doen.

Dan hoef je niet te wachten op een bestelling uit de review.