Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Stop Eldriumpodite – regjeringen.no

Herziene nationale begroting

Het kabinet heeft in de herziene rijksbegroting aangekondigd de Ouderenombudsman per 1 juli 2023 te willen sluiten. Daarom wordt voorgesteld om de subsidie ​​voor het lopende jaar met één miljoen kronen te verlagen als onderdeel van de geplande sluiting.

De oprichting van de regering is in de eerste plaats economisch. Veel van de opdrachten van Eldreombodet zijn al gedekt door ombudsmannen en andere instanties. In de moeilijke situatie van middelen is de regering van mening dat het gebruik van middelen niet reageert, omdat verschillende instanties overlappende verantwoordelijkheden en functies hebben.

besef de inspanning

De regering erkent de inspanningen die de Ouderenombudsman in korte tijd heeft geleverd om de zorgen en uitdagingen van ouderen op veel gebieden onder de aandacht te brengen. Ouderen zijn een diverse groep en er zijn veel actoren die de belangen van ouderen behartigen. Hoewel we prioriteiten moeten stellen, vindt de regering het juist om overlappende banen en verantwoordelijkheden op te ruimen, zegt minister van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten Engfield Kirkul.

De overheid wil een ouderdomsvriendelijke samenleving. Dit wordt bereikt door de preoccupatie van alle actoren met de uitdagingen waarmee ouderen in verschillende sectoren van de samenleving kunnen worden geconfronteerd. De zorg voor ouderen mag niet aan een enkele speciale umbud worden overgelaten.

Een aantal organisaties zet zich actief in om de belangen van ouderen te behartigen. Namens de regering houdt de minister van Arbeid en Sociale Inclusie nu vier jaarlijkse bijeenkomsten met gepensioneerdenorganisaties.

READ  Dit is de wetenschappelijke doorbraak van dit jaar - nieuws, onderzoek

bu safe house reparatie

De regering maakt zich grote zorgen om ons voor te bereiden op meer mensen die meerderjarig worden, en we beginnen nu te werken aan het repareren van het onderduikadres. Dit omvat multisectorale perspectieven op leeftijdsvriendelijke gemeenschappen, die onder andere verband houden met veilige huisvesting met airconditioning, digitalisering, de lokale omgeving en transport, zegt minister van Volksgezondheid en Welzijn Ingfield Kirkul.

– Ze bevestigde dat we zullen bijdragen aan de voortzetting van het werk van Ambud.

De regering versterkt ombudsmannen voor patiënten en gebruikers om ervoor te zorgen dat ze in het hele land aanwezig zijn, en dit zal de ouderen in de gezondheids- en zorgdiensten ten goede komen.

geleidelijke filtering

De regering zal dit najaar informatie over het proces teruggeven in de rijksbegroting. Dat de aankondiging van de sluiting van de ombudsman voor ouderen per komende zomer voor werknemers en bedrijven geen rekening houdt, zodat de ombudsman in samenwerking met het ministerie een geleidelijke sluiting kan plannen.

De minister van Volksgezondheid en Welzijn, Ombudsman Ouderen Bentee Lund Jacobsen, heeft dit vooraf gemeld en zal het personeel vooraf informeren over de indiening van de RNB. Het ministerie zal dan verder informeren over hun rechten en het proces. Het ministerie zal de ouderenombudsman bijstaan ​​bij de noodzakelijke administratieve taken in verband met de liquidatie.