Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Strategische conferentie, Falkefjord | Wat is een goede kwaliteit van gezondheid?

Burgemeester Inger Marith Egeland heeft het stadsbestuur in Flikkefjord uitgedaagd om na te denken over hoe de gemeente in het licht van de groeiende behoeften en verwachtingen in de toekomst kan zorgen voor een voldoende goede dienstverlening.

Burgemeester Egeland vroeg naar de kwaliteit van de zorg en welzijn. Ze merkte op dat bewoners meer zouden moeten doen om voor hun gezondheid te zorgen, plannen te maken voor hun oude dag, voor elkaar te zorgen en een bijdrage te leveren door middel van vrijwilligerswerk. Misschien zouden werknemers en diensten meer technologie moeten gebruiken voor welzijn, digitalisering, preventie, burgerparticipatie en samenwerking met de vrijwilligerssector.

Verder geeft ze aan dat de gemeente nu bezig is met het vinden en beschrijven van de huidige uitdagingen rondom het nieuwe zorgplan. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

  • Demografie en werkgelegenheid
  • Groei in resource-intensieve verwachtingen, taken en diensten
  • De opkomst van leefstijlziekten
  • Uitsluiting en eenzaamheid
  • Bewoners zien diensten als gefragmenteerd
  • Noodsituaties en uitdagingen op het gebied van klimaatverandering

Strengere prioriteiten

– Sommige van waar we in de toekomst antwoorden op moeten vinden, zijn: waar en hoe moeten we leven, hoe moeten we de behoefte aan middelen dekken, waar kunnen we met ontwikkelaars/particuliere bedrijven over samenwerken en wat betekent dit voor ieder van ons bewoners , familieleden, buren en netwerken. En wanneer middelen niet genoeg zijn, merkte Egeland op, wordt het belangrijk om meer te doen van wat werkt en minder van wat niet werkt.

READ  Auteur: - Het is een gewoonte

– Vanuit de wens om de best mogelijke zorg te creëren, stimuleert en/of stuurt het Rijk gemeenten om betere en meer diensten te verlenen dan ooit tevoren. Het bewustzijn van familieleden en ontvangers van diensten van hun rechten neemt toe en de verwachtingen van de bevolking groeien. Als burgers stellen we de gezondheidsdiensten tevreden met een “orde” van diensten, en dit vereist dat we ermee omgaan in termen van middelen, maar ook vanuit het oogpunt van een rechtvaardige verdeling van middelen. Hoe schaarser de middelen, hoe groter de uitdaging om de juiste prioriteit te vinden – de prioriteit die voor elke cent de meeste gezondheid, zorg, verpleging, conditionering en welzijn oplevert.

Lees ook

Het is moeilijk om in de toekomst gezondheidsdiensten te creëren: – we moeten iedereen ertoe brengen om deel te nemen aan de discussie

Lees ook

– Ik vind 10B gezondheidstips erg goed

Lees ook

Toekomstig appartement geopend

Lees ook

Een lift gekocht in plaats van een appartement: – Nu kunnen we hier lang blijven!

Lees ook

Dit jaar tot nu toe 10,9 miljoen tijdelijke medewerkers: personeelsschaarste drijft de kosten op

Lees ook

We moeten de verwachtingen verlagen

Lees ook

De huisartsencrisis moet worden opgelost met een nieuw plan