Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Terug naar normaal, helaas – nieuws, leider

Publicatiedatum: 19-11-2021 – 13.38

NATIONALE GEZONDHEIDSDIENST (NHS) Hij identificeerde 17 procedures met onzekere gezondheidsvoordelen, waaronder verwijdering van aambeien, operaties voor snurken zonder slaapapneu, verwijdering van de baarmoeder voor menstruatiepijn en knieartroscopie voor artrose bij mensen ouder dan 40 jaar. Deze werden in Noorse termen vertaald door een projectgroep onder leiding van Health Central Norway, die tot taak had “te beoordelen of bepaalde chirurgische procedures die tegenwoordig in de gezondheidsdienst worden uitgevoerd, niet routinematig mogen worden gebruikt of alleen op basis van specifieke gebruikscriteria”.

Het project werd het “Review Project” genoemd en werd, net als al het andere, onmiddellijk na het uitbreken van de epidemie stopgezet.

de groep We ontmoetten elkaar dit jaar weer, en het was met twee hypothesen: ofwel had de Noorse gezondheidsdienst, goed geholpen door het veranderen van het gedrag van patiënten, de pandemie aangegrepen als een kans om diensten met betwistbare gezondheidsvoordelen af ​​te schaffen. Of het gedrag van patiënten is genormaliseerd, de verwijzingspraktijken van artsen zijn weer in de praktijk voordat de pandemie uitbreekt en ziekenhuizen werken hard om de achterstand in te halen. Helaas laten de cijfers zien dat we snel terug zullen zijn op het pre-pandemische niveau – ook als het gaat om procedures met onzekere gezondheidsvoordelen.

Met uitzondering van de periode van 12 maart tot 15 april 2020, was er voor het land als geheel geen significante vermindering van het gebruik van diensten met onzekere gezondheidsvoordelen zoals gedefinieerd door het “Herbeoordelingsproject”. Dit is serieus!

Eindelijk In de week werd de publiekscampagne ‘Maak Wijze Keuzes’ gelanceerd. Het doel is dat de bevolking meer gaat nadenken over de risico’s van behandeling en zo een deel van de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid op zich neemt. Het is goed dat deze voorlichtingscampagne zich ook richt op patiënten, die vaak veel behandeling afwegen tegen goede behandeling, maar dat is helaas niet genoeg.

READ  Naar de maan en terug

Als we willen kunnen voldoen aan de criteria voor prioritering; Benut, gebruik middelen en ernst, en slaag met de Wise Choices-campagne, de geleidelijke afschaffing van acties met onzekere gezondheidsvoordelen moet goed ingeburgerd zijn in het management.

Zoals u weet Verwondingen van patiënten of andere ongewenste voorvallen, overbehandeling wordt vaak veroorzaakt door onwetendheid, onzekerheid of door ongeschreven regels of een praktijkcultuur op de werkplek. Ik en anderen artikel Bij de BMJ denken professor Michael Boest en Sarah Middletonover alleen hieraan en vragen: “Waarom handelen clinici niet op basis van de beschikbare informatie?”.

wanneer ze geografische verschillen Binnen bijvoorbeeld knieartroscopie is zo groot als het is, de verantwoordelijkheid moet op de voorgrond worden gelegd, en niet alleen bij ziekenhuispersoneel.

Spelers of coaches vervangen helpt niet zolang je niets met de cultuur doet.

recept voor succes Mogelijk heeft u het Universitair Ziekenhuis van Oslo (OUS). Volgens het Noorse patiëntenregister (NPR) was in 2020 “slechts” 25 procent van de patiënten die werden geopereerd voor meniscusletsels ouder dan 40 jaar. In Zuidoost Health als geheel was dit 47 procent. in Hels Nord met 60 procent. Bij personen met een overeenkomst was het aandeel boven de 40 70 procent.

Het is goed om de praktijk te volgen met gezondheidsdossiers en atlassen, maar het mag niet “goed genoeg” zijn om niet tot de “slechtste van de klas” te behoren.

Pandemie Het gaf ons de kans om overbehandeling op een presenteerblaadje tegen te gaan, maar die hebben we niet gegrepen. Dit kan erop wijzen dat het probleem meer cultureel dan structureel is – iets wat recente gebeurtenissen bij Bran Football Club een voorbeeld kunnen zijn van:

READ  Veel huisartsen in de regio's hebben gezorgd voor een betere gezondheid van pasgeborenen

Spelers of coaches vervangen helpt niet zolang je niets met de cultuur doet.

Het mandaat van het Resolutieforum Nieuwe Methoden kent al een uitfaseringstaak, maar deze is tot op heden nog niet grotendeels uitgeoefend. Het is ook niet vanzelfsprekend dat dit het juiste forum is voor dit soort taken.

een ding In ieder geval zeker: de behandeling van het syndroom van Bran bij Health Norway kan niet alleen aan de bevolking liggen.

Volg het laatste nieuws van Dagens Medisin door u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief en ons te volgen op sociale media.