Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Trenger tilkallingsvikarer i helse- og omsorgstjenesten

Sykdomsfravær i helse- og omsorgstjenesten gjør bij det er et soort behov voor tilkallingsvikarer. Vi trenger både deg med og uten helsefaglig bakgrunn.

På grunn av koronapandemien er det et stort behov for vikarer for å kunne opprettholde gode helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune.

– Det er et stort press på helsetjenestene i kommunen, og et økende fravær blant personellet. Vi trenger derfor flere hender, sier Sudhir Sharma, kommunalsjef for helse- og omsorgstjenestene i Drammen kommune.

Med og uten helsefaglig erfaring

Kommunen trenger deg som har helsefaglig utdanning eller erfaring, men det er også behov for personell uten helsefaglig kompetanse til andre driftsoppgaver innenfor tjenestene. Det kan voor eksempel være hjelp til matservering, aktiviteter, bistå i stell en pleie en håndtering av praktiske oppgaver forbundet med pandemien.

BILDE: Drammen kommune trenger flere vikarer i helse- og omsorgstjenesten, både med og uten helsefaglig bakgrunn.

– Vi planlegger også for at det vil bli enda større fravær i tiden som kommer. Så for a kunne holde hjulene i gang for a kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere, trenger vi folk, sier Sharma.

Er du lærling, permittert, har gått av med afp, er pensjonist eller student en har ekstra tid, så håper vi at du tar kontakt.

Haar finner du stillingsannonsen.

Schurft muligheter

Bekijk de persoonlijke omgang met personen en instellingen, voor de eerste keer voor mensen met funksjonsevne, helsehuset en legevakten. Det er muligheter for å jobbe på timetilkalling, og både kortere og lengre vikariater.

Ik helpe- en omsorgtjenesten jobber man både dag/kveldsvakter, nattevakter en i helgene, så det er mange muligheter.

Er is interesse in en liker å jobbe med mennesker, har ledig tid og kan stille opp kort varsel? Da trenger vi akkurat deg.

READ  Kjerkol vreest dat de huisartsencrisis zou kunnen leiden tot een tweedelig zorgstelsel
to medarbeidere tilbereder mat på en institusjon.
BILDE: Kanskje du kan bidra med arbeid som ikke er helsefaglig.