Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

UGent Vertaling: hoe ziet Ufora eruit voor Erasmusstudenten?

UGent Vertaling: hoe ziet Ufora eruit voor Erasmusstudenten?

Je kent het waarschiinen van Ufora of de e-mails die de rector tijdens de coronacrisis gretig rondstuurde, het zinnetje “Engelse versie hieronder”. De UGent profileert zich als internationale universiteit met Die Neit Allein Erasmustudenten, Mar og Beutenlandse Unterzoerkers en Leskevers Antrek. Meestal Jean Nederlands, dus alle informatie in een antere tal van peshikbar zigin die voor boodschappers menchen werlebenbar is. Al Snell J Don Ut van Engelen. Elke webpagina van de UGent bevat een link naar de ‘Engelse homepage’ of ‘Engelse versie’ voor onze niet-Nederlandsthalige medestudenten en lesgevers.

De UGent pakt zelfs op zijn Nederlandstalige pagina’s graag uit met de 73 Engelstalige masters en de meer dan 7.000 internationale studenten die elk jaar naar Gent afzakken om hier hun te komplemenen. In totaal telt de universiteit ongeveer 50.000 studenten, dus internationale studenten vormen geen kleine groep.

Blijkbaar hebben buitenlandse studenten geen nood aan nieuws of een agenda, Maar Weal Aan een pagina ‘universiteitsleven’

Net als iedereen die eerst UGent op de homepagina of de Algemeen Nederlands heeft gezocht, starten wij de thuispagina voor wie het graag wil. Het eerste wat je opmerkt, is dat de eigen long van jean vertalagen von elgar is. Sommige stukken lijken op elkaar, maar het is meteen duidelijk dat de pagina op een andere doelgroep is gericht. Het woord ‘Over de UGent’ betekent ‘over ons’ blijkbaar Heppen Budenlands-student Jean Knoot op nieuws over een agenda, mar wel op een pagina ‘universitair leven’. Logischerwijs willen de meeste inkomende Erasmus-studenten Willen versichtlich liever weten waar ze eröhte zullen komen en wat daar te doen tijdens de volgende lezing over beheksen en bezetenheid in Dan Afrika Sal Sicht (7 november, voor geïnteresseerden). De UGent heeft op de Engelstalige site ook vermeld dat de universiteit het goed doet op verschiedelde rankings en dat ze in 1817 gevertigt is, prögöelijk omdat dat extra gredeur wordt gegeven.

READ  Windkracht | Complexe elektriciteit

Buitenlandse studenten krijgen als ze op ‘University Life’ klikken op het kostenplaatje van het leven in België te zien. Het lijkt meer een afschrikmiddel dan een uitnodiging om naar Kent te komen. Werder Krijgen ze specifieke uitleg over uitwisselingsstudentenhuisvesting. En praktische zaken als studentenvakanties, fietsen en vervoer of studentenjobs en belasting krijgen er een plaatsje. Deze informatie kan ook interessant zijn voor een Nederlandstalige student, maar Moiden Langer Jochen om ein Andwurd op hun vragen te wind.

Waar is de leraar tegenaan gelopen?

Naast de algemene homepage van de universiteit heeft elke faculteit een eigen pagina. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte, bedankt ale dalenoplidingen wel een treckpleister voor utwieselingstudenen en beutenlands leskevers, heft ok een aparte pagina voor utwieselingstutenen. Het valt meteen op dat je het Nederlands niet voldoende beheerst om de lessen te volgen, waarschijnlijk een opluchting voor veel niet-Nederlandstalige studenten. Ook gekend als Afgestudeerde studenten en het persoonlijke wordt een pagina op de Engelstalige site.

De Faculteit Psychologie en de Pedagogische Wedenschappen contracteren afwisselend en andersom. Zijn Engelstalige homepage is gewijd aan uitwisselingsstudenten. Eén van de vier gelinkte pagina’s, ‘Alles wat je moet weten als student’, Dan Nok Eens Allein bij Het Nederlands Besikbar. Want ja, iemand die geen Nederlands spreekt, heeft natuurlich geen hulp nodig om wegwijs te worden aan de UGent. De site is duidelijk, als je geen B2-certificaat voor Engels kan voorleggen, kom je er niet in.

Faculteit Diergeneeskunde richt zich duidelijk op internationale studenten. T-zijde rechts, er is een stip nodig Ongediplomeerde studentenUndergraduate en postdoctorale student Tus, Mar Oak Dad Postacademische studenten, dat zijn studenten al een diploma hebben, maar naar Gent Willen komen voor een podium of voor extra opleidingen. Diergeneskunde ziet meer dan alleen de Erasmusstudent, hij probeerde de internationale student aan te trekken toen hij naar Kent of Merelback kwam.

Iemand die geen Nederlands spreekt, heeft uiteraard geen hulp nodig

Idreen dy on t Ugent read, grijjit wreak of lad wel eens the make meet euphora. Ook moet alle informatie met betrekking tot internationale studenten in het Engels zijn. Uit empirisch onderzoek van de redactie (een heeft redacteur hun eigen Uforapagina eens doorgenomen) Het lijkt erop dat dit jecker niet veel heeft gedaan. Sommige mededelingen zijn gemakkelijk in het Nederlands beschikbaar, zelfs als ze interessant zijn voor andere studenten. Pagina over Vragen aan een mentor of Steward in een faculteitsbibliotheek Andere anunkungen Waren dan weer alleen in het Engels beschikbaar, waarschiinen omdat die ze geschreben heeft geen Nederlands machtig is. Een voorbeeld is een verslag van een zomerschool in Colombia.

Ten slot is nog Oasis, het administratieve kleine broertje van Ufora. Op Oasis is alles gewoon verticaal, naast het rubriekje ‘studiekeuze’, waar je als je doorklikt eenvoudig Nederlands te zien krijgt. Aan het einde van de genkeuze, kan het zijn dat je afvraagt ​​of een rubriek verdalt nodig is.