Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

UNN-onderzoekers ontdekken nieuw mechanisme voor antibioticaresistentie – Onderzoek, Specialty Health, Medicines

Bij de behandeling van antibioticaresistente patiënten volgen artsen een trap-stap-logica. Als het eerste antibioticum niet werkt, probeer dan het volgende enzovoort. Hoog op de lijst. De grote angst is dat artsen geen gereedschap meer hebben en dat resistente bacteriën zich naar meer mensen zullen verspreiden.

Een van de bijzonder zorgwekkende bacteriën is Enterococcus faecium. Darmbacteriën stonden hoog op de lijst toen de WHO het een paar jaar geleden publiceerde Overzicht van bacteriën Er is dringend behoefte aan het vinden van effectieve antibiotica ertegen.

Onlangs hebben onderzoekers van de Universiteit van Noord-Noorwegen (UNN) een nieuwe ontdekking gedaan die zorgprofessionals kan helpen bij het opsporen en voorkomen van de verspreiding van resistente versies van bacteriën.

Sterke bacteriën

Enterokokken zijn bacteriën die onder andere kunnen leiden tot urineweginfecties of wondinfecties. Enterococcus faecium is een subgroep van enterokokken die onder andere goed is in het verwerven van nieuwe genen – waardoor veel antibiotica de bacteriën niet aantasten, legt Christine Hextad uit.

Hij is senior onderzoeker bij de National Skills Service for Antibiotic Resistance Detection (K-res) bij de afdeling Microbiologie en Infectiebestrijding van UNN, professor aan de Arctic University of UiT Norway en verbonden aan het Center for New Antibacterial Strategies.

Spannend en eng: – Het is heel opwindend dat bacteriën veel manieren hebben om antibiotica te vermijden. Tegelijkertijd is het ronduit dom. “We zijn bang dat het zich verder zal verspreiden”, zegt Christine Heckstad.
Foto: Johan Friedrich Fransen

– Enterokokken zijn erg goed in overleven in een ziekenhuisomgeving. Ze zijn bestand tegen veel ontsmettingsmiddelen en de bacteriën hebben een dikke buitenwand waardoor ze bestand zijn tegen verschillende temperaturen. Ze kunnen lange tijd zonder voedingsstoffen op een oppervlak blijven en toch overleven, zegt Heckstad.

Ze wijst erop Een Nederlandse studie De onderzoekers lieten de bacteriesoort Enterococcus faecium volledig drogen.

– Ze kunnen vier jaar zonder voedsel overleven. Er staat dat we ze niet in het ziekenhuis willen en dat we ze vroeg willen opsporen om opflakkeringen te voorkomen.

Vergrote bacteriën

Bij de behandeling van enterokokken verslaan artsen eerst de infectie met een combinatie van twee antibiotica (ampicilline en gentamicine), daarna wordt vancomycine of teicoplanine gebruikt.

Het laatste hulpmiddel in de la is het antibioticum Linezolid.

Heckstad legt uit dat er eerder de perceptie was dat bacteriën zich moeilijk konden verdedigen tegen linezolid omdat het synthetisch wordt geproduceerd en niet in de natuur voorkomt.

In drie monsters die in het laboratorium van UNN werden geanalyseerd, bleek echter dat geen van de behandelingen werkte. Evenmin zijn synthetische antibiotica.

Hoge beenlimiet: Onderzoekers testten met strips hoeveel linezolid nodig was om de resistente Enterococcus faecium-bacterie te verslaan. De bacteriën vormen een deken door de kom, behalve een deel van de schors waar de concentratie hoog is. De concentratie van antibiotica is zo hoog dat het giftig kan zijn voor menselijke cellen. Foto: Therese Wagner/UIT

De ontdekking dat de bacteriën volledig resistent waren, leidde ertoe dat onderzoekers een specifiek gen in de bacterie identificeerden dat codeerde voor een eiwit.

Na contact met een Zweedse specialist is toegang tot vergelijkbare eiwitten en dure hightech apparatuur mogelijk.

Wanneer patiënten worden behandeld met linezolid, bindt het antibioticum zich normaal gesproken aan het ribosoom, een “eiwitfabriek” in de bacterie, waardoor de groei van de bacterie stopt. Dankzij de technologie waartoe de onderzoekers toegang hadden, konden ze in hoge resolutie zien wat er in de bacteriën gebeurde.

– We zagen dat het antibioticum uit de eiwitfabriek kwam. De fabriek functioneerde dus normaal en de bacteriën waren in orde.

Ontdekking geleid Een publicatie in het tijdschrift Nature Communications Met Duitse en Zweedse collega’s.

– We hebben geluk

Het nieuwe mechanisme werd ontdekt in bacteriemonsters van drie patiënten in India. Er zijn monsters gestuurd naar UNN, dat een referentielaboratorium heeft voor antibioticaresistentie in Noorwegen.

– Gelukkig waren de bacteriën ook resistent tegen andere antibiotica, dus werden de patiënten geïsoleerd. We hadden deze keer geluk, maar het is niet zeker dat de volgende patiënt naast deze een bacterie heeft met meerdere resistenties. Het is dus belangrijk om te weten waar je op moet letten.

Lees verder

Updaten van richtlijnen voor het gebruik van antibiotica in ziekenhuizen

Gegevens over het door UNN-onderzoekers ontdekte gen zijn nu beschikbaar in internationale databases, zodat anderen het ook kunnen vinden.

– Het is spannend om voorop te lopen. We ontdekten een nieuw gen dat leidt tot antibioticaresistentie – hier in Noorwegen – bijzonder, zegt Hekstad.

De onderzoeker heeft nog steeds gemengde gevoelens over de vondst.

– Het feit dat bacteriën veel manieren hebben om antibiotica te vermijden, is zeker heel opwindend, maar tegelijkertijd grappig. We zijn bang dat het zich verder verspreidt, zegt Heckstad.

Hij wijst erop dat Noorwegen in een betere situatie verkeert als het gaat om protestkwesties dan andere landen.

– We hebben het geluk dat we weinig weerstand hebben, en tot nu toe zijn er slechts drie gevallen van dit type geweest.

– Iedereen screenen is te ingewikkeld

UNN’s infectiebeheersingsexpert Torni Myrbakk vindt het goed om onderzoek te doen naar antibioticaresistentie.

– We moeten weten wat bacteriën moeten doen om antibioticaresistentie te bestrijden, vertelt Myrbak aan Dagens Medicine.

Hij gelooft dat de nieuw ontdekte bacteriële variant catastrofaal kan zijn als hij een ziekenhuis binnenkomt.

Lees verder

Een forse toename in het gebruik van antibiotica: – De strijd is niet gewonnen

– Vanaf vandaag hebben we dit type resistente patiënt niet bij UNN, maar dit is een kloon die zich niet wil verspreiden in ziekenhuizen.

Maar volgens Myrbak is het niet gepast om een ​​brede screening te starten om eventuele gevallen aan het licht te brengen.

– Iedereen screenen op dit gen is erg ingewikkeld. Als men echter enterokokken aantreft met dit resistentiemechanisme, zullen we isolatiemaatregelen invoeren voor de betreffende patiënten.

– Weinig klinische betekenis

Per Espen Akselsen is het professionele hoofd van de Nationale Competentiedienst voor Antibioticagebruik en de auteur van het werk over Richtlijnen voor het Gebruik van Antibiotica in Ziekenhuizen.

– De onderzoeksomgeving in Tromsø is een “speerpunt”, maar als het gaat om de klinische betekenis van deze ontdekking, zal het de komende jaren niet geweldig zijn. De meeste kunnen worden behandeld met andere antibiotica, maar het is natuurlijk belangrijk voor laboratoria om nauwkeurige resistentieprofielen zoals deze uit te voeren, zegt Axelsen, die bezorgd is dat de kennis van Tromsø zich verspreidt naar de rest van het land.

READ  Nederland is drie weken gedeeltelijk gesloten