Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Van 48 tot 15 statsstipendiater per tolv arn. N kever de endring

Statistieken

I et åpent brev til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ber flere nåværende en tidligere statsstipendiater to at den synkende trenden i antal statsstipendiater snus.

— Det er meningsløst at originale, skapende kunstnere en vitenskapsfolk skal måtte leve som løsarbeidere, ja, rett og slett som tiggere.

Det skriver literaturforsker en folkemusiker Dagne Groven Myhren i et brev til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Van 48 t/m 15 på 13 jaar

Brevet er publisert hos Forskerforum, en skrevet op vegne av i alt 21 nåværende en tidligere statsstipendiater.

Statsstipendiat er en norsk stilling som etter søknad en innstilling fra Kulturdepartementet tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet.

Det tilknyttede stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder. Dagens statsstipend må sees som en støtte til uavhengig, vr virksomhet for kultur, samfunn en vitenskap.

Dagne Myren Groven.

Ifølge Dagne Groven Myhren har antall statsstipendiater i Norge sunket fra 48 i 2009 til 15 i 2021.

— Det er uforståelig, ja, vanærende. En rekke statsstipendiater er kjennetegnet ved tverrfaglighet. Formlet med ordningen er dekke et bredt spekter av fagfelt innen kunst en vitenskap, skriver Myhren i det åpne brevet til kulturministeren.

Hun forsetter:

— Heller ikke voor 2022 er det utpekt nye statsstipendiater. Det er på høy tid at den synkende trenden blir snudd så de monner. Ordningen må styrkes betydelig en tas i bruk slik den er tenkt. Torpedojager.

30 statsstipendiater voor 15 miljoen

Myhren påpeker ellers at velferdsstaten Norge er resultatet av mange menneskers iherdige en uselviske innsats gjennom en årrekke, en at denne innsatsen på vernes om.

— De faste kunstnerlønnene en garantiinntektene er av mindre forutsigbare stipendordninger som er krevende å håndtere både for søkerne en for dem som skal behandle søknadene søknadene, skårån sri 72

Myhren formidler at for en utgift per rundt 15 millioner kroner årlig, vil staten kunne lønne minst 30 statsstipendiater.

— En snel, forutsigbar lønn har enorme betydning. Det er meningsløst at originale, skapende kunstnere en vitenskapsfolk skal måtte leve som løsarbeidere, ja, rett en slett som tiggere, skriver Myhren.

Det åpne brevet in vegne av Helgard Mahrdt, Karoline Frogner, Peter Normann Waage, Jan Erik Vold, Knut Ødegård, Edvard Hoem, Arild Stubhaug, Helge Hognestad, Thorvald Steen, Hallvard T. Bjørn-Bornger, Elrudne Brits , Bodil Irene Nordjorde, Else Rønnevig, Hans Kristian Bukholm, Nina Karin Monsen, Torunn Ystaas, Geir Uthaug, Guttorm Rogdaberg, Annemor Sundbø.

Les hele det pne brevet på hos Forskerforum.

READ  Geneeskunde / Gezondheid, Ziekte | Bijna 75.000 coronadoden in Rusland in oktober