Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Verhoging van het aantal werknemers op het gebied van verslaving en geestelijke gezondheidszorg

Verhoging van het aantal werknemers op het gebied van verslaving en geestelijke gezondheidszorg

Dit geldt in het bijzonder voor psychologen, maar ook voor gezondheidsverpleegkundigen van diensten voor gezondheidsbevordering en preventie. Dat blijkt uit een nieuw rapport SINTEF Opgesteld in opdracht van de Gezondheidsraad.

Het werven van zorgpersoneel in gemeenten is lastig

– 57 procent meldde dat ze voor uitdagingen staan ​​bij het inhuren van psychologen. Diezelfde uitdaging zien we ook als het gaat om praktijkondersteuners. Hoe dan ook, meer gemeenten zeggen dit jaar personeelsuitdagingen te hebben dan in het verleden. De competentie van zowel verpleegkundigen als psychologen is belangrijk voor het leveren van kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het rapport heeft een hoog responspercentage. Zo beschikken we over een goede database en een betere kennis van de situatie in de gemeenten, zegt afdelingsvoorzitter Johan Torgersen van de Directie Gezondheid.

Om ervoor te zorgen dat zij gekwalificeerde professionals hebben, hebben de gemeenten verschillende maatregelen genomen. De meeste gemeenten antwoorden dat ze betaald verlof/verlof tijdens het onderwijs faciliteren (64 procent), maar ook stages aanbieden als onderdeel van hun werkgelegenheidsbeleid (44 procent) en samenwerking aangaan met relevante onderwijsinstellingen (44 procent).

Goede samenwerking met de huisartsendienst tijdens een pandemie

Positief is dat 24 procent van de gemeenten reageert dat de samenwerking tussen de huisartsenpost en de gemeentelijke GGZ- en verslavingszorg tijdens de COVID-19-pandemie zeer goed heeft gewerkt. Tweeënvijftig procent antwoordde dat het goed werkte, terwijl 20 procent gemiddeld antwoordde.

De bevindingen in het rapport suggereren dat huisartsen belangrijker worden in het werken met middelengebruik en geestelijke gezondheid, maar dat het moeilijker is om ze te betrekken dan voorheen.

Degenen met middelenmisbruik en psychische problemen hebben continuïteit en langdurige follow-up door hun huisarts nodig. Als er steeds meer huisartsenwoningen leeg komen te staan ​​en er veel alternatieven zijn, kan deze groep patiënten onvoldoende worden opgevolgd.

READ  Fundamenteel onderzoek zou prioriteit moeten krijgen in het meerjarenplan

Samenwerking tussen gemeenten draagt ​​bij aan een betere opvolging

Uit het rapport blijkt dat er ook veel gemeenten zijn die routines hebben voor sectoroverschrijdende samenwerking voor kinderen en jongeren met psychische problemen of stoornissen. Dit is een positieve trend die een vroege en uitgebreide follow-up voor kinderen en jongeren enorm vergemakkelijkt.

Veel gemeenten gaan intergemeentelijke samenwerking aan op het gebied van gedeelde psychologische middelen, andere nemen digitale psychologische diensten af.

Verhoogde betrokkenheid bij psychische problemen en ontoereikende voorzieningen

Enkele gemeenten meldden vorig jaar een afname van het aantal vragen/doorverwijzingen, maar veel gemeenten meldden een significante toename tussen kinderen met psychische problemen (38 procent) en volwassenen met psychische problemen (37 procent). Velen melden ook een lichte stijging.